profil

Co to jest: kwaśny deszcz, smog, TŚP, efekt cieplarniany i zagrozenia naturalne

poleca 83% 847 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kwaśny deszcz- chmury przepływające nad wielkimi miastami, zakładami przemysłowymi nasączają się dużą ilością zanieczyszczeń (dwutlenki siarki, tlenki azotu). W wyniku reakcji powstaje kwas siarkowy i azotowy. Kwaśne opady powodują żółknięcie i opadanie liści, igieł i choroby korzeni. W zbiornikach wodnych zakwaszonych giną najbardziej wrażliwe organizmy. Kwaśny deszcz wypłukuje z gleby wapń.

Smog- jest to mieszanina mgły, dymu, spalin i innych zanieczyszczeń – unosząca się nad wielkimi miastami i centrami przemysłowymi. Wyróżniamy dwa rodzaje smogów: siarkowy (występujący w klimacie umiarkowanym) i fotochemiczny (występujący w strefie klimatu gorącego).

Toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - są to wszystkie związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, materiały łatwopalne oraz wszelkie odpady które w wyniku reakcji z materią otoczenia mogą dawać substancje toksyczne zatruwające pośrednio lub bezpośrednio naturalne środowisko człowieka.
Trucizny dzielą się na: przemysłowe (chlor, paliwo), biologiczne (żmija), środki roślino i owadobójcze (pestycydy), trucizny w naszym otoczeniu (w wodzie, powietrzu, glebie).

Efekt cieplarniany- rosnąca ilość w atmosferze pary wodnej i tzw. gazów cieplarnianych powoduje wzrost efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane: dwutlenek węgla, freony, ozon, metan. Skutki- wzrost średniej temp. rocznej, topnienie gór lodowych i podnoszenie się poziomu oceanów, wzrost ilości pożarów, pustynnienie, migracje ludności, konflikty międzynarodowe.

Zagrożenia naturalne- powodzie, pożary, huragany, biologiczne, długotrwałe susze, trzęsienie ziemi, silne mrozy, katastrofy, wybuchy.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy