profil

Programowanie

(77)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Instalacja i konfiguracja standardu LAM w systemie operacyjnym Linux

Spis treści I. Wstęp 1. Wprowadzenie do MPI 2. Wprowadzenie oraz historia LAM/MPI 3. Wymagania 4. Środowisko wykorzystane w projekcie. II. Proces instalacji 1. Konfiguracja oraz instalacja LAM/MPI 2. Po instalacji 3. Konfiguracja ssh 4....

poleca85%

Proste programy Informatyka Semestr 1

Tablice:wypisz odwrotni e#include<iostream> using namespace std; const int size=21; void wypisz_odwrotnie(int tab[size]) { for(int i=size-1;i>=0;i--) {...

poleca82%

Praca przez internet - zlecenia

Jak mógłby Pan/Pani scharakteryzować wykonywaną przez siebie pracę? Co jest jej cechą szczególną, czym się odróżnia od pracy na pełen etat? Nie odpowiadały mi studia o kierunku informatyka, po roku zostawiłem to i postanowiłem otworzyć firmę i...

poleca86%

Własny projekt cms

1. Założenia projektu Projekt obejmuje budowę oraz optymalizację witryny internetowej w technologii Joomla. Założono, że wstępne prace nad witryną zostaną wykonane na serwerze lokalnym w środowisku XAMPP, a dopiero ostateczna wersja witryny...

poleca84%

Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

Potrzebna nam jest funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wynik typu całkowitoliczbowego - może to być int ale zważywszy na to, że wynik może być duży lepiej skorzystać z typu long int. Prototyp funkcji wygląda tak: long int...

poleca85%

Kalendarz w Excelu

W załączniku jest kalendarz, który wykonałem w pracy. Służy do wpisywania wydarzeń w poszczególnych miesiącach, które są wyświetlane na okładce - "Year". Dokument zawiera makra .

poleca86%

Wybór produktu u najtańszego producenta

Arkusz kalkulacyjny, przy pomocy którego będziesz mógł wybrać każdy z produktów u najtańszego producenta

poleca83%

Zliczanie dniówek i wynagrodzenia EXCEL

Arkusz kalkulacyjny zlicza wszystkie typy dniówek przepracowanych przez każdego pracownika i oblicza należne wynagrodzenie miesięczne.

poleca85%

Czym właściwie jest zarządzanie projektami?

Już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie na szeroką skalę wdraża się zasady odnośnie zarządzania projektami. Obecnie także i w Polsce jest wiele firm, które przekonują się do takiej formy organizacji pracy. Na początek warto...

poleca85%

Modułowa budowa komputera!

Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, spotyka się je zarówno w domach, jak i biurach. Mają zazwyczaj postać desktopów albo notebooków. Służą głównie do uruchamiania...

poleca85%

Kody ASCII

Kody Ascii Tabela Kodów

poleca85%

Kalkulator w Delphi !

Witam. Przedstawiam Wam prosty kalkulator zrobiony w Delphi 7 ;) A o to kod : (Otwórz Delphi--->File--->Close" , następnie Project--->View Source) program Kalkulator By Delphiarz1231; {$apptype console} var...

poleca82%

C++ Kółko i krzyzyk

#include using namespace std; // Funkcja rysuje planszę gry w kółko i krzyżyk // Plansza przechowywana jest w tablicy t[] w elementach o następujących indeksach: // t[1] t[2] t[3] // t[4] t[5] t[6] // t[7] t[8] t[9]...

poleca85%

Intranet

Intranet, bezcenne rozwiązanie dla każdej firmy. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważna dla działania przedsiębiorstwa jest sprawna komunikacja i właściwa organizacja. Bez wątpienia, aby firma mogła sprawnie funkcjonować, konieczne jest szybkie i...

poleca85%

Programy napisane w delphi

Może sie komuś przyda, są tam m.in. gra w życie"live", odbijajaca sie piłka,test wyboru,itp.

poleca85%

Prosty program w pascalu naiwnepotęgowanie

PRZYKŁAD PROSTEGO PROGRAMU W PASCALU " NAIWNE - POTĘGOWANIE "

poleca85%

Maszyna RAM

Przykładowe rozwiązania programów w maszynie RAM (a) f(n) = n5, (b) f(n) = n10, (c) f(a; b; c; d; e; f; x) = ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f; (d) f(n) = (0 jesli n jest parzysta, 1 w przciwnym przypadku), (e) f(n) = n60, ale nie wiecej niz...

poleca85%

Pierwiastki równania kwadratowego i kilka innych programów w C++

#include #include using namespace std; int main() { /* NAIPSZ PROGRAM, KTÓRY POLICZY PIERWIASTKI TRÓJMIANU KWADRATOWEGO A*x2 + B*x + C = 0 O WSPÓŁCZYNNIKACH A, B, C WPROWADZANYCH Z KLAWIATURY. */ float A, B, C,...

poleca88%

Wykłady -programowanie obiektowe

wyklady w zalacznikach

poleca77%

Oprogramowanie narzędziowe.

Oprogramowanie narzędziowe to jedna z grup programów użytkowych ogólnego zastosowania, która służy do operowania na zbiorach danych określonego formatu: edytory tekstu tworzą dokumenty tekstowe; arkusze kalkulacyjne - tabele kalkulacyjne;...

poleca85%

Długość wyrazu w c++

co prawda nie jest to mój pomysł na ten programik,ale mnie on pomógł :-)

poleca85%

Program wczytujący dane do podania wyrazu stop (Pascal).

Program dane; uses crt; var dana:string [30]; begin clrscr; writeln ('Podaj dane'); repeat readln (dana) until dana='stop'; readln; end.

poleca85%

Rok zwykły czy przestępny? Turbo Pascal

Napisanie programu który sprawdzi czy podany rok jest zwykły czy przestępny wymaga jedynie znajomości reguły matematycznej, która brzmi następująca: "Jeśli rok dzieli się przez 4 a nie dzieli przez 100, to jest on przestępny". kompletny kod...

poleca83%

Prosty kalkulator w Delphi

Napisanie prostego kalkulatora w Delphi nie jest rzeczą trudną. Powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący programista. Tak więc wrzucamy na formę: 2 komponenty Edit 1 Button 22 etykiety (Label) Rozmieszczamy je w następujący...

poleca85%

Prezentacja multimedialna pt. "Kalendarz Xp"

Hey! Oto moja prezentacja!!!!!!! ;*

poleca82%

Tworzenie funkcji i procedur w Turbo Pascalu

Procedury to „części” kodu programu, które wykonują przydzielone im zadanie. Procedury które pewnie znasz to np. Write. Powoduje ona wypisanie na ekranie tego, co podaliśmy w nawiasie. Jest zawarta w standardowych bibliotekach, więc nie musimy...

poleca81%

Prosty kalkulator w Turbo Pascalu

Program kalkulator; uses crt; var a,b,wynik:real; znak:char; begin clrscr; Write('Podaj pierwsza liczbe: '); {Podajemy pierwsza liczbe} Readln(a); Write('Podaj druga liczbe: '); {Podajemy druga liczbe} Readln(b);...

poleca84%

C++ podstawa wprowadzenie

Nazwa zmiennej: nie może być slowem kluczowym jezyka, musi spelniac warunki: pierwszy jej znak powinien być litera lub znakiem podkreslenia, pozostale zas musza być literami,cyframi bądź znakami podkreślenia, wielkość liter ma znaczenie, czyli np....

poleca87%
poleca87%

Program z Javy wczytujący pesel i wyciągający date ur klienta

Stworzony na potrzeby zabawy z klasa String..

poleca84%

Projekt z angielskiego dla UE. Budowa lotniska w Zamościu.

Projekt na terminologie angielska .. zarządzanie projektami gotowy tylko wydrukować i oddać..

poleca85%

Budowa i wykorzystanie obiektów w języku C++

Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą "obiektów" - elementów łączących stan (czyli dane) i zachowanie (czyli procedury, metody). Obiektowy...

poleca85%

Podstawy programowania w C++ - kilka programów z rozwiązaniami na tablice statyczne.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WCZYTANIE A NASTĘPNIE...

poleca81%

Podstawy programowania w C++ - pierwsze programy wraz z treścią zadań.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM WYŚWIETLAJĄCY NA EKRANIE "WIZYTÓWKĘ"...

poleca85%

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję if i while

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM KLASYFIKUJĄCY WZROST OSÓB TZN. PYTAJĄCY...

poleca77%

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję for.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGRAM RYSUJĄCY NA EKRANIE POZIOMĄ KRESKĘ (ZE...

poleca84%

Porównanie języka pascal i c++.

zobaczcie załacznik...

poleca83%

Algorytmy- wprowadzenie

PROGRAMOWANIE TEORIA ALGORYTMICZNA PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU: -...

poleca84%

Typy danych w c++

Każda implementacja języka C++ zawiera dwie kategorie typów danych: typy wbudowane i typy definiowane przez użytkownika. Nazwy typów podstawowych można poprzedzać tzw. specyfikatorami typu, tj. słowami kluczowymi short, long, signed i unsigned,...

poleca85%

Zadania z c

WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA Z LICZBY #include #include #include int main () { float l, w; clrscr ( ); cout >1; if (l>=0) w=1; else w= -1; cout #include...

poleca85%

Pseudokody

UPROSZCZONA NOTACJA (JEDNOZNACZNIE INTERPRETOWANY SYSTEM OZNACZEŃ UMOŻLIWIAJĄCY ZAPISYWANIE PEWNEJ KLASY NAPISÓW) ALGORYTMICZNA, ZBLIŻONA DO KTÓREGOŚ Z POPULARNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA. PROGRAM ŚREDNIA; ZACZNIJ ZAKOŃCZ ZMIENNE (NAZWA,...

poleca85%

Programowanie obiektowe w C++

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Klasa jest typem danych, będącym czymś w rodzaju struktury rozbudowanej o funkcje składowe. Obiektem nazywamy konkretny egzemplarz danej klasy. W skład klasy wchodzą: dane (zmienne) składowe, funkcje składowe (metody), w...

poleca85%

UML - projek opis

Niestety nie mogłam wrzucic tutaj mojego projektu , jest w niedozwolonym formacie.. więcej na @ dla zainteresowanych;)

poleca85%

Równanie kwadratowe w delphi

uses SysUtils; var A,B,C :Real; Delta, X1, X2 :Real; begin repeat writeln ('Podaj wspolczynniki rownania kwadratowego'); write ('Podaj A: '); readln (A); if (A 0) then begin write ('Podaj B: '); readln (B); write ('Podaj C: '); readln...

poleca84%

Klasy dziedziczenia c++

miłego drukowania

poleca84%

Pętle w Pascalu i ich porównanie

Co to jest pętla i do czego służy? Pętla jest to instrukcja lub zestaw instrukcji do wykonania przez program pod określonym warunkiem. Jak sama nazwa wskazuje powtarza pewną czynność określoną ilość razy, działa dopóki warunek nie zostanie...

poleca86%

Linux-konkretne ściągi,komendy,przykładowe zadania na kolokwium

1.OGÓLNE POLECENIA 2.KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW 3.UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD 4.KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI 5.MAIL 6.SIEĆ 7.PROCESY 8.EDYTOR VI 9.EDYTOR EMACS 10.INNE INFORMACJE 11.MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I...

poleca79%

Opis Worda

Edytor tekstu Microsoft Word jest jednym z programów należących do pakietu biurowego Microsoft Office . Służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać tabele, wykresy, rysunki, równania, oraz inne obiekty występujące w środowisku...

poleca87%

Java & Xml

Programowanie JAVA i XML

poleca89%

Programowanie Java

Java Script