profil

PO - Łączność.

poleca 83% 728 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

to jest praca z PO (przysposobienie obronne)
<BR>może dodasz tą kategorię do prac!
<BR>
<BR>Łączność - dziedzina działalności ludzkiej, dotycząca przekazywania informacji, komunikowania się na odległość; Telekomunikacja - filar łączności, dziedzina wiedzy i działalności ludzkiej, dotyczące przekaz. inf. za pomocą sygnałów elektr.; Telegrafia- zajmuje się przekaz. znaków pisarskich - 1837r. Mors - stworzył także dla niego alfabet (kombinacja --- ......); aparaty drukujące litery; dalekopis - teleks - podłączone są do sieci telegraficznej. Fototelegrafia - telekopia, telegrafia faksymilowa; przekaz. obrazów nieruchomych w postaci: zdjęć, rys., tabel, gotowych dok.; Urządzeniem abonenckim jest faks, (telefaks); Telefonia - przesył. mowy na odleg., Graham Bell - 1867r. - telefon - podłączony jest do systemu telefonii.: łącza przewod., zestaw central (miejska, międzymiastowa, międzynarod.. łącze światłowodowe - przewód ze szkła, grub. włosa, przez niego przepływa światło (impulsy świetlne), w ten sposób szybciej i więcej inf. jest przekaz., jest to tańsze, odporne na zakłócenia, z zachowaniem tajności inf.; Tel. podsłuchowy do systemu tel., tworzą go łącze przew., oraz cały zestaw central; Tel. bezprzewodowy - baza-urządzenie nad.-odbior. zasilane przez zasilacz sieci 220V; mankamentem tego urządzenia jest to, że brak prądu sprawia, ze tel. nie działa.; z bazą współpracuje mikrotelefon, który wyposażony jest tradycyjnie w mikrofon, słuchawkę + mała antena z urządzeniem nad.-odbior Połączone za pomocą fal elektr.-mag. Mikrotelefon można oddalić na odleg. 300 m od bazy; Inną wadą jest to, że ktoś może wejść nasz sygnał i rozm. na nasz koszt., dlatego wpr. kody zabezpiecz.; aby mikrotelefon działał na akumulator wewn., należy je ładować, wkładając tel. na bazę(do 12h), zbyt długie ład. powod. Jego przeładowanie i skrócenie żywotność akumul.; Centrale i telefony połączone są kabl., sygnały przechodz. drogą przew.; Telefonia komórkowa- wykorzystuje dla przesyłania inf., tradycyjne przewod. systemy łączności oraz fale elektr.mag.,, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest łączność abonenta będącego w ruchu z abonentem stacjon. lub między dwoma abonent. będącymi w ruchu. Schemat: tel.stacje ruchowe(przekaźnikowe)stacja bazowacentrala telefonii kom.A)centrala przewod.TPSAabonenci stacjon. B) centrala tel. kom. w innej miejscow.stacja bazowa-- ;;; SB - zawiera system antenowy oraz komórki, które są urządz. nad.-odbior.; centrala tel. kom. - ma za zadanie łączyć ze sobą abonent. oraz nadzorować ruch tel. w systemie. Odbieranie fal do 40 km. Radiokomunikacja-przesyłanie inf. za pomocą fal elektr.mag.; twórca - Maskoni - 1899r.-pierwszy radiotelegraf; radiostacja- wyposażona jest w nadajnik i odbiornik. Możemy przesyłać różne inf.: kiedy podłączymy teleks, przesyłamy tekst, faks - przes. nieruchomy obraz; telefon-rozmowe-dźwięk; telewizor-obrazy ruchome; komputer - dane cyfrowe; Radiokomunikacja satelitarna- inf. przekazywane są przy pomocy satelitów telekomunikac. - zapewnia to łączność globalną (98% pow. Ziemii, 2% terenu podbiegunowe); satelita umieszczony jest najczęściej na orbicie geostacjonarnej (36000 km od równika); Jest to orbita po której krązy satelita, najczęściej umieszcza się 3 satelity geostacjon. na jednej orbicie; Im wyżej tym wiązka fal dociera na cały obszar Ziemii, ale wadą jest długość docierania sygnału; transponder - urządz. anten. I urządz. elektroniczne, które wzmacniają i regenerują sygnał przychodz. z Ziemii; nadawanie sygnału odbywa się w częst. F=10,8-12,8 GHz; Sygnał może opuścić naszą atmosf. Jeśli f jest rzędu GHz. Obecnie satelity na orbicie pracują od 10-12 lat. Energia jest niewyczerpalna, ale drobina wielkości 1mm, uderzając w satel., zrobi dziurę wielk. 10 mm. Satel. do 100 lat mogą normalnie pracować, wyposażone są w specjalne silniczki rakietowe, benzynowe, które służą do utrzywywania satel. na właściwej orbicie; Wyniesienie satel. na orbitę jest bardzo kosztowne; W Pol. znajduje się centrum satelitarne w Psarach k/Kielc. Telewizja- inf. przekazywana jest tylko w 1 stronę; twórca - Zworykin - 1923r.- I kineskop, który posłużył do stworzenia kineskopu czarno-białego.I kineskop kolorowy przed II wojną światową. I transmisja kolorowa - 1973r.; Środki łączności przewod. w obronie cywilnej, charakterystyka łączności przewodowej- podział: przewodowa, radiowa(fal elektr.mag.); użycie przewodowej: w wypadku klęsk żywiołowych, działalności zbrojnej; Obrona Cywilna w czasie pokoju i pierwszych dni zbrojnych, będzie wykorzyst. Środki łączności będące w gestii: wojska, policji, TP.S.A., systemu łączności zakład.. Stacjonarne systemu przewodowe, jeśli są zniszczone, zakłąda się wykorzystanie polowych urządzeń łączności przewod., który tworzy armia; środki polowe: polowe aparaty tel., polowe centrale tel. (łącznice tel.), polowe kable tel., polowe urządz. wzmacniające; Polowy aparat tel.- a) TAI-43 MR (AP-48) tel. aparat induktorowy - system MB; b) TA-57 - sys. MB, CB; c) TAP-67 - sys. MB, CB;;; MB-system miejscowej baterii; CB-system centralnej baterii; Telefon musi mieć mikrofon zasilany, MB-ma zasilacz w obudowie, CB- zasilanie z centr.; Najczęściej wykorzystywane w OC są tel.TAI; Elementy telefonu: induktor - generator wysyłający sygnał dzwonienia, uruchamianu jest ręcznie; mikrotelefon-słuchawka, mikrofon, przycisk bangenta, po przyciśnięciu zasilany, robimy to, kiedy mówimy, kiedy słuchamy nie przyciskamy; bateria 1,5V napięcia, 3 zaciski(2 do przewod., trzeci oznaczony Z do uziemienia, aby rozmawiać w czasie burzy; Przy pomocy aparatu TAI można realizować połączenia na następujące odleg.: PKL(polowy kabel lekki) na długość do 20 km; PKA - (akustyczny) na odległość do 45 km; przy wykorzystaniu kabli stacjonarnych TP.S.A. na odleg. do 150 km; Polowa łącznica telefoniczna- ŁP-10-dziesięć numerów(P-139); Przeznaczenie: łączenie abonentów, pozwala na podłączenie 10 abonentów oraz aparatu tel. telefonisty obsługuj. oraz jest możliwość podłączenia dzwonka. Przyjęcie od obonenta sygnału wywołującego: dzwoni dzwonek, klapka opada, wywołanie abonenta żądanego (wciska przycisk nad odpowiednim numerem, podłącza swój aparat telefonisty, zestawienie połączenia między dwoma abonentami kabel z 2 wkładamy do 10, albo odwrotnie, sprawdza, czy połączenie jest realizowane, po czym wciska czerwony guzik i likwiduje połączenie(odłącza się), po zakończeniu rozmowy jeden z abonentów powinien przekręcić korbką, klapka opadnie, aby się upewnić telefonista naciska numer 2 albo 10 i podsłuchuje.Połączenie ogólnikowe - konferencyjne (każdy z każdym) 1do 2,...,9 do 10, 10 do 1.
<BR>

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy