profil

C++ Kółko i krzyzyk

poleca 82% 981 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

#include

using namespace std;

// Funkcja rysuje planszę gry w kółko i krzyżyk
// Plansza przechowywana jest w tablicy t[] w elementach o następujących indeksach:
// t[1] t[2] t[3]
// t[4] t[5] t[6]
// t[7] t[8] t[9]
//---------------------------------------------------------------------------------
void plansza(char t[])
{
for(int i = 1; i <= 9; i++)
{
cout << " " << t[i] << " ";
if(i % 3) cout << "|"; // Po elementach 1,2,4,5,7,8 rysujemy |
else if(i != 9) cout << "\n---+---+---\n"; // Po elementach 3 i 6 poprzeczka
else cout << endl; // Po elemencie 9 koniec wiersza
}
}

// Funkcja zwraca true, jeśli nastąpiła
// wygrana danego zawodnika
//-------------------------------------
bool wygrana(char t[], char g, bool cisza)
{
bool test;
int i;

test = false; // Zmienna przyjmuje true, jeśli zawodnik ma trzy figury
// w wierszu, kolumnie lub na przekątnych

// Sprawdzamy wiersze

for(i = 1; i <= 7; i += 3) test |= ((t[i] == g) && (t[i+1] == g) && (t[i+2] == g));

// Sprawdzamy kolumny

for(i = 1; i <= 3; i++) test |= ((t[i] == g) && (t[i+3] == g) && (t[i+6] == g));

// Sprawdzamy przekątną 1-5-9

test |= ((t[1] == g) && (t[5] == g) && (t[9] == g));

// Sprawdzamy przekątną 3-5-7

test |= ((t[3] == g) && (t[5] == g) && (t[7] == g));

if(test)
{
if(!cisza)
{
plansza(t);
cout << "\nGRACZ " << g << " WYGRYWA!!!\n\n";
}
return true;
}
return false;
}

// Funkcja zwraca true, jeśli na planszy nie ma już
// żadnego wolnego pola na ruch.
//-------------------------------------------------
bool remis(char t[], bool cisza)
{
// Jeśli napotkamy spację, to plansza posiada wolne pola - zwracamy false

for(int i = 1; i <= 9; i++) if(t[i] == ' ') return false;

// Jesli pętla for zakończyła się normalnie, to na żadnym polu planszy nie było
// spacji. Mamy do czynienia z remisem - zwracamy true

if(!cisza)
{
plansza(t); cout << "\nREMIS !!!\n\n";
}
return true;
}

// Algorytm rekurencyjny MINIMAX
// Do algorytmu wchodzimy z planszą, na której ustawione jest pole
// bieżącego gracza. Parametr gracz przekazuje literkę gracza, a
// parametr mx przekazuje jego wynik w przypadku wygranej
//----------------------------------------------------------------
int minimax(char t[], char gracz)
{
int m, mmx;

// Najpierw sprawdzamy, czy bieżący gracz wygrywa na planszy. Jeśli tak, to
// zwracamy jego maksymalny wynik

if(wygrana(t,gracz,true)) return (gracz == 'X') ? 1 : -1;

// Następnie sprawdzamy, czy nie ma remisu. Jeśli jest, zwracamy wynik 0

if(remis(t,true)) return 0;

// Będziemy analizować możliwe posunięcia przeciwnika. Zmieniamy zatem
// bieżącego gracza na jego przeciwnika

gracz = (gracz == 'X') ? 'O' : 'X';

// Algorytm MINIMAX w kolejnych wywołaniach rekurencyjnych naprzemiennie analizuje
// grę gracza oraz jego przeciwnika. Dla gracza oblicza maksimum wyniku gry, a dla
// przeciwnika oblicza minimum. Wartość mmx ustawiamy w zależności od tego, czyje
// ruchy analizujemy:
// X - liczymy max, zatem mmx <- -10
// O - liczymy min, zatem mmx <- 10

mmx = (gracz == 'O') ? 10 : -10;

// Przeglądamy planszę szukając wolnych pół na ruch gracza. Na wolnym polu ustawiamy
// literkę gracza i wyznaczamy wartość tego ruchu rekurencyjnym wywołaniem
// algorytmu MINIMAX. Planszę przywracamy i w zależności kto gra:
// X - wyznaczamy maximum
// O - wyznaczamy minimum

for(int i = 1; i <= 9; i++)
if(t[i] == ' ')
{
t[i] = gracz;
m = minimax(t,gracz);
t[i] = ' ';
if(((gracz == 'O') && (m < mmx)) || ((gracz == 'X') && (m > mmx))) mmx = m;
}
return mmx;
}

// Funkcja wyznacza ruch dla komputera.
//------------------------------------
int komputer(char t[])
{
int ruch, i, m, mmx;

mmx = -10;
for(i = 1; i <= 9; i++)
if(t[i] == ' ')
{
t[i] = 'X';
m = minimax(t,'X');
t[i] = ' ';
if(m > mmx)
{
mmx = m; ruch = i;
}
}
return ruch;
}

// Funkcja umożliwia ruch gracza
// Po ruchu następuje zamiana gracza
//------------------------------------
int komputer(char t[], char &gracz)
{
int r;

plansza(t);
if(gracz == 'O')
{
cout << "\nGracz : wybiera ruch : ";
cin >> r;
}
else
{
r = komputer(t);
cout << "\nKOMPUTER : wybiera ruch : " << r << endl;
}
cout << "---------------------------\n\n";
if((r >= 1) && (r <= 9) && (t[r] == ' ')) t[r] = gracz;
gracz = (gracz == 'O') ? 'X' : 'O';
}

main()
{
char t[10],gracz,wybor;

do
{
cout << "Gra w Kolko i Krzyzyk dla gracza i komputera\n"
"============================================\n\n";
for(int i = 1; i <= 9; i++) t[i] = ' ';
gracz = 'O';

while(!wygrana(t,'X',false) && !wygrana(t,'O',false) && !remis(t,false)) komputer(t,gracz);

cout << "Jeszcze raz ? (T = TAK) : ";
cin >> wybor;
cout << "\n\n\n";

} while((wybor == 'T') || (wybor == 't'));
}

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty