profil

Język angielski

(5339)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

164 online
satysfakcja50%

Opis obrazu "Bitwa pod Grundwaldem" po angielsku

 My favourite painting is Jan Matejko's "The Battle fo Grunwald". This painting was painted with oil paints in 1875–1878. Painting symbolically represents the battle of the Teutonic Order with Poland and Lithuania. We can see...

satysfakcjab/d

The Great Alone

 "The Great Alone" is a documentary film, which shows amazing story of Lance Mackey. Lance Mackey, who was born in 1970 in Alaska, is American sled dog racer and dog musher. He won four times Yukon Quest (people say, that this is...

satysfakcja67%

Czas Present Perfect

Czasu Present Perfect używamy, mówiąc o zdarzeniach, które zdarzyły się w przeszłości, a ich efekty widoczne są teraz. Charakterystyczne określenia, których używamy z czasem Present Perfect, by mówić o swoich doświadczeniach: ever...

satysfakcja54%

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous - teraźniejszy ciągły; - stosujemy go do opisu  czynności, które są wykonywane w momencie mówienia o nich. Charakterystyczne określenia: now, today, at the moment ... Zdania twierdzące: PODMIOT + BE (am/are/is)...

satysfakcja74%

Czas Present Simple

Czas Present Simple - teraźniejszy prosty; - stosujemy go, gdy mówimy o czynnościach powtarzalnych lub stałych.  Charakterystyczne określenia: every (day/week/month/year/Monday...), alwaych / usually / often / smoetimes / never....

satysfakcja68%

Końcówki -ly w Języku angielskim

* Dodając do przymiotnika końcówkę -ly tworzymy przysłówek                       bad --> bad ly - zły                      ...

satysfakcjab/d

living with parents or renting flat

When given the choice of living with parents or renting your own flat most people prefer the first option. To me, however, living in a flat is more appealing. Firstly, it is easier to be responsible for yourself if you live on your own or share...

satysfakcjab/d

Is our planet coming to an end?

It’s worth acknowledging that the world is being destroyed because of our exploitation. Is our planet for this reason coming to an end? In my opinion it’s quite probable that we might completely impoverish natural environment. Firstly, people...

satysfakcjab/d

how to handle school and work

Students who work and study seem to enjoy the best of everything. They get their education at the same time are able to keep their jobs and get a paycheque. However, it isn’t as easy as it sounds and studying at the same time as working is...

satysfakcja100%

ANGIELSKI - PODSTAWOWE RZECZY KTÓRE MUSISZ ZNAĆ !!!!

NIEZBĘDNE ZWROTY I SFORMUŁOWANIA : There is ...... on the table - Na stole jest ( znajduję się ) ....... There is ....... inside the box . - W środku pudełka jest ( znajduję się ) ...... We live near ....... - Mieszkamy w pobliżu ...... My...