profil

Ruch i siły - ściąga na sprawdzian

poleca 79% 1614 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruchem prosto liniowym jednostajnym nazywamy taki ruch którego torem jest linia prosta i czasie którego ciało w dowolnych ale jedynkowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi. Ruchem prosto liniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy taki ruch w którym w każdej sekundzie ruchu szybkość ciała wzrasta o tę samą wartość. Wartość przyspieszenia – wielkość ta informuje nas o tym jaki przyrost szybkości nastąpił w jednostce czasu wyrażamy tę wartość w metrach na sekunde2. Ruch jednostajnie przyspieszony – wzory s=(a*t)/2 v=a*t a = ( Δv)/t ruch jednostajny – s=v*t v= s/t t=s/v jednostki: przyspieszenie- m/s szybkość cm/s, km/h,m/s Torem ruchu nazywamy linie która zakreśla ciało wykonujące ruch. Ruch prosto liniowy jest to ruch którego torem jest linia prosta. Ruch krzywo liniowy jest to ruch którego torem jest dowolna liczba krzywa. Długość toru miedzy dwoma jego punktami nazywamy drogą przebytą przez ciało. Wektor jest to przemieszczeni ciała w pewnym odstępie czasu. Początek wektora znajduje się w początkowym położeniu ciało , a koniec w położeniu końcowym tego ciała, cechy ruchu jednostajnego *jego torem jest linia prosta *w ruchu tym ciało w dowolnie wybranych ale jednakowych odstępach czasu przemieszcza się jednakowo.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Rozkład materiału