profil

Podstawy programowania w C++ - pierwsze programy wraz z treścią zadań.

poleca 81% 997 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie.


ZADANIE 1

#include
using namespace std;
int main()
{
/* PROGRAM WYŚWIETLAJĄCY NA EKRANIE "WIZYTÓWKĘ"
TZN. NAZWISKO, IMIĘ, ADRES, TELEFON, E - MAIL, ITP. */


cout << "Moja wizytowka:" << endl;
cout << endl << "Jan Kowalski" << endl;
cout << "ul. Muminkow 15" << endl;
cout << "19-160 Warszawa \n";
cout << "e-mail: [email protected]";

char znak;
cin >> znak;

}ZADANIE 2

#include
#include
using namespace std;
int main()
{
/* PROGRAM WCZYTUJĄCY KILKA LICZB Z KLAWIATURY, A NATĘPNIE OBLICZAJĄCY
I WYŚWIETLAJĄCY NA EKRANIE ICH SUMĘ, ILOCZYN, ITP. (NP. PIERWIASTEK) */


float a, b, c;

cout << endl << "Podaj pierwsza liczbe a= ";
cin >> a;
while (a < 0)
{
cout << "Z liczby a bedziemy wyciagac pierwiastek, wiec podaj liczbe dodatnia!!!" << endl;
cout << "Podaj nowe a: ";
cin >> a;
}
cout << endl <<"Podaj druga liczbe b= ";
cin >> b;
cout << endl << "Suma tych liczb wynosi: " << a + b << endl;
cout << "Iloczyn tych liczb wynosi: " << a * b << endl;
cout << "Pierwiastek z pierwszej liczby wynosi: " << sqrt(a);

char znak;
cin >> znak;
}ZADANIE 3

#include
#include
using namespace std;
int main()
{
/* PROGRAM OBLICZAJĄCY WYRAŻENIA MATEMATYCZNE WYZNACZAJĄCE:
- POLE OKRĘGU I PROMIEŃ OKRĘGU O PROMIENIU R,
- KARTEZJAŃSKĄ ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O WSPÓŁRZĘDNYCH (x1,y1) ORAZ (x2,y2) */


float r;
float pi=3.14;

cout << "Obliczamy pole i obwod kola" << endl;
cout << endl << "Podaj promien kola: ";
cin >> r;
while (r < 0)
{
cout << "Podaj nieujemny promien!!! " << endl;
cout << "Nowy promien: ";
cin >> r;
}
cout << "Pole kola wynosi: " << pi*r*r << endl;
cout << "Obwod kola wynosi: " << 2*pi*r << endl;

float x1, x2, y1, y2;
cout << endl << "Teraz obliczamy odleglosc miedzy dwoma punktami" << endl;
cout << "Podaj wspolrzedne pierwszego punktu: " << endl;
cout << "x1= ";
cin >> x1;
cout << "y1= ";
cin >> y1;
cout << "Podaj wspolrzedne drugiego punktu" << endl;
cout << "x2= ";
cin >> x2;
cout << "y2= ";
cin >> y2;
cout << "Odleglosc miedzy dwoma punktami w ukladzie kartezjanskim wynosi: " << sqrt((x2-x1)*(x2-x1) + (y1-y2)*(y1-y2));

char znak;
cin >> znak;
}ZADANIE 4

#include
#include
using namespace std;
int main()
{
/* PROGRAM DIALOGOWY WCZYTUJĄCY Z KLAWIATURY PODSTAWOWE DANE DWÓCH PRACOWNIKÓW
A NATĘPNIE WYŚWIETLAJĄCY JE "KOLUMNAMI" W TAKI SPOSÓB
ABY ZAWARTOŚĆ PÓL "NAZWISKO", "IMIĘ", "DATA"
ZAJMOWAŁ ZAWSZE TYLE SAMO MIEJSCA NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI CZY ILOŚCI LITER:
np.
Nazwisko: Kowalski Imię: Jan Urodzony: 21. 3.1980 Staż: 3 lata Stawka: 15.50 zł/godz
Nazwisko: Sienkiewicz Imię: Tomasz Urodzony: 8.11.1985 Staż: 15 lat Stawka: 123.00 zł/godz
NALEŻY DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TYPY ZMIENNYCH DO REPREZENTOWANIA W/W DANYCH. */


string imie, imie2, nazwisko, nazwisko2, ur, ur2;
int stawka, stawka2, staz, staz2;

cout << "Podaj imie pierwszego pracownika: ";
cin >> imie;
cout << "Podaj nazwisko pierwszego pracownika: ";
cin >> nazwisko;
cout << "Podaj date urodzenia pierwszego pracownika: ";
cin >> ur;
cout << "Podaj stawke za godzine pierwszego pracownika: ";
cin >> stawka;
cout << "Podaj staz w latach pierwszego pracownika: ";
cin >> staz;

cout << endl << "Podaj imie drugiego pracownika: ";
cin >> imie2;
cout << "Podaj nazwisko drugiego pracownika: ";
cin >> nazwisko2;
cout << "Podaj date urodzenia drugiego pracownika: ";
cin >> ur2;
cout << "Podaj stawke za godzine drugiego pracownika: ";
cin >> stawka2;
cout << "Podaj staz w latach drugiego pracownika: ";
cin >> staz2;

cout << endl << "Imie:" << setw(10) << imie << " Nazwisko:" << setw(12) << nazwisko << " Urodzony: " << setw(10) << ur
<< " Stawka:" << setw(3) << stawka << " zl/h" << " Staz: " << staz << endl;
cout << "Imie:" << setw(10) << imie2 << " Nazwisko:" << setw(12) << nazwisko2 << " Urodzony: " << setw(10) << ur2
<< " Stawka:" << setw(3) << stawka2 << " zl/h" << " Staz: " << staz2;

char znak;
cin >> znak;
}

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty