profil

Rok zwykły czy przestępny? Turbo Pascal

poleca 85% 627 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Napisanie programu który sprawdzi czy podany rok jest zwykły czy przestępny wymaga jedynie znajomości reguły matematycznej, która brzmi następująca: "Jeśli rok dzieli się przez 4 a nie dzieli przez 100, to jest on przestępny". kompletny kod źródłowy programu wygląda następująco:


Program rocznik;
uses crt;
var rok:integer;
function sprawdz(rok:integer):string;
begin
if (rok mod 4=0) and (rok mod 100<>0) then
sprawdz:='przestepny'
else
sprawdz:='zwykly';
end;

begin
clrscr;
Write('Podaj rok: ');
Readln(rok);
Write('Rok ktory podales to rok ',sprawdz(rok));
readkey;
end.

Podoba się? Tak Nie