profil

Informatyka

(976)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

18 online
poleca79%

Złożoność obliczeniowa algorytmu

Prezentacja PowerPoint

poleca85%

Historia komputerów

no ja dostalem z tego piec :P

poleca74%

Budowa jednostki centralnej i jej elementów składowych, ich funkcja i rodzaje.

BUDOWA JEDNOSTKI CENTRALNEJ I JEJ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH, ICH FUNKCJA I RODZAJE. Jednostka centralna jest głównym elementem zestawu komputerowego, potocznie nazywanego komputerem. Jest to duża metalowa skrzynia (obudowa), w której umieszcza się...

poleca75%

Bazy danych

Baza danych – jest to strukturalna organizacja zbioru danych która określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych. Pojęcie bazy danych często używa się wymiennie z określeniem...

poleca67%

Co to jest Internet?

Internet to symbol najnowocześniejszej technologii, wkraczającej do mieszkań milionów właścicieli komputerów. To największa sieć komputerowa łącząca tysiące firm i osób prywatnych, przesyłających miliardy bajtów informacji każdego dnia. Niewiele...

poleca83%

Kontakty w rzeczywistości wirtualnej - zalety i wady.

Ludzie szybko nauczyli się wykorzystywać Internet do rozrywki i szybkiego porozumiewania się. Przykładem takiego porozumiewania się jest bardzo popularny chat. Umożliwia prowadzenie rozmowy między sobą. W rozmowie takiej uczestniczy dowolna ilość...

poleca83%

Sieci komputerowe - referat

Co to jest sieć komputerowa? Połączenie komputerów w taki sposób, że mogą mieć one wspólny dostęp do danych i urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych), nazywamy siecią komputerową. Klasyfikacje Sieci: Sieci klasyfikuje się według maksymalnego...

poleca81%

Programy antywirusowe

Spis treści: Program antywirusowy Do najbardziej znanych programów antywirusowych należą: Wirus komputerowy Łata Robak komputerowy Przykłady robaków komputerowych: Program antywirusowy To program komputerowy, którego celem jest...

poleca82%

Programy komputerowe

- edytory tekstu (programy dopisania) - graficzne (do rysowania, malownia) - arkusze kalkulacyjne (do obliczeń) - gry - programy antywirusowe - programy internetowe (gg,skype,tlen) - edukacyjne - muzyczne FREEWARE - oprogramowanie...

poleca84%

Power Point.

PLAN LEKCJI: 1. Czynności wstępne (10') 2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji 3. Uświadomienie uczniom celu lekcji 4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji 5. Czynności końcowe - powtórzenie...

poleca83%

Internet jako ocean informacji

1.Zaczynasz pracować w nowej firmie sprzedającej sprzęt radiowy, ale okazuje się, że nie ma ona swojej strony internetowej. Jakich użyłbyś argumentów, by przekonać szefa, że obecność w Sieci jest nieodzownym elementem działalności firmy? Na...

poleca84%

Dysk twardy - praca dyplomowa

Przygotowanie ćwiczenia: instalacja i konfiguracja dysku twardego. Praca w załączniku (wykresy, rysunki, tabelki).

poleca83%

Zastosowania komputerów do powszechnego dostępu do informacji oraz nowoczesne technologie , nowe programy i ich zastosowanie

Komputer w dzisiejszych czasach to podstawowa. Mikroprocesory umożliwiają nam od dawna wykonywanie wielu tysięcy(a nawet milionów) operacji na sekundę. Dzięki Internetowi, możemy korzystać z współdzielonych zasobów całego świata. Działające w...

poleca81%

Pliki dźwiękowe

Pliki dźwiękowe (audio files), pliki zawierające zakodowaną informację dźwiękową. Podstawowe typy plików dźwiękowych to: WAV, MID, RMI, AIF, AU i SND. Wave dźwięk zapisywany bez kompresji. Podstawową wadą tego formatu jest jego ogromna objętość...

poleca70%

Zastosowanie komputera

Komputer wynalazł Edward Roberts, był on prezesem amerykańskiej firmy MITS Inc.Komputer został nazwany "ALTAIR 8800”,był on sprzedawany w całości lub w częściach do samodzielnego składania. Kosztował około jedną dziesiątą najtańszych komputerów...

poleca84%

Ogólne zasady pracy z edytorem grafiki- Paint

Ogólne zasady pracy z edytorem grafiki- Paint. Treść w załączniku.

poleca83%

Oprogramowanie szkodliwe - referat

Do złośliwego oprogramowania należą : 1.Wirusy – program służący do reprodukcji samego siebie poprzez dołączanie się, nadpisywanie lub zamienianie w inny program. Wirusy dzielą się na: wirusy, które znajdują się w sektorze rozruchowym...

poleca83%

Bezpieczeństwo w sieci internet.

Masowy dostęp do internetu, oraz bardzo dynamiczny rozwój tej globalnej sieci, jak również brak praktycznie możliwości jego kontroli sprawiło, że niesie on ze sobą wiele zagrożeń, z których najpoważniejsze z nich to hakerzy, wirusy komputerowe...

poleca78%

Historia komputera

Człowiek wykonywał obliczenia już w czasach najdawniejszych. Musiał policzyć zwierzęta, żołnierzy, zboże. Początkowo używał do tego celu najprostszych przedmiotów takich jak kamienie, czy nawet palce u rąk, zaznaczał liczby karbami lub węzłami....

poleca83%

Zagrożenia dla systemów komputerowych(wirusy)

Wirusy Definicja Wirus komputerowy - program, który posiada zdolność samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika. W zależności od typu wirusa, różne mogą być sposoby...

poleca75%

Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze

Bezpieczna i chgieniczna praca przy komputerze Komputer je dla nas wielkim ułatwieniem. Praktycznie w każdym domu go znajdziemy, a już firma bez komputera to prawdziwa rzadkość. Komputer używamy do pracy, ale i do...

poleca83%

Historia komputerów- skrót

Praca na temat historii komputerów. Celowo pominąłem historię ODRY i innych polskich osiągnięć w tej dziedzinie. Praca jest dość stara ale mam nadzieję, że się komuś przyda. Referat niestety w PDF, taki był wymóg a ja nie zachowałem źródła w ODT.

poleca79%

Budowa wewnętrzna komputera

?Budowa wewnętrzna komputera? Spis treści: ? Płyta główna; ? Procesor; ? Karta graficzna; ? Karta dźwiękowa; ? Pamięć RAM; ? Pamięć ROM; ? Karta sieciowa; ? Modem; ? Karta telewizyjna; ? Zasilacz; ? Dysk twardy; ? Napęd CD-ROM;...

poleca85%

Zagadnienia z informatyki

System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) - oprogramowanie, które zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera. Podstawą wszystkich systemów operacyjnych jest wykonywanie podstawowych zadań takich jak: kontrolowanie i przypisywanie...

poleca84%

Co to jest komputer, komputer analogowy oraz komputer cyfrowy.

Komputer- automatyczne urządzenie elektroniczne służące do rozwiązywania problemów przez przetwarzanie danych wg wcześniej zadanego ciągu instrukcji. Wyróżniamy trzy typy komputerów: analogowe, cyfrowe, hybrydowe. Różnią się one zasadą działania,...

poleca79%

Edytory tekstowe

Edytory tekstu Edytory tekstu są praktycznie najpopularniejszym typem programów użytkowych działających na komputerach osobistych. Powód jest prosty - niezależnie do zawodu czy zainteresowań użytkownika, prędzej czy później...

poleca75%

Budowa sieci komputerowych

W ostatnich latach sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem w przemyśle, bankowości, administracji, wojsku, nauce i innych działach gospodarki. Na rynku dostępne są różnorodne technologie sieciowe, których kierunki rozwoju określone są...

poleca76%

Licencja, rodzaje licencji

Temat: Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania programów komputerowych Licencja oprogramowania - umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do...

poleca85%

Jednostka systemowa,Urządzenie peryferyjne,Budowa jednostki centralnej

Jednostka systemowa - zwana także jednostką centralną lub komputerem, zasadnicza część zestawu komputerowego zawierająca najważniejsze elementy składowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie, stanowiąca zazwyczaj jednostkę handlową. W zależności...

poleca81%

Budowa komputera

Spis treści; 1. Cel pracy 3 2. Analiza stanu techniki komputerowej; 4 2.1 Historia i rozwój komputeryzacji 5 2.2 Typowa architektura komputera klasy PC 19 2.3 Zastosowanie komputera 22 2.4 Najpopularniejsze urządzenia i podzespoły...

poleca77%

Algorytmy

Algorytm inform. dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie każdego zadania danego typu, mat, reguła przekształcania wyrażeń matematycznych poprzez powtarzanie tych...

poleca85%

Excel 2007 - załącznik

Temat: Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Temat: Kreator równań w arkuszu kalkulacyjnym.  - autosuma =SUMA(B3;D3;E3;H3) =SUMA(B3;B15) fx  i tam dalej Temat: Tworzenie wykresu...

poleca84%

Internet jako narzędzie do pracy i żródło informacji

Internet to miliony komputerów na całym świecie, połączonych na stałe łączami sieciowymi. Jedynym punktem wspólnym tych wszystkich maszyn jest język porozumiewania się, czyli tzw. protokół TCPIP, który jest niezależny od typu komputera czy...

poleca79%

Budowa i zastosowanie komputerów.

Budowa i zastosowanie komputerów. Komputer jest urządzeniem elektronicznym, służącym do użytku...

poleca81%

Urządzenia peryferyjne.

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części. Podstawowe urządzenia w komputerze to: • Procesor • Płyta główna • Stacja CD- ROM • Stacja dyskietek • Pamięć RAM • Twardy dysk Natomiast monitor, klawiatura i mysz to podstawowe...

poleca83%

Sieci komputerowe. podstawowa charakterystyka, zastosowanie

Sieci komputerowe Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom lub innym elektronicznym urządzeniom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (np. dysków, drukarek). Będziemy rozważać głównie kategorie...

poleca85%

Skanowanie i defragmentacja dysku [SOiSK]

Defragmentacja - to operacje układające pliki na dysku komputerowym tak, aby system miał do nich szybszy dostęp. Najczęściej jest to poukładanie bloków jednego pliku po kolei, kiedy są one rozrzucone po całej partycji. Zależnie od sprzętu, systemu...

poleca83%

Historia i rozwój internetu

Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych opracowano tajny projekt rządowy utworzenia globalnej, rozproszonej sieci komputerowej, nikt chyba nie przypuszczał, że stanie się ona czynnikiem wpływającym na życie milionów...

poleca82%

Poczta elektroniczna - zastosowania

Poczta elektroniczna, E-mail, jedna z podstawowych usług dostępnych w sieciach komputerowych, polegająca na przesyłaniu komunikatów tekstowych, lub całych plików np. graficznych pomiędzy użytkownikami sieci, którzy identyfikowani są przez adresy....

poleca82%

Przykładowa baza danych w accessie

nie wszystko działa w tych bazach ale mozna to poprawic:)

poleca86%

Historia komputerów - chronologicznie

4000-1200 p.n.e. - Sumerowie zaczynaja zapisywac transakcje handlowe na glinianych tabliczkach. 3000 p.n.e. - Powstaje pierwsze liczydlo w Babilonii. 250-230 p.n.e. - Metoda sita Eratostenesa udaje sie ustalic liczby pierwsze. Metoda...

poleca82%

Prawa autorskie- notatka

1 a) Prawo autorskie? pojęcie prawnicze oznaczające (1) ogół praw przysługujących autorowi utworu albo (2) przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. b) Licencja - dokument prawny lub umowa,...

poleca79%

Sieć komputerowa i jej rodzaje

SIEĆ W komputerowym języku to dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą tak, by mogły się wzajemnie ,,widzieć” i wymieniać informacje.[obecnie komputery w sieci Internet liczy się w milionach] Sieć komputerowa to system przesyłania...

poleca83%

Rozwój internetu

Internet był pocz±tkowo wykorzystywany przede wszystkim w badaniach naukowych. W miarę rozwoju narzędzi ułatwiaj±cych posługiwanie się Internetem i wzrostu liczby użytkowników zacz±ł on odgrywać bardzo ważn± rolę we wszystkich dziedzinach życia....

poleca82%

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe.

Wstęp. Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Peter Norton (wg „Patologii wirusów komputerowych” Davida Ferbra-che’a) nazwał...

poleca85%

Ochrona Antywirusowa

Ochrona antywirusowa-to program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie, usuwanie i zabezpieczanie systemu przed wirusami komputerowymi, a często także naprawianie w miarę możliwości uszkodzeń wywołanych infekcją wirusową....

poleca83%

Sieci lan i wan

Sieć lokalna Rodzaje sieci komputerowych LAN - sieć lokalna, ograniczony obszar, szybka sieć, technologia Ethernet WAN - sieć globalna, nieograniczony obszar, z reguły wolniejsza sieć, wiele różnych technologii Przyczyny łączenia komputerów w...

poleca80%

Systemy liczbowe

Systemy liczbowe to sposoby zapisywania i nazywania liczb. Rozróżnia się systemy liczbowe pozycyjne i niepozycyjne (addytywne). W systemach liczbowych pozycyjnych liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr. Wartość jej jest zależna od położenia...

poleca83%

Szkodliwe treści w Internecie

Zagrożenia Nieumiejętne korzystanie z Internetu może prowadzić do uzależnienia. Natomiast częste z niego korzystanie do osłabienia więzi międzyludzkich, a nawet do zaburzeń osobowości jak socjopatia. Dzieci posiadające komputer z dostępem do...