profil

Czas Past Simple

poleca 83% 2395 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź czasownika nieregularnego w formie przeszłej.

Liczba pojedyncza (czasowniki regularne)
1 os. I worked hard.
2 os. You listened to music.
3 os. He,She,It played football.

Liczba mnoga (czasowniki regularne)
1 os. We worked hard.
2 os. You listened to music.
3 os. They played football.

Liczba pojedyncza (czasowniki nieregularne)
1 os. I wrote a book.
2 os. You wrote a book.
3 os. He,She,It won easily.

Liczba mnoga (czasowniki nieregularne)
1 os. We wrote a book.
2 os. You wrote a book.
3 os. They won easily.

Formę przeczącą tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego did not. W momencie jego użycia czasownik główny powraca do formy podstawowej (bezokolicznik - Infinitive).

Liczba pojedyncza
1 os. I didn't work hard.
2 os. You didn't listen to music.
3 os. He,She,It didn't play football.

Liczba mnoga
1 os. We didn't work hard.
2 os. You didn't listen to music.
3 os. They didn't play football.

Formę pytającą tworzymy także za pomocą czasownika posiłkowego did, który stawiamy na początku zdania. Czasownik główny także powraca do formy podstawowej.

Liczba pojedyncza
1 os. Did I work hard?
2 os. Did You listen to music?
3 os. Did He,She,It play football?

Liczba mnoga
1 os. Did We work hard?
2 os. Did You listen to music?
3 os. Did They play football?

Ważne wyjątki


Wyjątkiem jest czasownik posiłkowy be:
I, He, She, It - was
We, You, They - were

Użycie


Czasu Past Simple używamy mówiąc:
1. O czynnościach wykonywanych w przeszłości, które zostały zakończone. Często czas ten jest konkretnie określony (yesterday, two years ago, itp.)
Last year I was in Spain.

2. O zachowaniach, nawykach z przeszłości, które są już nieaktualne.
Two years ago I smoked.

3. O wydarzeniach które następowały po sobie, bądź się powtarzały:
When I got out my car, he explode.
I went for a walk every day.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy

git super wytłumaczone dziex

zaje---te

o:) dotarło do główki:) daję 6

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata