profil

Obliczanie pierwiastkow funkcji kwadratowej, 2.Mnozenie 2 liczb, 3.Obliczanie pola trojkata, 4.Dodawanie i odejmowanie 2 liczb W jednym programie

poleca 81% 942 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

#include
#include
#include


void imie(int x,int y ,char napis[],int z,int w, char imie[],int r,int s, char witaj[])
{
gotoxy(x,y);
cout< gotoxy(z,w);
cin>>imie;
gotoxy(x,y);
clreol(); //funkcie ta czysci linie w miejscu gdzie znajduje sie kursor
gotoxy(r,s);
cout<
}


main()
{
double a,b,c,h,pole,delta;
int i,k;

imie(28,2,"podaj imie:",28,3,"dlugie imie i nazwisko %s",29,2,"WITAJ!!!");

gotoxy(1,6);
cout<<"1.Obliczanie pierwiastkow funkcji kwadratowej."<cout<<"2.Mnozenie 2 liczb "<cout<<"3.Obliczanie pola trojkata"<cout<<"4.Dodawanie i odejmowanie 2 liczb"<cout<<"5.Wyjscie z programu"<cout<<"podaj cyfre odpowiadajaca programowi ktory chcesz wybrac: ";
cin>>i ;

switch(k=i*1)
{
case 1: //pierwiastki funkcji kwadratowej
clrscr();
cout<<"podaj a: ";
cin>> a;
cout<<"podaj b: ";
cin>> b;
cout<<"podaj c: ";
cin>>c;
delta = b*b-4*a*c ;

if(delta<0)
cout<<" funkcja nie posiada pierwiastkow";
else if (delta==0)
cout<<"X= "<<-b/(2*a)< else
{
cout<<"X1= "<<(-b-sqrt(delta))/(2*a)< cout<<"X1= "<<(-b+sqrt(delta))/(2*a);
}
break;

case 2: //mnozenie 2 liczb
clrscr();
cout<<"podaj a: ";
cin>> a;
cout<<"podaj b: ";
cin>>b;
cout<<"c= "<break;

case 3: //obliczanie pola i obwodu trojkata
clrscr();
cout<<"podaj dlugosc podstawy a: ";
cin>>a;
cout<<"podaj dlugosc wysokosci h: ";
cin>>h;
cout<<"pole="<<(a*h)/2<break;

case 4:// dodawanie i odejmowanie 2 liczb
clrscr();
cout<<"podaj a: ";
cin>>a;
cout<<"podaj b: ";
cin>>b;
cout<<"a-b= "< cout<<"a+b= "<break;

default:
clrscr();
gotoxy(30,12);
cout<<"MILEGO DNIA :-)";
};

getch();

}

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta