profil

Ruch -definicje

poleca 81% 1201 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruch-zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia. Względność ruchu- określenie czy dane ciało jest w ruchu, czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia. Układ odniesienia-wybrany układ ciał, względem którego określa się położenie opisywanego ciała. Tor ruchu-linia, którą zakreśla poruszające się ciało. Droga-długość odcinka toru. Przemieszczenie-wektor o początku w punkcie położenia początkowego i końcu w punkcie położenia końcowego. Ruch jednostajny prostoliniowy-ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, w którym przemieszczenie nastąpiło. Prędkość chwilowa -prędkość ciała w danej chwili. Określa się jako iloraz przemieszczenia do bardzo małego przyrostu czasu , w którym ono nastąpiło. Prędkość średnia-iloraz przemieszczenia do czasu trwania ruchu. Roch jednostajny prostoliniowy-w tym ruchu odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste. Droga zwiększa się proporcjonalnie do kwadratu czasu. Tor ruchu jest linia prostą. Przyspieszenie-iloraz(stosunek)przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił. W ruchu jed. przes. pros. Przyspieszenie ma wartość stała.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Rozkład materiału