profil

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów

poleca 84% 766 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Jak powstaje pożar?


Pożarem nazywamy samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujące straty materialne i zagrożenie życia.

Pożary powstają w różnoraki sposób, np. poprzez:
- materał palny, który po ogrzaniu się do wysokiej temperatury, wydziela pary i gazy, które zaczynają się palić
- papier lub słomę, które łatwo mogą zapalić się od płomienia zapałki bądź iskry
- używanie światła z płomieniem otwartym itd.

2. Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów


Nieostrożność i beztroska
- pozostawienie na czas nieobecności w domu włączonego grzejnika, kuchenki, żelazka itp.
- Palenie papierosów i rzucanie niedopałków w obejściach, stodołach, w lesie
- Używanie światła z płomieniem otwartym w miejscach gdzie mogą znajdować się łatwopalne substancje chemiczne.
- Rozpalanie ogniska w pobliżu lasu, bądź w samym lesie, bez odpowiedniego zabezpieczenia
- Pozostawianie źródeł ognia w miejscach dostępnych dla dzieci

Wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych
- wykonanie instalacji elektrycznej z nieodpowiednich przewodów lub nieprawidłowe ich połączenie
- niewłaściwe podłączenie przewodów do gniazd wtykowych lub punktów świetlnych
- przeciążenia i zwarcia przewodów
- używanie niewłaściwych bezpieczników o dużej mocy do urządzeń o małej mocy lub stosowanie drutu do ich naprawy
- niewłaściwe izolowanie złączy przewodów i nieodpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem czynników zewnętrznych

Wady budowlane i zastosowanie niewłaściwych materiałów
- zbyt małe odległości między budynkami
- stosowanie materiałów nieogniotrwałych lub brak w kominach urządzeń przechwytujących iskry
- pokrywanie dachów słoma lub gniotem

Pioruny
- uderzenie pioruna w odosobnione budynki, pojedyncze drzewa, transformatory

3. Sposoby ochrony przeciwpożarowej


Ochrona przeciwpożarowa to ogół przedsięwzięć ,czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem
Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice śniegowe, gaśnice proszkowe, gaśnice wodne, agregaty

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
ze względu na ich funkcje i liczbę osób, które mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy:
- I: budynki użyteczności publicznej
- II: budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne
- IV: budynki mieszkalne
- V: archiwa, muzea, biblioteki

Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źródłami ognia.
- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych
- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie
- wejścia do piwnic, strychów i dachów powinny być pozamykane
- korytarze nie mogą być zatarasowane jakimikolwiek przedmiotami

1. Fotoluminescencyjne oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne, schematy ewakuacyjne (produkcja własna).

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić przed zapaleniem sąsiednie budynki stosuje się:
· stropy niepalne
· ściany przeciwpożarowe
· odpowiednie odległości pomiędzy budynkami
· materiały ogniotrwałe na dachach budynków
· ochrona lasów

Aby ochronić las przed pożarem stosuje się:
- pasy przeciwpożarowe
- znakowanie stanowisk czerpania wody
- zakaz rozniecania ognia w odległości 100m od granicy lasu, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowisk
· ochrona płodów rolnych
- sterty, stogi i brogi ustawia się co najmniej 30m od budynków, dróg i torowisk
- sterty, stogi i brogi ustawia się minimum 100 metrów od lasów i terenóe zadrzewionych
- wokół nich powinna być powierzchnia pozbawiona materiałów palnych (szerokość:2m)

Największy w ostatnim dziesięcioleciu pożar szpitala w Polsce!. W nocy tuż po godz. 3-ciej dnia 23 kwietnia 1998r. zgłoszono meldunek o pożarze, akcja trwała ponad 12 godz.

4. Obowiązki władz administracyjnych, właścicieli domów mieszkalnych i mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zadania ochrony przeciwpożarowej spoczywają na:
- administracji
- właścicielach domów mieszkalnych
- mieszkańcach tych domów

Zadania te mogą mieć charakter:
· zapobiegawczo-techniczny
- uodparnianie budynku na działanie ognia
- rozbiórka komórek i przybudówek z łatwopalnych materiałów
- ulepszenie dojazdu do urządzeń wodnych
- przeglądy i remonty urządzeń instalacyjnych
· kontrolny
- kontrola przestrzegania przepisów ppoż
- rozmieszczenia sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych
- przejść w korytarzach piwnicznych, na klatkach schodowych itp.

Co ma zrobić mieszkaniec, jeśli już wybuchnie pożar?
- gdy zobaczysz dym lub ogień:
· powiadom domowników o pożarze
· zadzwoń pod numer 998:

Należy podać:
· swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
· adres i nazwę obiektu,
· co się pali, na którym piętrze,
· czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
· jeśli jest to możliwe przystąp do gaszenia pożaru
· jeśli nie jest to możliwe należy opuścić budynek
- jeśli wyjście z budynku jest w jakiś sposób uniemożliwione, należy:
· zamknąć drzwi i uszczelnić je mokrymi ręcznikami lub kocem
· pozostać przy oknie i poczekać na pomoc straży pożarnej

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
14.4.2011 (16:05)

szkoda, że nie ma nic o tych całych czujnikach, wykrywaczach itp ale może być ;)

2.2.2011 (20:24)

super praca. Bardzo mi pomogła w zadaniu:)

21.1.2008 (16:54)

włąsnie takie same pytania miałem w temacie. Bardzo dziękuję :)

Treść sprawdzona

Czas czytania: 5 minut