profil

Wiedza o kulturze

(686)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
polecab/d

Reklamy komercyjne

Proszę bardzo o szybką odpowiedź potrzebuje tego na poniedziałek !!!! 1. Jakiego wymiaru naszego życia dotyczy problematyka wybranych przez Ciebie reklam? O czym one opowiadają?2.Od czego uzależniona jest tematyka tej formy telewizyjnej? Podaj...

poleca87%

Typowe zachowania lub obyczaje, które mogą wydawać się nieracjonalne, lecz wyraźnie świadczą o wpływie kultury na człowieka.

Człowiek od początku gdy pojawił się na ziemi obserwował otaczający go świat. Z tego co widział wyciągał wnioski. Z czasem nauczył się przekazywać je dalej, najpierw słownie następnie w formie rysunku potem za pomocą pisma. Gdy ludzie zaczęli...

poleca85%

Interpretacja obrazu E. Muncha "Krzyk"

Obraz Edwarda Mucha pod tytułem „Krzyk” namalowany został w 1893 roku. Wykonany jest przez malarza w kilku technikach graficznych i uważany jest za pierwszy charakterystyczny obraz ekspresjonistów. „Krzyk”, obok takich obrazów, jak „Mona Lisa”...

poleca85%

Podstawowe informacje o kulturze

KULTURA - To całokształt materialnego i duchownego duchu człowieka wykształconego od początku jego istnienia do chwili obecnej lub, do określonej epoki. Początkowo pojęcie kultury, było związane z rolnictwem ("cultura agri") Aspekty...

poleca89%

Manieryzm i sztuka manierystyczna

Manieryzm jest to termin, wywodzący się z francuskiego "maniera", a to - z łacińskiego "manus", czyli "ręka". Terminem tym określa się zjawiska, które zaszły w sztuce euripejskiej w XVI wieku. Manieryzm można też...

poleca90%

Ze znanych Ci obrazów wybierz 3, które Twoim zdaniem stanowią reprezentację XIX w.

Sztuka XIX wieku odróżniała kilka prądów, które realizowały się również w malarstwie miedzy innymi były to akademizm, realizm oraz impresjonizm. Uważam, że wymienione kierunki stanowią reprezentacje malarstwa XIX wieku. Na wybranych przykładach,...

poleca85%

Do jakiej z poprzednich epok w dziejach sztuki był romantyzm w swej ideologii był najbardziej zbliżony i oddalony. Uzasadni popierając to przykładami.

Romantyzm w bardzo dużej mierze charakteryzował się zwrotem ku przeszłości średniowiecznej, który został zapoczątkowany w Anglii i umocniony m.in. dzięki poglądom Goethego. Był on jednym z pierwszych odkrywców piękna gotyku. Wyobraźnia artystów...

poleca85%

Sztuki drugiej połowy XIXw:

Wiek XIX był czasem odkryć i wynalazków technicznych (żarówka, telefon, aparat fotograficzny) a także odkryć w naukach przyrodniczych i w medycynie co wzmogło wiarę w ludzki rozum i nieograniczone możliwości człowieka. Wtym czasie pojawiło się...

poleca85%
poleca85%

„Pięć kultowych scen z pięciu kultowych filmów.”

Pierwszym filmem, który wybrałam jest „Lejdis” reżyserii Tomasza Koneckiego. Film ten opowiada o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które nigdy nie wygląda tak, jak sobie zaplanowały. Komedia rozpoczyna...