profil

Wiedza o kulturze

(685)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

28 online
poleca87%

Typowe zachowania lub obyczaje, które mogą wydawać się nieracjonalne, lecz wyraźnie świadczą o wpływie kultury na człowieka.

Człowiek od początku gdy pojawił się na ziemi obserwował otaczający go świat. Z tego co widział wyciągał wnioski. Z czasem nauczył się przekazywać je dalej, najpierw słownie następnie w formie rysunku potem za pomocą pisma. Gdy ludzie zaczęli...

poleca85%

Interpretacja obrazu E. Muncha "Krzyk"

Obraz Edwarda Mucha pod tytułem „Krzyk” namalowany został w 1893 roku. Wykonany jest przez malarza w kilku technikach graficznych i uważany jest za pierwszy charakterystyczny obraz ekspresjonistów. „Krzyk”, obok takich obrazów, jak „Mona Lisa”...

poleca85%

Podstawowe informacje o kulturze

KULTURA - To całokształt materialnego i duchownego duchu człowieka wykształconego od początku jego istnienia do chwili obecnej lub, do określonej epoki. Początkowo pojęcie kultury, było związane z rolnictwem ("cultura agri") Aspekty...

poleca89%

Manieryzm i sztuka manierystyczna

Manieryzm jest to termin, wywodzący się z francuskiego "maniera", a to - z łacińskiego "manus", czyli "ręka". Terminem tym określa się zjawiska, które zaszły w sztuce euripejskiej w XVI wieku. Manieryzm można też...

poleca90%

Ze znanych Ci obrazów wybierz 3, które Twoim zdaniem stanowią reprezentację XIX w.

Sztuka XIX wieku odróżniała kilka prądów, które realizowały się również w malarstwie miedzy innymi były to akademizm, realizm oraz impresjonizm. Uważam, że wymienione kierunki stanowią reprezentacje malarstwa XIX wieku. Na wybranych przykładach,...

poleca85%

Do jakiej z poprzednich epok w dziejach sztuki był romantyzm w swej ideologii był najbardziej zbliżony i oddalony. Uzasadni popierając to przykładami.

Romantyzm w bardzo dużej mierze charakteryzował się zwrotem ku przeszłości średniowiecznej, który został zapoczątkowany w Anglii i umocniony m.in. dzięki poglądom Goethego. Był on jednym z pierwszych odkrywców piękna gotyku. Wyobraźnia artystów...

poleca85%

Sztuki drugiej połowy XIXw:

Wiek XIX był czasem odkryć i wynalazków technicznych (żarówka, telefon, aparat fotograficzny) a także odkryć w naukach przyrodniczych i w medycynie co wzmogło wiarę w ludzki rozum i nieograniczone możliwości człowieka. Wtym czasie pojawiło się...

poleca85%
poleca85%

„Pięć kultowych scen z pięciu kultowych filmów.”

Pierwszym filmem, który wybrałam jest „Lejdis” reżyserii Tomasza Koneckiego. Film ten opowiada o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które nigdy nie wygląda tak, jak sobie zaplanowały. Komedia rozpoczyna...

poleca85%

„Pięć kultowych scen z pięciu kultowych filmów.”

Pierwszym kultowym filmem o którym warto wspomnieć jest „Rocky”. To opowieść o przeciętnym bokserze, który dostaje szanse od losu w postaci walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej z obecnym mistrzem. Rocky, czując, że walka może stać się...

poleca81%

Opis rzeźby Wenus z Milo

Opis Rzeźba została wykonana prawdopodobnie przez Aleksandra z Antiochii. Znalazł ją pewien wieśniak w 1820 r. Sprzedał on dzieło, a następnie zostało ono przeniesione do Luwru gdzie widnieje do dziś. Dzieło jest jedną z najsłynniejszych...

poleca89%

Ściąga z WOK: opera, taniec

1. Muzyka programowa – może być inspirowana np. dziełem literackim, teatralnym, malarskim lub innym. Stanowi ilustrację treści zawartych w tytule utworu czy jego opisie. Może też wyznaczać określony w tytule nastrój. 2. Muzyka absolutna – wyraża...

poleca85%

Krąg cywilizacji Perskiej

Krąg cywilizacji Perskiej Persja - kraina historyczna w Azji Południowo-Zachodniej oraz państwo, które w 1935 zmieniło swą nazwę na Iran. Pierwsze historyczne wzmianki o Persji pochodzą z połowy IX wieku p.n.e. ze źródeł asyryjskich. Persja...

poleca85%

Wpływ kultury popularnej na wychowanie młodzieży...

Wpływ kultury popularnej na wychowanie młodzieży... Na początku mojej pracy chciałbym scharakteryzować pojęcie kultury popularnej. Według definicji słownika języka polskiego popkultura – to kultura przeznaczona dla masowego odbiorcy. Bardzo...

poleca80%

Jaki Twoim zdaniem powinien być człowiek o kulturze osobistej.. ?

Moim zdaniem człowiek o wysokiej kulturze osobistej powinien potrafić się wyrażać, godnie się zaprezentować, ale przede wszystkim powinien zachowywać się odpowiednio w różnych sytuacjach. Z biegiem czasu w życiu człowieka coraz większą rolę...

poleca85%

Jak sądzisz dlaczego ludzie tak chętnie utrwalają świat wokół siebie za pomocą fotografii i filmu. Jakie wady i zalety ma taka relacja w porównaniu z innymi sposobami zapisywania rzeczywistości.

Dynamiczny rozwój technologii, dostępność aparatów i kamer cyfrowych spowodował, że każdy ma możliwość robienia zdjęć i filmów. Ludzie lubią uwieczniać zjawiska, obrazy przyrody, niezwykłą architekturę, barwy. Powodem dla którego ludzie tak...

poleca90%

Recenzja filmu "Amadeusz"

Wolfgang Amadeusz NIE-Mozart Kolejny film, czy nawet dzieło, w którym geniusz zderza się z przeciętniakiem, czy jak w tej sytuacji kompozytorem. Film Milosa Formana pod tytułem „Amadeusz” jest jednym z wielu dzieł, które na zasadzie kontrastu...

poleca88%

Zmiany zachodzące w obrazowaniu człowieka w wybranych kulturach starożytnych

W mojej pracy postaram się wskazać zmiany zachodzące w obrazowaniu człowieka wybranych kulturach starożytnych na podstawie takich dzieł jak: „Faraon Mykerinos i dwie boginie”, „Apollo z Tenei”, „Doryforos” oraz „Nagrobek etruski z parą...

poleca83%

Zależność miedzy sztuka a religią w starożytnym Egipcie, Grecji i w sztuce starochrześcijańskiej

Religia w starożytności, pomimo ciągłych zmian była jednym z podstawowych wyznaczników sztuki i kultury. Na początku miała charakter politeistyczny, następnie pod koniec epoki, w sztuce starochrześcijańskiej zmieniła się na monoteistyczną. W...

poleca85%

„Współczesny kreator mody to artysta czy tylko krawiec? Czy należy reklamę traktować jako dziedzinę sztuki?”

„Sztuka to dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwłaszcza piękno)”. Taką definicję sztuki możemy zaczerpnąć ze Słownika języka polskiego PWN. Tak, więc nie tylko literatura,...

poleca85%

Niewolnictwo

Co z nami? Niewolnictwo, a przy tym łamanie praw człowieka jest tematem niezwykle rozchwytywanym we wszelkiego rodzaju pracach domowych, gdzie szukane są nie tyle odwołania do współczesności i analiza przyczyny powstania takiego porządku...

poleca84%

Chopin - wywiad

Wywiad z Chopinem Dzień dobry nazywam się Emanuela Ibisz i zapraszam na wywiad z Fryderykiem Chopinem polskim kompozytorem i pianistą, przedstawicielem muzyki okresu romantyzmu, nazywanym poetą fortepianu, który po długim odpoczynku zgodził się...

poleca85%

Humanizm i odrodzenie we Włoszech

Humanizm - to ruch filozoficzny, kulturalny i moralny powstały w XV wieku we Włoszech, a zarysowujący się już w XIV wieku i wielu aspektach kultury średniowiecznej, zmierzający do odrodzenia znajomości literatury i języków klasycznych. Był głównym...

poleca85%

Ekspresjonizm w sztuce - notatka

Ekspresjonizm • To żywioł uczyć – niekiedy hamowanych, często jednak nieopanowanych i gwałtownych, związany z żywym, dojmującym odczuciem świata. • Termin pochodzi z języka łacińskiego – expressio i oznacza wyraz, wyrażenie. • Słowem...