profil

Ochrona - Środki przymusu bezopśredniego.

poleca 85% 624 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Środki przymusu bezpośredniego:
1. Siła fizyczna
2. Kajdanki
3. Pałka
4. Pies obronny
5. Paralizator, miotacz gazu, broń gazowa

*Środków przymusu bezpośredniego może używać tylko i wyłącznie pracownik posiadający licencję pracownika ochrony


NAKAZY:
1. Pracownik ochrony odstępuje od użycia środków przymusu bezpośredniego, jeżeli osoba wobec której są one używane odstąpi od czynów bezprawnych.
2. Równocześnie można stosować różne środki przymusu bezpośredniego np.:
· siła fizyczna + kajdanki,
· pałka + miotacz gazu lub paralizator.
3. Nie stosujemy środków przymusu bezpośredniego wobec:
· kobiet o widocznej ciąż,
· osoby poniżej 17 lat, wyjątek: chyba, że wiemy iż dana osoba ukończyła 16 lat i popełniła przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.


SIŁA FIZYCZNA
Jest to najłagodniejszy środek przymusu bezpośredniego. Trzeba stosować ją w taki sposób, aby nie uszkodzić ciała potencjalnego przeciwnika. Stosujemy ją w celu odparcia czynnej napaści na pracownika ochrony, inne osoby lub chronione mienie. Dopuszczalne jest użycie siły fizycznej tylko w celu obezwładnienia osoby naruszającej prawo.
PRACOWNIK OCHRONY NIE MOŻE ZADAWAĆ UDERZEŃ!
WYJĄTEK:
Jest dopuszczalne zadawanie uderzeń tylko i wyłącznie w obronie koniecznej lub w celu odparcia ataku na pracownika ochrony lub inne osoby.

KAJDANKI
Ten środek przymusu stosujemy wobec osób ujętych w trakcie popełniania przestępstwa w celu udaremnienia ucieczki, czynnej napaści na pracownika lub podczas stawiania oporu. Kajdanki są najdolegliwszym środkiem przymusu bezpośredniego, ponieważ pozbawiają wolności. Osoba skuta czuje się poniżona. W miarę możliwości kajdanki zakładamy w pomieszczeniu odizolowanym, w obecności drugiego pracownika ochrony.
KAJDANKI ZAKŁADA SIĘ NA RĘCE TRZYMANE Z PRZODU!
Wyjątek:
Na ręce z tyłu zakładamy kajdanki tylko i wyłącznie mężczyznom o silnej budowie ciała, jeżeli są podejrzani o przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.
WAŻNE:
Kajdanki zakładamy w taki sposób, aby nie tamowały obiegu krwi oraz tak, aby potencjalny przestępca nie mógł się z nich samodzielnie uwolnić.


PAŁKA
Pałka służy do odpierania napaści i pokonywania czynnego oporu, odpierania zamachu na chronione osoby, pracownika ochrony lub mienie.
NIE WOLNO STOSOWAĆ KIEDY NAPASTNIK STOSUJE BIERNY OPÓR!
Zakazy stosowania:
1. Nie wolno zadawać uderzeń oraz pchnięć w głowę, szyję i nie umięśnione części ciała.
2. Nie wolno stosować blokad i nie wolno zadawać pchnięć i uderzeń rękojeścią.
3. Nie wolno stosować pałki, gdy wcześniej użyliśmy kajdanek.
WYJĄTEK!
Uderzenia pałką we wszystkie części ciała można zadawać, gdy potencjalny napastnik bezpośrednio i bezprawnie napada na życie i zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby.


PIES OBRONNY
Nie wolno używać psa obronnego w konwoju!
Pies obronny musi być w kagańcu i musi być prowadzany na smyczy. Stosowany jest do:
q Odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub innej osoby ( w tym wypadku pies ma być bez kagańca).
q Ujęcia osoby.


PARALIZATOR, MIOTACZ GAZU I BROŃ GAZOWA
Miotacz gazu oraz broń gazową należy stosować w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia oczu. Strumień gazu musi iść na klatkę piersiową. Odległość minimalna odległość z jakiej wolno strzelać z pistoletu gazowego to 3- 4 metrów, lecz nie mniejsza niż 3 metry. (W wyjątkowych okolicznościach odległość ta może być mniejsza np. jak domniemany przestępca biegnie w naszą stron nie będziemy przed nim uciekać, by zachować bezpieczną odległość.) Dodatkowymi elementami psychologicznymi jakie posiada broń gazowa jest huk, proch, i płomień.

Paralizator, miotacz gazu oraz broń gazową pracownik ochrony może zastosować w przypadku:
1. W celu odparcia bezpośredniej i bezprawnej napaści na pracownika ochrony,
2. Pokonania czynnego oporu,
3. W bezpośrednim pościgu za podejrzanym,
4. Przy przeciwdziałaniu kradzieży lub włamaniu się,
5. W celu ujęcia osoby.

Paralizator stosujemy ze szczególna ostrożnością!


Jeżeli na skutek użycia przeciw podejrzanemu środka przymusu bezpośredniego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia obowiązkowo należy mu udzielić pomocy przed medycznej i wezwać karetkę. Natomiast jeżeli domniemany przestępca utracił przytomność lub istnieje podejrzenie śmierci pracownik ochrony jest zobowiązany do natychmiastowego wezwania pomocy lekarskiej. (Sam wzywa pomoc, a później ewentualnie powiadamia przełożonych.)
Jeżeli zastosujemy środek przymusu bezpośredniego wobec kobiety w ciąży to po poinformowaniu pracownika ochrony o tym fakcie musi ona być natychmiastowo przebadana przez lekarza specjalistę.


Procedura postępowania w przypadku śmierci lub szkody w mieniu:
1) Powiadomienie POLICJI,
2) Zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia przed siłami natury oraz przed zatarciem ich przez osoby niepowołane,
3) W miarę możliwości należy ustalić świadków wydarzenia.Każdy przypadek użycia środka przymusu bezpośredniego powinien być powinien być odnotowany w Księdze użycia środków przymusu bezpośredniego na podstawie notatki służbową z zajścia, którą ma obowiązek sporządzić pracownik ochrony, który danego środka przymusu bezpośredniego użył przeciwko podejrzanemu.

W notatce służbowej powinno się znajdować:
Imię i nazwisko pracownika ochrony oraz numer licencji,
Data oraz godzina wydarzenia,
Szczegółowy opis wydarzeń, środek przymusu jaki został użyty oraz przyczyny zastosowania,
Dane personalne osoby wobec, której środek przymusu bezpośredniego został zastosowany,
Informacja o udzieleniu pomocy przed lekarskiej.


ASEKURACJA
Jest to krycie własnego tyłka przed PROKURATOREM !!!

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Więcej informacji