profil

Marketing

(429)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Dystrybucja, jej proces, rodzaje, przepływ strumieni, zalety.

1.Dystrybucja – proces, który polega na dostarczaniu nabywcy odpowiedniego produktu w najbardziej odpowiednim miejscu i czasie, w najbardziej dogodnej formie i warunkach zapewniających najlepszy zakup. 2. Proces dystrybucji składa się z dwóch...

poleca87%

Plan marketingowy dla przykładowego solarium

Spis treści: I Charakterystyka firmy 1.Ogólne informacje o firmie 1.2.Forma własności. 2.Ogólne cele i zasady działania firmy II Plan marketingowy 1.Streszczenie 2.Analiza sytuacji wyjściowej 2.1.Rynek docelowy 2.2.Analiza otoczenia...

poleca85%

Obsługa trudnego klienta.

„OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA” Optymiści twierdzą, że nie ma takiego zjawiska jak trudny klient; są tylko źle obsłużeni klienci i słabo wyszkolony, zdemotywowany personel. Może... Oto autentyczne zdarzenia: MĘCZENNICY ZA WŁASNA SPRAWĘ Rzecz...

poleca85%

Podstawy komunikacji społecznej - wykłady

Praca umieszczona w załączniku

poleca85%

Produkt, jego rodzaje itp itd

Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Do zaspokojenia tej samej potrzeby mogą być wykorzystywane różne produkty (substytuty). Istnieją jednak potrzeby do zaspokojenia, w których nabywca...

poleca85%
poleca85%

Cena, jako element mixu marketingowego

PRICE – cena Elementy mixu cenowego: • Cena – właściwa kwota pieniędzy, którą klient płaci przy zakupie danego produktu • Kredyty – terminy płatności (np. towarowe, kupieckie) • Upusty – również opusty i rabaty Czynniki wpływające na cenę...

poleca85%

Omów dokładnie rynek docelowy dla nowego batonika czekoladowego-metoda antysegmentacji

Rynek docelowy jest segmentem, który przedsiębiorstwo próbuje zaspokoić w pierwszej kolejności. Wybór rynku docelowego określa strategię marketingu MIX i sposób działania sił sprzedaży. Jaki wybrać rynek docelowy dla nowego batonika...

poleca85%

Marketing w a grobiznesie

1.Geneza i etapy rozwoju marketingu. 2.Istota marketingu. 3.Stadia rozwoju marketingu. 4.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla firm, gospodarstw, przedsiębiorstw w skali mikroekonomii. 5.Rola znaczenie, pozytywy marketingu w skali światowej...

poleca85%

Badania Marketnigowe krok po kroku (materiały od wykładowcy)

BADANIA MARKETINGOWE ROLA BADAŃ MARKETINGOWYCH W ZARZADZANIU I PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Badania marketingowe – systematyczni i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania...

poleca85%

Zakupy

Jak robimy zakupy?'' Czyli co wpływa na to że idąc do sklepu z zamiarem kupna jednej rzeczy,wychodzimy z kilkoma siatkami zbędnych towarów... W mojej pracy chciałabym przedstawić kilka przykładów chwytów marketingowych których używają centra...

poleca85%

Ściąga z marketingu międzynarodowego

marketing międzynarodowy

poleca85%

Analiza rynku - wykłady

I WYKŁAD POPYT JAKO ELEMENT RYNKU Popyt jest jednym z elementów rynku ujmowanym w aspekcie przedmiotowym, wraz z innymi elementami takimi jak podaż, ceny – tworzy on strukturę przedmiotową rynku. Struktura ta jest zmienna, zależy od wielu...

poleca85%

Sprzedaż osobista

SPRZEDAŻ OSOBISTA Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i sprzedawali swoje wyroby koło domów klientów....

poleca85%

Wpływ reklam na dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym nie rozumieją jeszcze istoty reklamy. Wierzą, że reklamy mówią prawdę, są więc bardzo podatne na ich perswazję. Dzieci traktują reklamę jak każdy inny film. Dopiero w wieku szkolnym zaczynają rozumieć, co jest ich...

poleca85%

Badania rynku

Badania rynku, analiza rynku to ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów rynkowych (rynek) oraz ich wzajemnych zależności i związków. Obejmują głównie badania popytu, podaży i cen, czynników i warunków kształtowania się ich...

poleca85%

Charakterystyka konsumentów i ich zachowań rynkowych

Postępowanie nabywców jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek, jak i na poziomie makro – cywilizacji, kultur,...

poleca85%

Marketing itd sciaga!!

KONCEPCJA PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH: *koncepcja produkcji (duża produkcja niskie ceny), *koncepcja produktów (podnoszenie jakości produktu nadwyżka podaży nad popytem) * koncepcja...

poleca85%
poleca85%

Motywacja

Motywacja jest przedmiotem badań wielu nauk zajmujących się interpretacją ludzkich zachowań, np. socjologii, etyki czy psychologii. Do podstawowych założeń dotyczących tej kwestii zaliczamy: - motywacje powszechnie uznaje się jako coś...

poleca85%

Opis stanowiska pracy

I. Opis stanowiska pracy II. Charakterystyka personalna III. Ogłoszenie prasowe 1.Formalna nazwa stanowiska: Dyrektor handlowy firmy „Levi’s”- Polska 2.Streszczenie: Etat dyrektora handlowego to stanowisko nierobotnicze. Wymaga...

poleca85%

Marketing- Strategie cenowe

Strategia najwyzszej jakosci- stosowana przez przed które oferuja swoje produkty osobom o wysokich dochodach. Wysoka jakosc produktu za która gotowe sa zapłacic wysoka cene Strategia sredniej wartosci-stosowana przez te przed które oferuja...

poleca85%

OBOP i GfK Polonia

TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.) Funkcjonuje na rynku już od 50 lat. Od 1998 roku należymy do międzynarodowej grupy badawczej TNS, która jest jedną z największych organizacji na świecie, zajmujących się...

poleca85%

Koncept z koncepcji Marketing mix

Koncepcja Marketing – Mix MARKETING - MIX - jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania.. (P Kotler) - jest to wiązka ukształtowanych w...