profil

Informatyka

(979)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

6 online
satysfakcja64%

Komputery i teksty

Dla wielu użytkowników komputer jest przede wszystkim inteligentną maszyną do pisania. Jedynie osoby cierpiące na komputerofobię lub też nie mające dostępu do komputerów używają jeszcze maszyn do pisania. Jednak wypełnianie skomplikowanego...

satysfakcja60%

Grafika rastrowa, grafika wektorowa

Grafika Wektorowa - Sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki bitmapowej (opierającej się na zapamiętywaniu koloru i położenia pojedynczych pikseli), grafika wektorowa zachowuje informacje o...

satysfakcja64%

Zagrożenia komputerowe

Zagrożenia będące wynikiem komputeryzacji można podzielić na kilka rodzajów: 1. fizyczne - wzrok, postawa, 2. psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia, 3. moralne - łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji...

satysfakcja69%

Co to jest komputer?

Co to jest komputer? Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik może określić sekwencję wykonywanych rozkazów koniecznych do realizacji...

satysfakcja69%

Zagrożenia z internetu

ZAGROŻENIA Z INTERNETU >rozpowrzechnianie nielegalnych treści Internet jako doskonałe medium komunikacyjne stał się wspaniałą platformą do rozpowszechniania różnego rodzaju nielegalnych treści. Pornografia w sieci jest dostępna...

satysfakcja74%

Prezentacja o Indiach (informatyka)

w załączniku znajduje sie prezentacja o Indiach. Zawiera 18 slajdów oraz wiadomości takie jak: - Wiadomości wstępne - Podział administracyjny - Ludność - Wyznania - Warunki naturalne - Ważne postacie

satysfakcja84%

Firewall

Co to jest Firewall ? System zabezpieczający serwer internetowy i obsługiwaną przez niego sieć komputerową przed włamaniem niepowołanych osób - lamerów. Firewall może być zrealizowany w oparciu o sprzęt, oprogramowanie, bądź łącznie. Oba elementy...

satysfakcja75%

Ethernet

Początki Ethernetu pochodzą sprzed 1970 roku, kiedy to na uniwersytecie na Hawajach powstała sieć radiowa o nazwie ALOHANET. Sieć ta oparta była na falach radiowych i służyła do komunikacji pomiędzy wyspami.W oparciu o ten pomysł Robert Metcalfe i...

satysfakcja79%

Jak wyglądałoby życie bez komputerów?

Gdyby nie wynaleziono techniki komputerowej nie byłoby wielu typów urządzeń elektronicznych znanych nam z życia codziennego. Dla przykładu, wraz z rozwojem komputeryzacji wprowadzono urządzenia zawierające elementy komputera tj. odtwarzacz...

satysfakcja57%

Co to jest Internet?

Internet to symbol najnowocześniejszej technologii, wkraczającej do mieszkań milionów właścicieli komputerów. To największa sieć komputerowa łącząca tysiące firm i osób prywatnych, przesyłających miliardy bajtów informacji każdego dnia. Niewiele...