profil

Typy danych w c++

poleca 84% 905 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każda implementacja języka C++ zawiera dwie kategorie typów danych: typy wbudowane i
typy definiowane przez użytkownika. Nazwy typów podstawowych można poprzedzać tzw.
specyfikatorami typu, tj. słowami kluczowymi short, long, signed i unsigned, które zmieniają
wewnętrzną reprezentację danych tych typów.
Norma ANSI/ISO stanowi, że zapisów “short int” oraz “long int” nie można w programach
skracać do “short” i “long”.
cd. załącznik

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie