profil

Informatyka

(976)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca78%

Zastosowanie komputera w pracy i w rozrywce

Komputer jest teraz podstawowym elementem domowego umeblowania. Młodzież nie wyobraża sobie swojego pokoju bez tej maszyny. Jest ona stosowana w pracy w szkołach oraz do rozrywki. W pracy do wypisywania dokumentów rożnego rodzaju, a w rozrywce, to...

poleca84%

[C++] Program - kalkulator

"Kalkulator" ztj. program, który tak naprawdę ma za zadanie udawać kalkulator. Program wyświetla menu główne, z którego wybieramy jedno z dziesięciu zadań. Następnie po zatwierdzeniu jego numeru, program przechodzi do odpowiedniej...

poleca81%

Historia komputera

Komputer jest maszyną uniwersalną, odpowiednią dla każdego człowieka, którego zainteresowania i wyobraźnia czynią pracę z tym urządzeniem niesamowitym i niepowtarzalnym przeżyciem. Małe komputery można znaleźć we wszystkich mechanizmach, lecz...

poleca77%

Grafika rastrowa, grafika wektorowa

Grafika Wektorowa - Sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki bitmapowej (opierającej się na zapamiętywaniu koloru i położenia pojedynczych pikseli), grafika wektorowa zachowuje informacje o...

poleca83%

Sieci komputerowe - wstep - notatka

1. Co to jest sieć komputerowa? Jakie korzyści z niej płyną? sieć - min. 2 komputery połączone ze sobą LAN - Local Area Network MAN - Metropolitan... WAN - Wide... Internet - przeciwieństwo LAN, międzysieć - łączy sieci lokalne ze sobą...

poleca79%

Algorytmy

Algorytm inform. dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie każdego zadania danego typu, mat, reguła przekształcania wyrażeń matematycznych poprzez powtarzanie tych...

poleca71%

Co to jest Algorytm i sposoby zapisywania algorytmu.

ALGORYTM - uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie. Sposoby zapisywania algorytmów: a) słowny -...

poleca80%

Komendy IRC

/amsg Bardzo przydatna komenda jeśli chcemy napisać coś jednocześnie na kilku kanałach. /ame Wypisuje text akcji na wszystkich kanałach. Podobne działanie jak komenda /amsg wynik: * lewusek zaprasza na swoją strone www /auser [-a]...

poleca78%

Wady i zalety internetu

Sieć komputerowa jest to zespół połączonych ze sobą komputerów. Mogą się one znajdować w jednym pomieszczeniu, np. w szkolnej pracowni komputerowej. Internet używany jest nie tylko przez młodzież, ale również przez osoby starsze. Do...

poleca83%

Plusy i minusy internetu

Podstawowym plusem Internetu jest to, że niesamowicie łatwo można uzyskać potrzebne informacje. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o bardzo dobrej encyklopedii Wikipedia - może nie jest to najlepsze, ale jedno z lepszych źródeł informacji. Drugi plus...

poleca78%

Zastosowanie komputerów w życiu codziennym

Teraz komputer ma prawie każdy, jeden w domu jeden w pracy. Ludzie bez komputera nie mogą żyć, te maszyny okropnie uzależniły ludzkość. Możemy nie wychodząc z domu zrobić zakupy, znaleźć potrzebne nam informacje, grać w gry, słuchać muzyki,...

poleca78%

Dziennik lekcyjny.

Dziennik lekcyjny wykonany jako praca semestralna. Program nalezy otworzyc w Open Office - CALC.

poleca83%

Sposoby dystrybucji programów komputerowych

W niniejszej pracy zostały opisane formy rozprowadzania oraz typy licencji na oprogramowanie komputerowe. Można tu również znaleźć wyjaśnienie takich pojęć jak prawa autorskie i piractwo komputerowe. Praca napisana pod kierunkiem mgr Konrada...

poleca83%

Emotikony

W sieci łatwo zostać niezrozumianym zwłaszcza, gdy nie widzimy twarzy rozmówcy i nie możemy ocenić jego emocji. emotikony (zwane uśmieszkami lub buśkami) to symbole używane do wyrażania emocji lub przekazywania wyrazu twarzy. Zwykle są umieszczane...

poleca82%

Plan Wycieczki 4 dniowej do Zakopanego

Organizator: Biuro Turystyczne „ Orbis Travel” Ul. Pańska 2 86-300 Grudziądz Tel. 56 6428820 Termin wycieczki: od 7 maja do 10 maja 2010 roku Czas trwania wycieczki :...

poleca76%

Zagrożenia w internecie - referat

Referat w załączniku :)

poleca77%

Wirusy komputerowe

Wirusy komputerowe- to niewielkie programy pisane przez różnych złośliwych ludzi, które mogą spowodować w naszym systemie spore zamieszanie, począwszy od wyświetlania na ekranie niegroźnych komunikatów, a skończywszy na całkowitym zniszczeniu...

poleca84%

Komendy do skrótów (Windows)

rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 0 Wylogowanie rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 1 Zamknięcie Windows rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 2 Ponowne uruchomienie rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 3 Ponowne uruchomienie z...

poleca76%

Jak wykorzystujemy komputer w nauce?

Postęp techniczny w tym rozwój technik informatycznych nie ominął także szkoły. Obecnie w Polsce prawie nie spotyka się szkół, w których nie byłoby pracowni komputerowej lub chociażby jednego komputera. Właściwie to kontakt z komputerem...

poleca80%

Przeglądarki Internetowe

W tej pracy będzie mowa o wyszukiwarkach internetowych. Dowiemy się, czym one są, do czego one służą oraz na jakie grupy można je podzielić. Czym jest wyszukiwarka internetowa? Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub...

poleca79%

Dzielenie na partycje i formatowanie dysku twardego w systemie Windows XP

Dzielenie na partycje i formatowanie dysku twardego w systemie Windows XP Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady. Streszczenie W tym artykule opisano krok po kroku sposób podziału na partycje i formatowania dysku...

poleca78%

Dobre i złe cechy internetu

INTERNET Internet jest siecią komputerową, która łączy ze sobą mniejsze sieci komputerowe na całym świecie. Szybki rozwój Internetu w ostatnich latach przełom w technologii komunikacji Na początku lat dziewięćdziesiątych Internet zaczął się...

poleca75%

Pamięć RAM i ROM

Rodzaje pamięci 1. Pamięć ROM W pamięciach nieulotnych typu ROM umieszczone są informacje stałe. ROM jest najbardziej niezawodnym nośnikiem informacji o dużej gęstości zapisu. Zapis informacji dokonuje się w procesie produkcji lub podczas...

poleca78%

Zastosowania Internetu

Mimo, że komputery są obecnie w powszechnym użytku, ich historia nie jest długo. W XVII w. powstały pierwsze maszyny liczące, jednak prawdziwych początków informatyki można się doszukać dopiero w XIX w., gdy Ch. Babbage stworzył koncepcje...

poleca82%

Zarządzanie pamięcią operacyjną przez system operacyjny Windows

W Windows można rozróżnić dwa rodzaje pamięci: fizyczną i wirtualną. Pamięć fizyczna jest pamięcią RAM zainstalowaną na komputerze. Windows automatycznie wykrywa ją i konfiguruje odpowiednio system. Pamięć wirtualna jest pamięcią przechowywaną na...

poleca79%

Bezpieczeństwo pracy przy komputerze

W dzisiejszych czasach komputer to podstawowe urządzenie, którego człowiek używa podczas pracy, spędza przy nim wiele godzin i często wpływa to na jego stan zdrowia. Trzy czwarte pracowników w Europie doświadcza problemów zdrowotnych,...

poleca76%

Budowa sieci komputerowych

W ostatnich latach sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem w przemyśle, bankowości, administracji, wojsku, nauce i innych działach gospodarki. Na rynku dostępne są różnorodne technologie sieciowe, których kierunki rozwoju określone są...

poleca82%

Historia informatyki - XX wiek

Historia informatyki - XX wiek. 1900 - Herman Hollerith za pomocą 311 tabulatorów, 20 sorterów i 1021 perforatorów obliczył spis ludności USA. Zużył 120 milionów kart perforowanych. 1903 - Nikola Tesla opatentowała obwody elektryczne nazwane...

poleca76%

Rodzaje pamięci w komputerze. Opisz dokładnie dwa.

Każdy komputer wyposażony jest w pamięć, czyli elektroniczne układy, w których można zapisać pewne informacje, a następnie odczytać. Pamięć komputera stanowi zbiór komórek, zapisanych ciągiem zero - jedynkowym o określonej długości (taki ciąg...

poleca82%

Historia Internetu

Początki Internetu wiążą się z ARPANET i sięgają końca lat 60-tych. Prace nad Internetem rozpoczęły się w roku 1969 jako projekt o nazwie ARPANET, finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów Zjednoczonych. Celem...

poleca77%

Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej.

Zanim rozpoczniemy pracę przy komputerze, powinniśmy zapoznać się z podstawowymi zasadami BHP. BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to termin określający zasady wykonywania pracy w warunkach, które nie zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Obejmują...

poleca76%

Systemy liczenia stosowane w informatyce

Systemem liczbowym nazywamy sposób zapisywania liczb oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie działań na tych liczbach. Dla dowolnego systemu liczenia istnieje zbiór znaków, za pomocą, których tworzy się liczby. Rozróżnia się systemy liczbowe:...

poleca75%

Co to jest Edytor tekstu?

Ogólna nazwa programów służących do pisania (wprowadzania do komputera), poprawiania, redagowania i drukowania dowolnych tekstów. Nowoczesne edytory wyposażone są w bardzo rozbudowane funkcje edytorskie, zbliżone do możliwości oferowanych przez...

poleca79%

Jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z powszechnej komputeryzacji?

Komputeryzacja wkracza w coraz większym zakresie w różne sfery życia. Nasilenie tego zjawiska można zaobserwować w produkcji, usługach, handlu, transporcie, administracji. Komputery stały się przedmiotem zainteresowania wielu grup osób, a przede...

poleca81%

Informatyka

informatyka jest 45 punktów o różnych pytaniach 1.Omów zasadę tworzenia i przykłady zastosowania twardej spacji. Twarda spacja (ang. hard space), lepka spacja – znak spacji, który wygląda na ekranie tak samo, jak zwykła spacja, lecz nie...

poleca78%

Tablice w jezyku C++

Tablice W języku C++ jeśli mamy do czynienia z grupą zmiennych to możemy z nich zrobić tablicę.Tablica (ang. Array) jest strukturą, złożoną z określonej liczby elementów tego samego typu, które zajmują ciągły obszar w pamięci. Tablica...

poleca71%

Zastosowania komputera

Po co nam komputery? Do zabawy: gry, muzyka, wideo. Do pisania, składania tekstów, DTP. Do obliczeń: od arkuszy kalkulacyjnych do inżynierskich i naukowych. Do przechowywania informacji: od notesów do ogromnych baz danych. Do grafiki:...

poleca75%

Bezpieczeństwo w sieci Internet

Sieć Internet w swojej pierwotnej postaci, podobnie jak i system operacyjny Unix, miała służyć przed wszystkim środowisku akademickiemu. W ostatnich latach, ze względu na dynamiczny rozwój Internetu i jego wykorzystywanie m.in. do celów...

poleca77%

Logo Komeniusz

Logo Komeniusz jest środowiskiem dydaktycznym wspomagającym rozwój twórczego, logicznego myślenia i zdolności algorytmicznych. Twórcy Język programowania LOGO został opracowany przez Seymoura Paperta i jego współpracowników z MIT...

poleca76%

Rodzaje pamięci i Nośniki pamięci

Wyróżniamy dwa typy pamięci 1) magnetyczna 2) optyczna Magnetyczna Wszystkie typy pamięci na warstwach magnetycznych działają na tej samej zasadzie; na poruszającej się warstwie magnetycznej dokonywany jest zapis informacji polegający...

poleca79%

Budowa i zastosowanie komputerów.

Budowa i zastosowanie komputerów. Komputer jest urządzeniem elektronicznym, służącym do użytku...

poleca76%

Algorytmy - podstawy

Algorytm jest to sformalizowany ciąg logicznie powiązanych instrukcji (poleceń, rozkazów), których wykonanie pozwoli na przetworzenie informacji wejściowych (danych) w informacje wyjściowe (wyniki). Przetwarzanie informacji to zadanie problemowe,...

poleca78%

Programy użytkowe i narzędziowe systemu windows i linux

PROGRAMY UZYTKOWE I NARZĘDZIOWE STOSOWANE W SYSTEMIE WINDOWS I LINUX 1.Czym jest System Operacyjny? System operacyjny (OS Operating System), to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych...

poleca77%

Wewnętrzna budowa zestawu komputerowego

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części. Podstawowe urządzenia w komputerze to: procesor, płyta główna, Napęd Optyczny CD-ROM, stacja dyskietek, pamięć RAM, twardy dysk. Procesor: Wewnątrz komputera najważniejszą częścią jest...

poleca77%

Licencja, rodzaje licencji

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania programów komputerowych Licencja oprogramowania - umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do...

poleca75%

Excel - kilka przykładowych zadań z odpowiedziami

W załącznikach umieszczam kilka zadań z Exela wraz z rozwiązaniami.

poleca83%

Budowa komputera

Wnętrze komputera • Płyta główna Podstawowe urządzenie komputera. Znajduje się na niej: gniazdo procesora, gniazda rozszerzające, złącza dla modułów pamięci, sterowniki napędów dyskietek i dysków twardych, porty oraz układ pamięci ROM. W...

poleca75%

Budowa wewnętrzna komputera i jego urządzenia peryferyjne.

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części. Podstawowe urządzenia w komputerze to: procesor,płyta główna,CD-ROM,stacja dyskietek,pamięć RAM,twardy dysk. Natomiast monitor,klawiatura i mysz to podstawowe urządzenia...

poleca81%

Gazetka szkolna

w zał,aczniku xd

poleca74%

Zastosowanie edytora tekstu. Przykłady edytorów tekstu

Edytor tekstu jest to narzędzie w postaci programu komputerowego za pomocą którego można tworzyć i modyfikować już istniejące w postaci pliku komputerowego teksty np. artykuły, dokumentacje, kody źródłowe programów jak i również kody źródłowe...