profil

System obrony RP

poleca 81% 802 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ONZ - udział sił zbrojnych RP w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
UE- system bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
UZE- Unia Zachodnio-Europejska.
SYSTEM OBRONY PAŃSTWA :
-system kierowania obronnością państwa (Sejm i senat ? uchwalają ustawy dotyczące bezpieczeństwa kraju , Prezydent ? kierownictwo w dziedzinie bezpieczeństwa zew i wew zwierzchnik sił zbrojnych RP, na czele komitetu obrony kraju. Wydaje pozwolenie na wojny w czasie zagrożenia. Rada Ministrów- polityka wew i zagraniczna, kierownictwo bezpieczeństwa.
-siły zbrojne ( Ministerstwo Obrony Narodowej ? kontrola nas siłami zbrojnymi
kieruje armia w czasie pokoju. )
Siły Powietrzne ? współpraca z innymi rodzajami wojsk, obrona terytorium rozpoznanie i ostrzeganie o zagrożeniach z powietrza i ratownictwo lotnicze, F16 , MiG-29, SU-22 transpotrowe , radiolokacyjne.
Marynarka Wojenna ? ochrona granic morskich , obrona wybrzeża oraz żeglugi i PL interesów gosp. Na wodach terytorialnych i w strefie ekonomicznej. ORP, orzeł, Kaszub Mewa Piast. Wojska Lądowe ? WL ? Pomorski Okręg Wojskowy, Śląski Okręg Wojskowy) typy wojsk : zmechanizowane, pancerne, rakietowe, obrony przeciwlotniczej inżynieryjne,łączności rozpoznania.
-układ pozamilitarny ? państwowe ogniwa wykonawcze administracji publicznej,
organizacje oraz działania nie związane z siłami zbrojnymi zapewnienie warunków dla realizacji zadań obronnych państwa. Ogniwa informacyjne ? ochrona i propagowanie polskich interesów na arenie międzynarodowej. W czasie wojny zadaniem ogniw inf będzie informacyjne osłabianie przeciwnika oraz umacnianie moralne własnego społeczeństwa. Ogniwa ochronne- strzegą bezpiecznego funkcjonowania organów państwa oraz chronią ludność cywilną i majątek narodowy. W okresie zagrożenia zapewniają bezpieczeństwo granic, ochrona ważnych obiektów i osób, utrzymanie porządku publicznego (Policja, agencja bezpieczeństwa, straż graniczna, straż miejska, służba więzienna) system ochrony ludności cywilnej oraz reagowania kryzysowego. Ogniwa gospodarcze ? zapewniają materialne podstawy realizacji zadań obronnych oraz przetrwanie ludności cywilnej w warunkach zagrożenia. Przemysł obronny
S&N

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta