profil

Czas Past Continuous

poleca 84% 3033 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous).

I was playing football.

Liczba pojedyncza
1 os. I was working hard.
2 os. You were reading a book.
3 os. He,She,It was playing football.

Liczba mnoga
1 os. We were working hard.
2 os. You were listening to music.
3 os. They were playing football.

Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (was not - wasn't / were not - weren't).

I wasn't writing a letter.
They weren't playing golf.

O tym jak tworzy się formę pytającą przeczytasz na tej stronie.

Użycie


Czas Past Continuous używamy mówiąc:
1. O czynnościach trwających jakiś czas w przeszłości (moment ten nie jest dokładnie określony).
I was writing a letter.
They were painting a house

2. O czynnościach, które były tłem dla innych (w trakcie jednej czynności wydarzyło się coś innego):
She was washing a dishes when he died.

3. O czynnościach trwających jednocześnie.
I was driving a car when she was waiting.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata