profil

Informatyka

(979)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

6 online
satysfakcja64%

Technologia informacyjna w życiu człowieka XXI wieku

TEMAT:”TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA XXI WIEKU.” Technologia informacyjna (skrót = TI)z angielskiego information technology jest połączeniem zastosowań informatyki z technikami komunikacji. Stanowi podłoże dla wszelkich działań...

satysfakcja56%

Złożoność obliczeniowa algorytmu

Prezentacja PowerPoint

satysfakcja70%

Algorytmika - wprowadzenie

ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności. Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodzi między danymi a wynikami, nazywamy SPECYFIKACJĄ ZADANIA ETAPY...

satysfakcja77%

Wirusy Komputerowe

Zjawisko, które najbardziej może zaszkodzić przeciętnemu użytkownikowi komputerów, to wirusy komputerowe. Wirus komputerowy to program, który - tak jak prawdziwy wirus - przyłącza się do innych programów i jest wraz z nimi przenoszony pomiędzy...

satysfakcja70%

Prawo autorskie

Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna, która jednak aby zyskać ochronę musi...

satysfakcja73%

Zasady poprawnego wpisywania tekstu

1. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania) nie wstawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym. 2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [. 3. Nie wstawiamy...

satysfakcja67%

Korzyści które daje nam internet

Korzyści które daje nam dostęp do Internetu są wręcz nieograniczone . Chcąc omówić je wszystkie musielibyśmy poświęcić na to co najmniej kilka dni . Ja postaram się w skrócie opisać korzyści , które daje nam Internet , tak więc podzielę je na 2...

satysfakcja66%

Przykładowa baza danych w accessie

nie wszystko działa w tych bazach ale mozna to poprawic:)

satysfakcja70%

Co to jest komputer, komputer analogowy oraz komputer cyfrowy.

Komputer- automatyczne urządzenie elektroniczne służące do rozwiązywania problemów przez przetwarzanie danych wg wcześniej zadanego ciągu instrukcji. Wyróżniamy trzy typy komputerów: analogowe, cyfrowe, hybrydowe. Różnią się one zasadą działania,...

satysfakcja67%

Sieci lan i wan

Sieć lokalna Rodzaje sieci komputerowych LAN - sieć lokalna, ograniczony obszar, szybka sieć, technologia Ethernet WAN - sieć globalna, nieograniczony obszar, z reguły wolniejsza sieć, wiele różnych technologii Przyczyny łączenia komputerów w...