profil

Wpływ osiągnięć techniki na rozwój kultury i cywilizacji oraz znaczenie odkryć i wynalazków w rozwoju elektrotechniki

poleca 82% 1674 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Technika wraz z elektrotechniką mają bardzo duży wpływ na rozwój kultury i cywilizacji. Bez rozwoju techniki i elektrotechniki, nie moglibyśmy korzystać z urządzeń do których jesteśmy już przyzwyczajeni, np. komputer, telewizor, mikrofalówka, itp.
Rozwój elektrotechniki i techniki możemy zawdzięczać bardzo wielu ludziom, a szczególnie fizykom, matematykom i chemikom.
Wyjaśnię także pojęcia elektrotechnika i technika.

Elektrotechnika to nauka o wytwarzaniu, przesyłaniu i rozprowadzaniu energii elektrycznej oraz praktycznym wykorzystaniu zjawisk z zakresu elektryczności we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Osiągnięcia elektrotechniki przypadające głównie na wiek XX spowodowały niespotykany wcześniej rozwój różnych dziedzin techniki, a także zmieniły obraz pracy i życia ludzi.
Technika to całokształt tworzonych przez człowieka środków materialnych oraz reguł a także projektów posługiwania się tymi środkami oraz ich zdobywania i przekształcania. Technika w tym znaczeniu jest nauką stosowaną, opierającą się na odkryciach i zdobyczach matematyki, fizyki i chemii oraz jest nierozerwalnie związana z cywilizacją i kulturą. Rozwój tych nauk (mimo zagrożeń jakie ze sobą niesie) decyduje o postępie technicznym, będącym głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego, kulturowego i cywilizacyjnego.
Chciałbym teraz opisać paru z fizyków, matematyków i chemików, bez których nie moglibyśmy mieć bardzo wielu urządzeń.
Zacznę od AMPÈRE ANDR MARIE (1775-1836). Był to francuski fizyk i matematyk, był profesorem w cole Polytechnique w Paryżu. Był twórcą podstaw współczesnej elektrodynamiki, odkrył także wzajemne oddziaływanie przewodników, prze które płynie prąd. Sformułował tzw. regułę pływaka oraz hipotezę o istocie magnetyzmu.

Następną osobą jest Alessandro Volta (1745–1827). Alessandro Volta to włoski fizyk i fizjolog, który w 1782 roku zbudował kondensator płytkowy. W 1800 roku zbudował pierwsze ogniwo galawnicze, a następnie połączył szeregowo wiele takich ogniw, budując tzw. stos Volta.
Kolejnym fizykiem, a także chemikiem jest Anglik - Michael Faraday (1791-1867). Jest to jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w. Odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, odkrył także samoindukcję oraz zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. Wprowadził do fizyki pojęcie pola oraz linii sił pola oraz wysunął koncepcję wzajemnego oddziaływania między ładunkami a polem.
Następną osobą jest niemiecki elektrotechnik i przemysłowiec – Ernst Werner Siemens (1816-92). Od 1874 roku członek Akademii Nauk w Berlinie. W 1866 roku wynalazł samo wzbudną prądnicę elektryczną prądu stałego.

Kolejną osobą jest amerykański wynalazca - Thomas Alva Edison (1847-1931). Od 1927 roku członek National Academy of Sciences w Waszyngtonie. Najważniejsze wynalazki Thomasa Edisona to: 1876 zastosowanie w telefonie Bella cewki indukcyjnej i mikrofonu węglowego; 1879 żarówka elektryczna, a także oprawka do żarówki i specjalny rodzaj gwintu; 1883 odkrycie zjawiska emisji elektronów w żarówce z dodatkową elektrodą; 1910 budowa akumulatora zasadowego żelazo-niklowego.

Następnym fizykiem jest Niemiec - Georg Simon Ohm (1787-1854). Od 1833 profesor politechniki w Norymberdze. Zajmował się pracom w zakresie elektryczności i akustyki. W 1826-27 roku sformułował i uzasadnił teoretycznie tzw. prawo Ohma. W roku 1843 stwierdził, że najprostsze wrażenie słuchowe jest wywołane drganiami harmonicznymi, przy czym ucho zdolne jest rozkładać dźwięki złożone na składowe sinusoidalne.
Bez wymienionych wyżej ludzi i ich odkryć i wynalazków, nie mielibyśmy takiego życia, jakim jest na co dzień.
Podsumowując to wszystko co napisałem, uważam, że „Wpływ osiągnięć techniki na rozwój kultury i cywilizacji oraz znaczenie odkryć i wynalazków w rozwoju elektrotechniki” ma bardzo duży wpływ na nasze codzienne życie, kulturę i cywilizację.


autor: Wiktor Kołodziejczyk

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata