profil

Opis dzieła sztuki

poleca 76% 1413 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

OPIS DZIEŁA SZTUKI

1. Nazwij dzieło sztuki autora i określ technikę wykonywania
dzieła (obraz, rzeźba grafika, fotografia plakat, akwarela obraz olejny)
2. Rozbierz obraz na (rysunek, zdjęcie) elementy pierwsze (plany) Wypisz, co widzisz na:
-na 1 planie
-na 2 planie
-na dalszym planie
-w tle, rogach
3. Z poszczególnych planów wybierz najważniejsze elementy i podkreśl je, by później opisać w pierwszej kolejności
4. Zwróć uwagę na:
-kontrasty na obrazie (jasne, ciemne)
-układ ziemi i światła
-barwy(dominujące, ciepłe i zimne)
5. Kompozycja
-otwarta
-zamknięta
-dynamiczna
-statyczna
-symetryczna
6. Określ nastrój, jaki wywołuje dzieło
-pogodny, radosny, ciepły, ponury, przygnębiający, chłodny uroczysty, podniosły zwykły codzienny
7. Jeśli czujesz się na siłach spróbuj określić epokę i styl, do którego nawiązuje dzieło
( klasycystyczne, rokokowe, impresjonizm, abstrakcjonizm symbolizm)
8. Określ temat obrazu – zwróć uwagę na ile tytuł wiąże się z tematem
9. Uwzględnij inne rodzaje opisów w zależności od tematów
-pejzaż (przyroda)
-przedmiot (martwa natura)
-postać (ludzi)
10. Wyraź swoją opinię o dziele, jakie wrażenie ma na tobie, z czym ci się kojarzy, czy lubisz ten rodzaj sztuki?

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy