profil

Co to jest: kwaśny deszcz, smog, TŚP, efekt cieplarniany i zagrozenia naturalne

drukuj
poleca 83% 736 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kwaśny deszcz- chmury przepływające nad wielkimi miastami, zakładami przemysłowymi nasączają się dużą ilością zanieczyszczeń (dwutlenki siarki, tlenki azotu). W wyniku reakcji powstaje kwas siarkowy i azotowy. Kwaśne opady powodują żółknięcie i opadanie liści, igieł i choroby korzeni. W zbiornikach wodnych zakwaszonych giną najbardziej wrażliwe organizmy. Kwaśny deszcz wypłukuje z gleby wapń.

Smog- jest to mieszanina mgły, dymu, spalin i innych zanieczyszczeń – unosząca się nad wielkimi miastami i centrami przemysłowymi. Wyróżniamy dwa rodzaje smogów: siarkowy (występujący w klimacie umiarkowanym) i fotochemiczny (występujący w strefie klimatu gorącego).

Toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - są to wszystkie związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, materiały łatwopalne oraz wszelkie odpady które w wyniku reakcji z materią otoczenia mogą dawać substancje toksyczne zatruwające pośrednio lub bezpośrednio naturalne środowisko człowieka.
Trucizny dzielą się na: przemysłowe (chlor, paliwo), biologiczne (żmija), środki roślino i owadobójcze (pestycydy), trucizny w naszym otoczeniu (w wodzie, powietrzu, glebie).

Efekt cieplarniany- rosnąca ilość w atmosferze pary wodnej i tzw. gazów cieplarnianych powoduje wzrost efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane: dwutlenek węgla, freony, ozon, metan. Skutki- wzrost średniej temp. rocznej, topnienie gór lodowych i podnoszenie się poziomu oceanów, wzrost ilości pożarów, pustynnienie, migracje ludności, konflikty międzynarodowe.

Zagrożenia naturalne- powodzie, pożary, huragany, biologiczne, długotrwałe susze, trzęsienie ziemi, silne mrozy, katastrofy, wybuchy.


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (6) Brak komentarzy
1.12.2016 (17:33)

Super praca. Nareszcie jakieś proste źródło informacji.

5.12.2009 (17:42)

Podoba mi się ;P

Dzieki wielkie :)

5.12.2007 (18:17)

ta notatka jest super! niechcę się chwalić ale dostałem z tego 5. dzieki wam! pozdro!

Typ pracy