profil

Informatyka

(976)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Topologia sieci

Topologia jest to sposób okablowania sieci na określonym obszarze ,czyli połączenia komputerów w jeden zespół. Podczas projektowania sieci komputerowej należy uwzględnić liczne czynniki wśród których zasadniczą rolę odgrywają trzy: · Koszty...

poleca79%

Jak chronić się przed wirusami komputerowymi?

Jak się chronić Wprawdzie wirusy, robaki i konie trojańskie mają bardzo różne charakterystyki, ale istnieją trzy główne sposoby ochrony przed nimi wszystkimi. Krok 1: Nigdy nie należy otwierać załączników poczty e-mail od obcej osoby. Krok 2:...

poleca84%

Programowanie (Pascal)

Programowanie · algorytm · język programowania – zbiór słów wyrażających algorytm · program – algorytm przedstawiony za pomocą języka programowania · programowanie – sztuka pisania programów · programista/programistka – artysta/artystka...

poleca82%

Podstawy Informatyki

Arytmetyka binarna 2 ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE 2 REGUŁA ZAMIANY 3 Kody znak –moduł 3 Kod uzupełnienia do 1 – ZU1 4 Kod uzupełnienia do 2 – ZU2 4 Dodawanie i odejmowanie liczb binarnych 4 DZIAŁANIA NA LICZBACH ZAPISANYCH W KODACH BINARNYCH: ZM,...

poleca82%

Wirusy komputerowe

Praca w załączniku

poleca84%

Podstawy konfiguracji BIOSu

W załączniku - forma PDF dla Acrobat Reader

poleca84%

Historia komputerów

Już ok. 2600 r. p.n.e. stosowano pierwsze liczydła, zwane „Abakusami”. 1642r- Blaise Pascal, mający wówczas 18 lat syn francuskiego poborcy podatkowego, skonstruował maszynę liczącą nazwaną „Pascaline”, która miała ułatwić obliczanie i sumowanie...

poleca83%

Klasyfikacja oprogramowania ze względu na jego funkcje

1) Programy do redagowania tekstu (edytor lub procesor tekstu). Zazwyczaj mają wbudowany edytor graf. Umożliwiają także wstawienie grafiki zewnętrznej. Typowymi przykładami mogą być edytory tekstu pakietu Works, pakietu Office (Word), pakietu...

poleca84%

Open office

Opis produktu OpenOffice.org to wieloplatformowy pakiet oprogramowania biurowego typu Open Source. W jego skład wchodzą kluczowe aplikacje pulpitowe takie jak: • procesor tekstu (Writer) • arkusz kalkulacyjny (Calc) • menedżer...

poleca84%

Prawa autorskie.

Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa co i kto może skorzystać z ochrony praw autorskich. Taka ochrona przysługuje twórcy bez względu na stworzony przez niego utwór. W praktyce oznacza to, że...

poleca84%

Internet

INTERNET Internet to globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol); jest największą siecią komputerową na świecie, złożoną z ogromnej liczby mniejszych sieci. Łączy...

poleca81%

Budowa i zasady działania komputera

Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik może określić sekwencję wykonywanych rozkazów koniecznych do realizacji postanowionego zadania....

poleca82%

Grafika Komputerowa

1. Pojęcie grafiki. Grafika komputerowa – jest to obraz tworzony lub poddawany obróbce za pomocą komputera. Istnieje rozróżnienie pomiędzy grafiką bitmapową i wektorową. Bitmapy to obrazy będące zbiorami punktów – pikseli w różnych kolorach....

poleca84%

Sprzęt komputerowy.

Komputer to urządzenie elektryczne, wynalezione w 1946r . Wykonuje m.in. operacje arytmetyczne (np. dodawanie), oraz logiczne (np. porównywanie liczb), za pomocą procesora (patrz str.4). Porozumiewamy się z nim za pomocą urządzeń peryferyjnych,...

poleca82%

Bezpieczeństwo danych.

Najbardziej znanym mi sposobem zadbania o własne dane systemowe jest zrobienie kopii zapasowej danych, czyli popularnie zwanego „Backup’a”. Zastosowanie może tu znaleźć program Norton Ghost. Intuicyjny interfejs tego programu działający w systemie...

poleca84%

Opis firmy INTEL

Scharakteryzuj wybraną firmę komputerową Intel Spółka notowana na NASDAQ (symbol INTC), oraz na Hong Kong Stock Exchange. Amerykański producent układów scalonych w tym: mikroprocesorów, pamięci RAM i Flash, mikrokontrolerów, układów...

poleca84%

Techniki transmisji

SC (Single Carrier) - modulacja z pojedynczą nośną (z 1 falą nośną). Jeden kanał na jednej nośnej. SS (Spread Spectrum) - Systemy szerokopasmowe lub systemy z rozproszonym widmem- są to takie, w których sygnał transmitowany jest w szerokim paśmie...

poleca82%

Prawo autorskie

Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna, która jednak aby zyskać ochronę musi...

poleca83%

Systemy operacyjne

System operacyjny jest to zbiór programów, które umożliwiają pracę na komputerze. Systemy operacyjne są pisane w specjalnym formacie, który jest niezrozumiały dla przeciętnego użytkownika, programiści piszą go w języku wysokiego poziomu zwanego...

poleca83%

Szybki kurs HTML

wszystko jest w 4 plikach

poleca82%

Logo balwanek - program

oto okrag :r pod lw 90 np :r pw 90 opu powtórz 360 [np ( 3,14 * :r ) / 180 pw 1] pod pw 90 np :r lw 90 opu zamaluj już oto balwanek ukp 3 okrag 80 np 140 okrag 60 pod np 1 opu zamaluj ws 1 np 100 okrag 40 pod np 1 opu zamaluj pod lw 90...

poleca83%

Drukarki

Drukarka (angielskie printer), podstawowe urządzenie zewnętrzne komputera służące do wykonywania “twardych kopii” ( wydruk) danych. Podstawowe parametry drukarki to szybkość pracy, rozdzielczość i koszt eksploatacji. Starszego typu drukarki...

poleca79%

Historia Komputerów - Prezentacja Power Point

Opis Historii Pierwszych Komputerów w Power Poincie

poleca83%

Płyty główne

Informacje ogólne Płyta główna (ang. mainboard) jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie instalowane są również karty rozszerzeń oraz...

poleca80%

Jak powstał Internet?

Historia Internetu zaczyna się w końcu lat sześćdziesiątych. Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczyna wtedy projekt badawczy realizowany przez agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), mający na celu stworzenie sieci...

poleca81%

Usługi internetowe

WWW (WORLD WIDE WEB - światowa pajęczyna stron). WWW to obecnie najintensywniej rozwijająca się usługa dostępna w sieci Internet. Idea WWW powstała w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząsteczek (CERN) w Szwajcarii i w ciągu kilku lat opanowała...

poleca82%

Urządzenia peryferyjne.

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części. Podstawowe urządzenia w komputerze to: • Procesor • Płyta główna • Stacja CD- ROM • Stacja dyskietek • Pamięć RAM • Twardy dysk Natomiast monitor, klawiatura i mysz to podstawowe...

poleca82%

Budowa i dzialanie komputera.

Komputery PC są coraz częściej spotykane zarówno w domach jak i w miejscach pracy. Pomagają, uczą, bawią, niejednokrotnie ułatwiają nam pracę. Odznaczają się precyzją i szybkością wykonywania zadań. Pozornie można...

poleca83%

Bloki pamięci SIMM, DIMM, SDRAM, DDR i struktura pamięci.

Cała praca wraz z obrazkami jest w załączniku!! Pamięć RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Acces Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych przez...

poleca84%

Gromadzenie danych

Od dawna gromadzi się przesłane , potrzebne informacje. Kiedyś służyły do tego biblioteki, czy rożnego rodzaju, pełne akt, archiwa. Obecnie gromadzenie informacji jest niezwykle ułatwione. Płyty CD czy taśmy magnetofonowe, służą nam do...

poleca81%

Sieciowe systemy operacyjne

NOWE TECHNIKI INFORMATYCZNE Temat: Sieciowe systemy operacyjne. System operacyjny (OS Operating System) to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych zainstalowanych w systemie aplikacji. Pełni...

poleca83%

Prezentacja multimedialna o graffiti

GRAFFITI Sztuka ulicy 3Fala sami o sobie CAPS końcówki LINKI ciekawe miejsca Koniec Za uwagę dziękuje Mateusz Gralak 1B

poleca82%

Program obliczający pola figur Pascal (Koło, prostokąr, trójkąt)

Program figury; uses crt; var znak,p: char; a,b,h: byte; t,t1:real; Procedure klawisz; begin { while keypressed do readkey; } znak:=upcase(readkey); end; Procedure info; begin clrscr; writeln(\'Program wylicza pola...

poleca81%

Zasady poprawnego wpisywania tekstu.

1. Przed znakami interpunkcyjnymi(kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania)nie ustawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym 2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [. 3. Nie wstawiamy...

poleca80%

Prawa autorskie

DEFINICJA PRAW AUTORSKICH Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawno autorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki...

poleca74%

Zagrożenia w Internecie

Co to jest Internet? Internet (inter- + ang. net - sieć) to według Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej globalna sieć komputerowa łącząca ze sobą miliony komputerów na całym świecie, umożliwiając ich użytkownikom wzajemne...

poleca82%

Światłowody

Wstęp. Obecnie najnowocześniejszym medium transmisyjnym jest światłowód (Fiber Optic Cable). Zasada jego działania opiera się na transmisji impulsów świetlnych między nadajnikiem (Optical Transmitter) przekształcającym sygnały elektryczne na...

poleca83%

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe.

Wstęp. Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Peter Norton (wg „Patologii wirusów komputerowych” Davida Ferbra-che’a) nazwał...

poleca83%

Komputer

Podstawowe wiadmości o zawartości komputera: 1. Płyta główna 2. Procesor - intel-celeron -pentium - AMD-Athlon -Duron - VIA 3. Pamięc operacyjna (RAM)...

poleca84%

Uzależnienie od Internetu

„Masowe wprowadzenie technologii informacyjnej może spowodować w przyszłości całkowitą izolację społeczną ludzi uzależnionych od komputera, a zwłaszcza od Internetu. Czy już niedługo wszyscy będziemy uzależnieni od Internetu?” Moje zdanie na...

poleca83%

Co to jest FTP?

EFEKTYWNA TRANSMISJA PLIKÓW Od czasu gdy komputery zostały ze sobą połączone w sieć zaczęły także przesyłać między sobą informacje. Obecnie, w czasach gdy Internet jest siecią globalną, różnego rodzaju pliki krążą po całym świecie. Do ich...

poleca81%

wirusy komputerowe

Wirusy komputerowe 1. Wstęp Każdy użytkownik komputera na pewno słyszał, lub co gorsza "osobiście" miał do czynienia z wirusem. Jednak niewielu z nich zna zasadę ich działania, gdyż w tej dziedzinie, tak jak w wielu innych dziedzinach naszego...

poleca82%

Matryca CCD

Podstawowym składnikiem każdego aparaty cyfrowego, czy też cyfrowej kamery jest matryca CCD (Charge-Coupled Device). Została ona wynaleziona w 1970 roku przez W. S. Boylei i G. G. Amelio. Cyfrowy zapis obrazu pomału wypiera dotąd powszechnie...

poleca82%

Sieci komputerowe

Sieć to dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą tak, by mogły się nawzajem widzieć i wymieniać informacje. Rodzaje sieci komputerowych ze względu na ich zasięg: - LAN (Local Avea Network) - sieć lokalna o ograniczonym zasięgu obejmująca...

poleca82%

Kontakty w rzeczywistości wirtualnej - zalety i wady.

Ludzie szybko nauczyli się wykorzystywać Internet do rozrywki i szybkiego porozumiewania się. Przykładem takiego porozumiewania się jest bardzo popularny chat. Umożliwia prowadzenie rozmowy między sobą. W rozmowie takiej uczestniczy dowolna ilość...

poleca83%

Algorytmika - wprowadzenie

ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności. Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodzi między danymi a wynikami, nazywamy SPECYFIKACJĄ ZADANIA ETAPY...

poleca80%

Co to jest komputer?

Co to jest komputer? Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik może określić sekwencję wykonywanych rozkazów koniecznych do realizacji...

poleca78%

Zasady BHP

1. Odpowiednie stanowisko pracy. 1.1. Monitor i klawiatura. 2. Pomieszczenie. 2.1. Meble. 3. Zabezpieczenie warunków zdrowotnych. 3.1. Ustawienie komputerów. 3.2. Oświetlenie. 4. Sprzęt pomocniczy. 5. Literatura Praca...

poleca75%

Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z internetu

Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową, logicznie połączoną w jednorodną sieć adresową. Przez 40 lat swojego istnienia bardzo się zmieniał i coraz dalej rozprzestrzeniał. Na początku internet miał być systemem wojskowym, ale wymknął...