profil

Pierwiastki równania kwadratowego i kilka innych programów w C++

poleca 85% 564 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


#include
#include
using namespace std;
int main()
{
/* NAIPSZ PROGRAM, KTÓRY POLICZY PIERWIASTKI TRÓJMIANU KWADRATOWEGO A*x2 + B*x + C = 0
O WSPÓŁCZYNNIKACH A, B, C WPROWADZANYCH Z KLAWIATURY. */

float A, B, C, delta, x0, x1, x2;
cout << "Szukamy pierwiastkow rownania postaci: A*x^2 + B*x + C = 0" << endl;
cout << "Wprowadz wspolczynniki trojmianu kwadratowego:" << endl;
cout << "Wspolczynnik A: ";
cin >> A;
cout << "Wspolczynnik B: ";
cin >> B;
cout << "Wspolczynnik C: ";
cin >> C;
cout << endl;

if (A == 0)
{
if (B != 0)
{
cout << "Rownanie ma postac: " << B << "* x + " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie jest liniowe i jego rozwiazanie wynosi: " << -C/B;
}
else
{
if (C != 0)
{
cout << "Rownanie ma postac: " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie jest sprzeczne.";
}
else
{
cout << "Rownanie ma postac: " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie ma nieskonczenie wiele rozwiazan.";
}
}
}
else
{
cout << "Rownanie ma postac: " << A << " * x^2 + " << B << " * x + " << C << " = 0"<< endl;
cout << "Rownanie jest kwadratowe i jego delta wynosi: ";
delta = (B*B-(4*A*C));
cout << delta << endl;


if (delta < 0)
{
cout << "Delta jest ujemna zatem rownanie nie ma rozwiazan.";
}
else if (delta == 0)
{
x0 = -B/(2*A);
cout << "Rownanie ma 2 takie same rozwiazania: x0 = " << x0;
}
else
{
x1 = (-B-sqrt(delta))/(2*A);
x2 = (-B+sqrt(delta))/(2*A);
cout << "Rownanie ma 2 rozne rozwiazania: x1 = " << x1 << " i x2 = " << x2;
}
}

char znak;
cin >> znak;
}


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include
using namespace std;
int main()
{
/*POLICZ ILOCZYN WSZYSTKICH LICZB NIEPARZYSTYCH Z DOMKNIĘTEGO PRZEDZIAŁU LICZB
CAŁKOWITYCH [ PIERWSZA, . . . , OSTATNIA ].
WARTOŚCI ZMIENNYCH PIERWSZA, OSTATNIA NALEŻY WCZYTAĆ Z KLAWIATURY. */

int pierwsza, ostatnia, iloczyn = 1;

cout << "Podaj liczbe calkowita otwierajaca przedzial: ";
cin >> pierwsza;
cout << "Podaj liczbe calkowita zamykajaca przedzial: ";
cin >> ostatnia;

while (ostatnia <= pierwsza)
{
cout << "Druga liczba musi byc wieksza !!!" << endl;
cout << "Podaj liczbe calkowita otwierajaca przedzial: ";
cin >> pierwsza;
cout << "Podaj liczbe calkowita zamykajaca przedzial: ";
cin >> ostatnia;
}


for (int i = pierwsza; i <= ostatnia; i++)
{
if ((i % 2) != 0)
{
iloczyn = iloczyn * i;
}
}

cout << "Iloczyn liczb nieparzystych z przedzialu [" << pierwsza << ",...," << ostatnia << "] wynosi " << iloczyn;

char znak;
cin >> znak;
}


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include
using namespace std;
int main()
{
/* NAPISZ PROGRAM, KTÓRY WCZYTA Z KLAWIATURY 4 LICZBY RZECZYWISTE,
A NASTĘPNIE WYŚWIETLI INFORMACJĘ ILE Z NICH MA WARTOŚCI UJEMNE. */

int n = 3;
float tab[n];
int licznik = 0;

for (int i = 0; i <= n; i++)
{
cout << "Wprowadz " << (i + 1) << " liczbe: ";
cin >> tab[i];
}

for (int i = 0; i <= n; i++)
{
if (tab[i] < 0)
{
licznik = licznik + 1;
}
}

cout << endl << "Podales " << licznik << " liczb ujemnych";

char znak;
cin >> znak;
}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include
using namespace std;
int main()
{
/*NAPISZ PROGRAM, KTÓRY WCZYTA Z KLAWIATURY 3 LICZBY RZECZYWISTE,
A NASTĘPNIE WYŚWIETLI JE UPORZĄDKOWANE ROSNĄCO. */

float a, b, c;

cout << "Wprowadz pierwsza liczbe: ";
cin >> a;
cout << "Wprowadz druga liczbe: ";
cin >> b;
cout << "Wprowadz trzecia liczbe: ";
cin >> c;

if ((a > b) && (a > c))
{
if (b < c)
{
cout << "Liczby uporzadkowane rosnaco: " << b << " " << c << " " << a;
}
}

if ((c > a) && (c > b))
{
if (b > a)
{
cout << "Liczby uporzadkowane rosnaco: " << a << " " << b << " " << c;
}
}

if ((a > b) && (a > c))
{
if (c < b)
{
cout << "Liczby uporzadkowane rosnaco: " << c << " " << b << " " << a;
}
}

if ((c > a) && (c > b))
{
if (a > b)
{
cout << "Liczby uporzadkowane rosnaco: " << b << " " << a << " " << c;
}
}

if ((b > a) && (b > c))
{
if (a > c)
{
cout << "Liczby uporzadkowane rosnaco: " << c << " " << a << " " << b;
}
}

if ((b > a) && (b > c))
{
if (c > a)
{
cout << "Liczby uporzadkowane rosnaco: " << a << " " << c << " " << b;
}
}

if ( (a == b) || (a == c) || (b == c))
{
cout << "Podales co najmniej 2 takie same liczby";
}

char znak;
cin >> znak;
}

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty