profil

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

poleca 81% 1837 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ciśnienie atmosferyczne określa nacisk słupa atmosfery na jednostkę powierzchni. Wartość ciśnienia zależy od:
1. wysokości słupa atmosfery znajdującego się nad powierzchnią pomiaru,
2. gęstości powietrza znajdującego się w słupie atmosfery nad powierzchnią pomiaru,
3. wartości przyspieszenia ziemskiego (siły ciężkości)
Przyżądem do pomiaru ciśnienia atmosferycznego jest barometr.Pierwszy barometr rtęciowy, został wynaleziony w 1643 roku przez E. Torricellego w związku z jego badaniami nad ciśnieniem atmosferycznym -przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Pierwszy barometr rtęciowy, został wynaleziony w 1643 roku przez E. Torricellego w związku z jego badaniami nad ciśnieniem atmosferycznym .
Ciśnienie atmosferyczne wyrażamy w jednostkach zwanych paskalami (Pa).

Ciśnienie hydrostatycznejest to ciśnienie jakie wywiera na otaczające ciała ciecz nie będąca w ruchu.

p = ρcieczy · g· h
p - ciśnienie hydrostatyczne (w ukł. SI w paskalach Pa)
g - przyspieszenie grawitacyjne (ziemskie) (w ukł. SI w m/s2).
h - głębokość zanurzenia w cieczy (w ukł. SI w metrach m)

Ciśnienie oddziaływuje na człowieka cały czas, niezależnie od tego czy jesteśmy nad czy pod wodą. Każda prognoza pogody zawiera informacje o ciśnieniu. Wartość ciśnienia zmienia się w ciągu doby, raz ciśnienie rośnie, a innym razem maleje. W górach panuje mniejsze ciśnienie niż na poziomie morza. Jednak wszystkie te zmiany są małe w stosunku do zmian ciśnienia w czasie nurkowania. W prognozie pogody ciśnienie podawane jest w hPa (hekto Paskalach )

Zależność ciśnienia od wysokości słupa cieczy znalazła praktyczne zastosowanie w tzw.wieżach ciśnień.Woda dochodzi do wszystkich pięterbudynku,gdy zbiornik z wodą znajduje się powyżej wysokości budynku.
Picie napojów przez słomkę jest przykładem wykorzystania ciśnienia atmosferycznego. Wciągając do płuc powietrze ze słomki, obniżamy w niej ciśnienie powietrza a wówczas ciśnienie atmosferyczne "wpycha" napój do słomki i przepływa do ust pijącego

Na prawie Pascala oparta jest również zasada działania halmulców hydraulicznych,np. samochodowych. Pop naciśnięciu pedału hamulca ciecz ( płyn hamulcowy) tłoczona jest w stronę tarcz ( lub bębnów) hamulcowych.Płyn hamulcowy dociska hamulce do tarcz zamocowanych przy kołach

w żeglarstwie ciśnienie odgrywa też bardzo ważną role ,gdyż występowanie nadciśnienia i podciśnienia wywołuje powstawanie siły aerodynamicznej skierowanej w przybliżeniu prostopadle do cięciwy żagla w kierunku z obszaru nadciśnienia do obszaru podciśnienia.

a wiec to wypracowanie pokazuje że ciśnienie jest bardzo ważne dla ludzi i innych organizmów żywych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata