profil

Zbiorowe środki ochrony ludności !

poleca 85% 426 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

!Zbiorowe środki ochrony ludności!

W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w których mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności:
• a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)
SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.
Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się:
 schrony bojowe, np. dla karabinów maszynowych,
 schrony obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieprzyjaciela i pola walki,
 schrony dla ukrycia żołnierzy, ludności,
 schrony na stanowiskach dowodzenia,
 schrony medyczne, amunicyjne ,
 schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.
Ze względu na położenie schrony dzielimy na:
-wolno stojące – jeden metr pod ziemią
-pod budynkami – poniżej poziomu ziemi

Każdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osób.
Schrony powinny zawierać :
 sanitariaty,
 kanalizacje,
 punkty medyczne
 umywalnie
 oświetlenie
 ogrzewanie
 zapasy żywności i wody
 własne źródło zasilania
 sprzęt ratunkowy
 środki łączności Przykładowy schemat schronu
 radio na baterie
 termosy
 gaśnice
 kilofy, łopaty, łomy.
Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze.

UKRYCIA służą krótkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.
Ukrycia mają służyć do krótkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:
 ławki do siedzenia
 zapas żywności i wody do picia,
 sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,
 apteczkę,
 latarki na baterie.

SZCZELINY PRZECIWLOTNICZE
Chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, ale wynoszącej nie mniej niż połowę wysokości gmachu plus 3 m i nie więcej niż 150 m. Przebywająca ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać swoje etatowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry. Takie szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.

Przykładowy obraz szczeliny Przeciw-lotniczej.

• b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone)

Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony:
 podporządkować się służbą schronowym
 schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału
 każdy ma mieć:
- dokument tożsamości
- leki
- środki opatrunkowe
- żywność, wodę
- środki ochrony
- latarka, koc
 nie wolno mieć:
- ostrych narzędzi
- substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących
 nie wolno palić, biegać

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty