profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(589)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
poleca81%

Definicja rany i podział ran

Rana – przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych organizmu ( skóra, błony śluzowe), na skutek urazu mechanicznego, chemicznego,termicznego. Niebezpieczeństwo ran polega na : - możliwości dostania się zakażenia - utraty krwi i płynów...

poleca82%

Najczęstsze przyczyny wypadków w szkole. Jak im zapobiegać?

Ograniczając i likwidując zagrożenia w szkole należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko. Otóż im doskonalsza staje się strona techniczna i lepiej kształtują się czynniki natury organizacyjnej szkoły, tym bardziej spada ogólna liczba...

poleca83%

Urazy termiczne

Urazy termiczne Oparzenia to na ogół niegroźne, ale bolesne urazy rzadziej mamy do czynienia z oparzeniem na tyle poważnym, że konieczna jest pomoc lekarska lub leczenie szpitalne. Niezbyt częste są na szczęście przypadki śmiertelne,...

poleca83%

Obiekty chronione znakiem rozpoznawczym dóbr kultury

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku Kościół w miejscowości Brusiek, powiat lubliniecki, diecezja gliwicka, kościół rzymsko-katolicki. Wieś Brusiek, położona na trasie Koszęcin – Tworóg. Obecny kościół zbudowano przed 1670 r. z fundacji...

poleca83%

Obrona cywilna

OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków...

poleca84%

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych?

Skuteczność stratergii bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od harmonijnego działania wszystkich instytucji państwowych. Jeżeli ludzie nie chcę ze sobą współpracować, misja nie zostanie pomyślnie wykonana. Także skłócone strony muszą wyrażać...

poleca83%

Dziura ozonowa

Coraz częściej słyszymy w telewizji bądź czytamy w prasie o tak zwanej "dziurze ozonowej". Większość z nas niestety nie ma pojacia o tym zjawisku, bagatelizuje sprawę, a jest to bardzo poważne zagrożenie, którego skutki staja się coraz...

poleca79%

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

poleca81%

Broń konwencjonalna, jądrowa, biologiczna, BST

BROŃ KONWENCJONALNA · biała 1. sieczna 2. kująca 3. drzewcowa 4. obuchowa · palna a. strzelecka: kaliber do 20 mm -pistolety, rewolwery do 50m -pistolety maszynowe, karabinki automatyczne do 450m -granatniki, ręczne i ciężkie karabiny...

poleca82%

Plan ewakuacji

Plan ewakuacji na PO w przypadku pozaru i wycieku w pobliskim zakładzie chemicznym

poleca82%

Utrata przytomności - notatka z lekcji

Utrata przytomności przyczyny i rozpoznawanie PRZYTOMNOŚĆ- to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i uprzytamnianie sobie wydarzeń. Przy utracie przytomności spostrzeganie jest zniesione (jak we śnie,...

poleca82%

Rany kłute pierwsza pomoc

Rany, ich charakterystyka i sposoby gojenia Nie ma zapewne człowieka, który uniknąłby w swoim życiu skaleczenia, stłuczenia lub pokąsania. Niebezpieczeństwo rany polega na możliwości wytworzenia żakażenia utraty krwi i płynów ustrojowych,...

poleca84%

Stany zagrożenie życia i zdrowia oraz łańcuch ratunkowy

STANY ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA:utrata przytomności, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenie, krwotoki. ŁAŃCUCH RATUNKOWY: 1. Organizacja miejsca wypadku(zapewnienie bezpieczeństwa sobie, dostępu do poszkodowanego, bezpieczeństwa...

poleca82%

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC TELEFONY ALARMOWE numer pogotowia ratunkowego: 999numer telefonu alarmowego telefonii komórkowej: 112 Wzywając pogotowie ratunkowe należy podać krótkie i konkretne informacje o stanie chorego. Powinny zawierać informacje takie...

poleca82%

Zasady Zachowania się ludzi w sytuacjach kryzysowych

Ludzie zawsze starali się wzajemnie informowac o grożących niebezpieczeństwach.Strach w chwili wystąpienia zagrożeń może wywołac paniczne zachowania , które zwiększają liczbę ofiar.Przygotowana wcześniej ludnośc...

poleca83%

Zagrożenia w czasie wojny

Bojowe środki zapalające- stosowane na polu walki oraz zapleczu przeciwnika służące do rażenia wojsk, wywołania pożarów, niszczenia sprzętu bojowego i dóbr materialnych 1ciała stałe nie wymagają O2 atmosfery @termit- temperatura spalania bardzo...

poleca83%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca82%

Urazy

Oparzenie cieplne spowodowane wysoką temperaturą: Najczęstsze oparzenia: woda, para wodna, ogień ( nie zdejmuje się odzieży), tłuszcz, metal, gaz Uszkodzenia mogące towarzyszyć poparzeniu: uszkodzenie płuc( dym, gorąco), zatrucie, CO,...

poleca82%

Wywiad z osobą zajmującą się problematyką patologii

PYTANIE: Czym jest patologia? ODPOWIEDŹ: W skrócie patologia jest to zachowanie sprzeczne z powszechnie panującymi zasadami etycznymi i moralnymi. PYTANIE: Gdzie powstaje oraz w jaki sposób ona się objawia? ODPOWIEDŹ: Zjawiska patologii...

poleca82%

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku

OCENA SYTUACJI Pierwszą czynnością na miejscu zdarzenia jest ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku przed dalszymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Przede wszystkim należy rozpoznać, co się wydarzyło i jakie są zagrożenia dla ratującego,...

poleca82%

Zagrożenia ludności w miejscu mojego zamieszkania

Ludzkość od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami zagrażającymi jej egzystencji. Wynikają one z samej istoty życia na naszej planecie. Żyjemy bowiem w środowisku niepewnym, nieustabilizowanym zarówno społecznie, jak i przyrodniczo. Ogólnie...

poleca81%

Zjawiska patologii społecznej występujące wśród młodzieży

Od wielu lat obserwuje się nasilenie zjawisk związanych z patologiami społecznymi. Przyczyn upatrywać należy, między innymi w gwałtownych przemianach, jakie zaszły w ostatnich latach. Wzrost bezrobocia spowodował pogorszenie się sytuacji...

poleca83%

Przykładowy plan wycieczki

plan wycieczki w załączniku

poleca83%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Międzynarodowy Czerwony Krzyż - międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Został założony w 1864 z inicjatywy Szwajcara H. Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym...

poleca84%

PO

Krwawienie to samoistny powolny wypływ krwi z małych naczyń. Ze względu na rodzaj uszkodzonego naczynia, krwotoki dzielimy na: tętnicze, żylne i miąższowe. Krwotok żylny charakteryzuje się wolnym, ciągłym wypływem z rany, nieprzerwanego strumienia...