profil

Zadania do poćwiczenia sobie przed klasówką z ruchu po okręgu

poleca 83% 1353 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

.Zadania – ruch po okręgu Zestaw 03.2005

1. 1. Satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości 640km nad powierzchnią Ziemi. Okres obiegu wynosi 98min. Wyznacz:
a. wartość prędkości
b. przyspieszeni dośrodkowe satelity
2. 2. Śmigło wentylatora wykonuje 1200 obrotów na minutę, a jego koniec znajduje się w odległości 15cm od osi obrotu:
a. Jaką drogę przebywa koniec śmigła w czasie jednego obrotu?
b. Jaka jest jego prędkość?
c. Jakie przyśpieszenie?
d. Ile wynosi okres obrotu?
3. 3. Diabelski młyn ma promień 15m i wykonuje 5 obrotów na minutę wokół osi poziomej:
a. Ile wynosi okres jego ruchu?
Ile wynosi przyspieszenie pasażera siedzącego w odległości 15m od osi obrotu, gdy jest on na:
b. największej,
c. najmniejszej wysokości nad ziemią


74. Płyta gramofonowa wykonuje 33 obroty w ciągu minuty. Oblicz, jaka jest częstotliwość oraz ile wynosi okres obrotu tej płyty. Średnica płyty wynosi 30cm.

75. Bęben pewnej pralki automatycznej, wykonuje podczas wirowania 500 obrotów w ciągu minuty. Promień bębna wynosi 20 cm. Jakie przyspieszenie dośrodkowe, uzyskuje bielizna podczas wirowania? Przyspieszenie ziemskie g = 9.81 m/s2


1. Ciało przebywa drogę 12 m w ciągu 3 s. Oblicz średnią prędkość tego ciała.
2. Pociąg osobowy porusza się z prędkością średnią równą 50km/h. Jaką drogę przebywa ten pociąg w ciągu 1,5 h?
3. Pociąg osobowy porusza się z prędkością średnią równą 50km/h. Po jakim czasie przebędzie drogę 80 km?
4. Samochód rajdowy przebywa cztery etapy o długościach równych 860 km, 920 km, 1200 km, 640km. Czas w jakim zostały pokonane te odcinki drogi wynosi odpowiednio 6 h, 6.5 h, 8 h, 4.5 h. Na którym z etapów samochód ma największą, a na którym najmniejszą prędkość?
Jaka jest średnia prędkość jazdy samochodu? Jaka jest średnia prędkość ruchu całego rajdu, jeżeli wiadomo, że trwa on dokładnie cztery doby, a samochody jeżdżą tylko w godzinach wyścigu?
5. Prędkość ciała w sekundach 1,2,3,4,5 wynosiła odpowiednio:
a) 0 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 9 m/s, 10 m/s
b) 3m/s, 3m/s, 3m/s, 3m/s, 3m/s
c) 4m/s, 6m/s, 8m/s, 10m/s, 12m/s
d) 0m/s, 1m/s, 2m/s, 3m/s, 4m/s
e) 0m/s, 0m/s, 0m/s, 0m/s, 0m/s
f) 20m/s, 17m/s, 14m/s, 11m/s, 8m/s
g) -1m/s, -2m/s, -3m/s, -4m/s, -5m/s,
h) -4m/s, -2m/s, 0m/s, 2m/s, 4m/s,
Każdemu z tych ruchów przypisz etykietkę; czy był przyspieszony, opóźniony, jednostajny, jednostajnie zmienny, niejednostajnie zmienny?

Zadanie 7.
Samochód przebywa odcinki drogi 30km i 50km w czasach wynoszących odpowiednio 30min i 40min. Znaleźć:
a) prędkość średnią na każdym odcinku:
- odp. - pierwszy odcinek: 60 km/h (30km/0,5h = 60 km/h)
- odp. - drugi odcinek: 75 km/h (50km : 40/60 h = 300: 4 = 75 km/h)
b) prędkość średnią na całej trasie:
- odp.: (30 km +50 km):(1/2 h+2/3 h)=80: 7/6 h = 480/7 69km/h
10. * Jaś i Staś ścigają się na rowerach. Jaś może jeździć z prędkością 10m/s, a Staś z prędkością 9m/s. Jaś ma do przebycia drogę 400m i dał Stasiowi 30m for. Który z nich pierwszy będzie na mecie, jeżeli startują obaj równocześnie i prawie natychmiast osiągają swoją maksymalną prędkość? Znajdź odległość miedzy obu kolarzami w momencie przekraczania linii mety przez zwycięzcę.

Czas Jasia tJ = 40s, Czas Stasia 41,1 s - Jaś będzie pierwszy, odległość między nimi: S = 400 m- 40s • 9 m/s -30m = 10m
13. {2} Prędkość ciała wzrosła od wartości 3m/s do 6m/s w ciągu 6s. Ile wynosi średnie przyspieszenie tego ruchu?
0,5 m/s2
14. {2} Początkowa prędkość ciała wynosiła 4m/s, zaś prędkość końcowa 1m/s. Obliczyć średnie przyspieszenie, jeżeli czas ruchu wynosi 2s.

Zadanie 14
-1,5 m/s2
15. {2} Przyspieszenie średnie wynosi dla pewnego ruchu 2m/s2. Początkowa prędkość ciała wynosi 5m/s. Po jakim czasie prędkość osiągnie wartość 20m/s?

Zadanie 15
7,5 s?
16. {2} Przyspieszenie średnie wynosi dla pewnego ruchu 2m/s2. Początkowa prędkość ciała wynosi 5m/s. Obliczyć prędkość ciała po 3s.

Zadanie 16.
11 m/s
17. {2} Przyspieszenie średnie wynosi dla pewnego ruchu 2m/s2. Początkowa prędkość ciała wynosi 5m/s. Jaką drogę przebędzie to ciało po 3s?

Zadanie17
24m
18. {2} Początkowa prędkość ciała poruszającego się ruchem jednostajnie zmiennym wynosi 5m/s. Po czasie 3s ciało osiągnęło prędkość końcową: 8m/s. Jaką drogę przebyło to ciało?

Zadanie 18
19,5m
19. Początkowa prędkość ciała wynosiła 5m/s, zaś prędkość końcowa 1m/s. Ciało przebyło drogę 6m. Obliczyć średnie przyspieszenie. Ile sekund trwał ten ruch, jeżeli wiadomo, że był on jednostajnie zmienny?
Zadanie 19
t= 2s, a = 2 m/s2

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty