profil

Czasownik to be

poleca 84% 5342 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący:
ja jestem - I am
ty jesteś - you are
on jest - he is
ona jest - she is
ono jest - it is
my jesteśmy - we are
wy jesteście - you are
oni są - they are
one są - they are

By utworzyć pytanie należy dokonać inwersji, czyli przestawienia szyku:
czy ja jestem - am I?
czy ty jesteś - are you?
itd...

By utworzyć przeczenie, dodajemy wyraz not:
ja nie jestem - I am not
ty nie jesteś - you are not
itd...

Czasownik "to be" można skracać:
I am = I'm
you are = you're
he is = he's
she is = she's
it is = it's
we are = we're
they are = they're

Dotyczy to również zdań przeczących:
I am not = I'm not
you are not = you're not = you aren't
he is not = he's not = he isn't
she is not = she's not = she isn't
it is not = it's not = it isn't
we are not = we're not = we aren't
they are not = they're not = they aren't

Warto pamiętać, że czasownika "to be" używa się w języku angielskim czasami w znaczeniach, w których w języku polskim wcale nie ma czasownika "być", np.:
I am 22. - Ja mam 22 lata.
I am afraid of dogs. - Ja boję się psów.
I am interested in art. - Interesuję się sztuką.

Past Simple
Odpowiednie formy czasownika TO BE w czasie przeszłym to WAS i WERE.

I was - ja byłem/byłam
you were - ty byłeś/byłaś
he was - on był
she was - ona była
it was - ono było
we were - my byliśmy/byłyśmy
you were - wy byliście/byłyście
they were - oni byli/one były

Pytania i przeczenia buduje się analogicznie:
Was I? - czy ja byłem/byłam?
Were you? - czy ty byłeś/byłaś? itd.
I was not = I wasn't - ja nie byłem/byłam
you were not = you weren't - ty nie byłeś/byłaś itd

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (2) Brak komentarzy
13.10.2014 (08:23)

idealna ściąga dla początkujących

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty