profil

Marketing

(429)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca85%

Ogólne informacje z marketingu

Strategie działania na rynku: 1. orientacja produkcyjna- konsument kupi taki produkt który będzie tani i łatwo dostępny. Nacisk w firmie jest położony na podniesienie wydajności pracy, dystrybucję i wady tej strategii. Firma nie przekazuje...

poleca86%

Marketing mix

I . Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to elementy marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. II. Narzędzia marketingu mix to: - PRODUKT (product)- podstawowe...

poleca85%

Podstawy komunikacji społecznej - wykłady

Praca umieszczona w załączniku

poleca85%

DOBÓR ASORTYMENTU JAKO ELEMENT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

Asortyment oferowanych produktów musi być dopasowany do oczekiwań rynku docelowego. Należy podjąć decyzje w sprawie rozległości asortymentu (wąski, szeroki) oraz głębokości (płytki, głęboki) Szerokość asortymentu oznacza ilość linii produktów –...

poleca85%

Ściąga z marketingu międzynarodowego

marketing międzynarodowy

poleca85%
poleca85%

Marka

POJĘCIE MARKI Wg definicji sformułowanej przez American Marketing Association „marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór, rysunek lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród...

poleca85%

Plan marketingowy część 2 - praca zaliczeniowa z marketingu w handlu i usługach

plan marketingowy czesc 2 SPIS TREŚCI 1. Marketingowa istota produktu 1.1 Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa 1.2 Krótka charakterystyka zasobów 1.3 Główne...

poleca85%

Public relations

Termin public relations oraz jego praktyczne zastosowania pojawiły się w USA jeszcze na początku naszego stulecia. Jednak mimo długiej tradycji w Stanach Zjednoczonych, pojęcie i praktyka public relations nie są nawet tam jednoznacznie rozumiane....

poleca85%

Dobór próby badawczej do badania marktingowego

Celem uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji hipotez można objąć badaniami wszystkie obiekty wchodzące w skład rozważanej zbiorowości albo tylko obiekty wybrane. Badania wyczerpujące czyli takie w skład których wchodzi cała rozważana...

poleca85%

Na czym polegają zadania marketingowe przedsiębiorstwa (praca składana z różnych źródeł)

System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Według encyklopedii PWN marketing to zespół działań, które mają na celu kreowanie produkcji...

poleca85%

Ankieta! (kosmetyki Avon)

Ankieta znajduje sie w załączniku,gdyż posiada zdjęcia. Robiona jest ona według zasad.Oceniona przez nauczyciela: bdb+ Mam nadzieje ze tez dostaniecie takie ocenki :) pozdrawiam Autor:Monika ZSE W...

poleca85%

Analizy Marketingowe - teoria

Medianą jest wartość leżąca w takiej samej odległości od początku, co i od końca szeregu, tzn. wartość, poniżej której znajduje się połowa obserwacji o wartościach od niej nie wyższych oraz powyżej której znajduje się połowa obserwacji o...

poleca83%

Marketing usług - ściąga

Oto i jest ściąga z marketingu usług. Używajcie do woli :)

poleca85%

Moralnośc a etyka.

Moralność i etyka. Zarys Uwagi wstępne. Relacje pojęć moralność i etyka. Struktura i funkcje moralności. Dziedziny i zadania refleksji etycznej. Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: Moralnośc i kodeksy moralne....

poleca85%

Marketing polityczny

Podstawą marketingu politycznego są media. Na mediach zależy bowiem każdemu politykowi. Polityk jest to człowiek, który ma swoje słabe i mocne strony, dobre i złe dni i reaguje przy sprzedaży tak jak każdy produkt. Startuje on w wyborach. Ma...

poleca85%

Leasing finansowy

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany....

poleca86%

Koncepcja Just in time.

Obecnie obserwuje się wyrównany poziom wartości użytkowej towarów wyniku czego zróżnicowanie asortymentu lub ceny jest niewystarczającym narzędziem strategii rynkowej. Poszukiwania nowych możliwości podwyższenia efektywności działania, w celu...

poleca88%

Analiza swot firmy Usługi Stolarskie "BUCZEK".

....................... Wyższa Szkoła Nr indeksu .............. Zarządzania i Przedsiębiorczości Podstawy...

poleca85%

Marketing- Strategie cenowe

Strategia najwyzszej jakosci- stosowana przez przed które oferuja swoje produkty osobom o wysokich dochodach. Wysoka jakosc produktu za która gotowe sa zapłacic wysoka cene Strategia sredniej wartosci-stosowana przez te przed które oferuja...

poleca85%

Zastosowanie narzędzi marketingowych w małej firmie na przykładzie APASOL – Aparatos de Soldadura.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie działań marketingowych przedsiębiorstwa APASOL – Aparatos de Soldadura, poznanie opinii jego klientów dotyczących skuteczności stosowanych narzędzi marketingowych oraz zaproponowanie kierunków i założeń...

poleca85%

Jaki model komunikacji najbardziej cię zainteresował i dlaczego?

Model komunikacyjny jest to pewien wzorzec wyjaśniający technikę przenoszenia informacji, ma na celu ukazanie stanu pożądanego, w kierunku którego ma być kształtowana rzeczywistość. Model, który mnie zainteresował należy do modeli przepływu...

poleca85%

Plan marketingowy

wszystko w załączniku

poleca85%

ANALIZA SPRZEDAŻY SOKÓW KUBUŚ

SOKI I NAPOJE ANALIZA I KONKURENCJA Bardzo dynamicznie rozwija się rynek soków i napojów skierowanych specjalnie do dzieci. Producenci by zdobyć młodego konsumenta oferują swoje produkty w bardzo kolorowych opakowaniach, na których do dzieci...

poleca85%

Produkt jako element marketingu

Produkt jako element marketingu W marketingu podstawowe znaczenie ma produkt. Wszystkie pozostałe części marketingu mix, zarówno cena, dystrybucja, jak i promocja, są z nim bezpośrednio powiązane. Definicja produktu obejmuje swym zakresem...

poleca85%

Analiza reklamy atlas

Reklama to specyficzny rodzaj przekonania klienta do nabycia towarów lub usług oferowanych przez konkretne firmy. Twórcy reklam wciąż szukają nowych rozwiązań na zaintrygowanie i pozyskanie klienta. Zadają sobie dużo trudu, by stworzyć skuteczny...

poleca85%

STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa określa szeroki zakres działań marketingowych, wykorzystywanych w procesie realizacji celów przedsiębiorstwa. Każdy element strategii musi odpowiedzieć na pytania: jakie działania należy pojąć, kiedy należy do nich...

poleca85%

Zasady negocjowania cen

DECYZJE CENOWE „KOSZTY SĄ SPRAWĄ FAKTÓW, CENA JEST SPRAWĄ POLITYKI”. Niezależnie od ogólnych zasad kształtowania cen niezbędne jest wykorzystanie metod aktywnego oddziaływania za pomocą cen na popyt. Metody te bazują na znajomości sposobów...

poleca85%

Ocena marketingu

Słowo „marketing” pochodzi z języka Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania...

poleca85%

Biznes plan

W załączniku bardzo dobry biznes plan oceniony na 5. ;)

poleca85%

Organizacja i projektowanie badań marketingowych

Spis treści 1. Wstęp 2. Określenie problemu i celu badań marketingowych 2.1. Przegląd otoczenia marketingowego 2.1.1. Otoczenie bliższe 2.1.2. Otoczenie dalsze 2.2. Strategia marketingowa 2.2.1. Wizja 2.2.2. Cele strategiczne...

poleca85%

Projekt z marketingu specjalistycznego.

I. WSTĘP Niniejszy projekt będzie dotyczył tematyki związanej z antykoncepcją i wszelkimi innymi środkami zabezpieczającymi przed niechcianą ciążą. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii propagującej wśród młodych ludzi...

poleca85%

Analiza otoczenia marketingowa przedsiębiorstwa

Otoczenie marketingowe dzielimy na: •bliższe •dalsze (globalne) lub •podmiotowe •procesowe Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą: •konsumenci (klienci) •konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same...

poleca84%

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Pojęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy", określane często krócej jako: „Studium gminy", jest stosunkowo nowe w praktyce planistycznej naszego kraju. Zostało wprowadzone zapisem ustawy „o zagospodarowaniu...

poleca85%

PLAN MARKETINGOWY - KOMPANIA PIWOWARSKA

Wprowadzenie 1. Misja oraz charakterystyka firmy 2. Cele marketingowe 3. Rynki docelowe 4. Sposoby osiągania ustalonych celów 5. Marketing mix 5.1. Produkty 5.2. Cena 5.3. Dystrybucja 5.4. Promocja 5.5. Zestaw potencjalnych zagrożeń oraz...

poleca85%

Obsługa trudnego klienta.

„OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA” Optymiści twierdzą, że nie ma takiego zjawiska jak trudny klient; są tylko źle obsłużeni klienci i słabo wyszkolony, zdemotywowany personel. Może... Oto autentyczne zdarzenia: MĘCZENNICY ZA WŁASNA SPRAWĘ Rzecz...

poleca85%

Cena, jako element mixu marketingowego

PRICE – cena Elementy mixu cenowego: • Cena – właściwa kwota pieniędzy, którą klient płaci przy zakupie danego produktu • Kredyty – terminy płatności (np. towarowe, kupieckie) • Upusty – również opusty i rabaty Czynniki wpływające na cenę...

poleca85%

Badania Marketnigowe krok po kroku (materiały od wykładowcy)

BADANIA MARKETINGOWE ROLA BADAŃ MARKETINGOWYCH W ZARZADZANIU I PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Badania marketingowe – systematyczni i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania...

poleca85%

Omów dokładnie rynek docelowy dla nowego batonika czekoladowego-metoda antysegmentacji

Rynek docelowy jest segmentem, który przedsiębiorstwo próbuje zaspokoić w pierwszej kolejności. Wybór rynku docelowego określa strategię marketingu MIX i sposób działania sił sprzedaży. Jaki wybrać rynek docelowy dla nowego batonika...

poleca90%

Opłaty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,...

poleca85%

Marketing w a grobiznesie

1.Geneza i etapy rozwoju marketingu. 2.Istota marketingu. 3.Stadia rozwoju marketingu. 4.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla firm, gospodarstw, przedsiębiorstw w skali mikroekonomii. 5.Rola znaczenie, pozytywy marketingu w skali światowej...

poleca85%

Sprzedaż osobista

SPRZEDAŻ OSOBISTA Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i sprzedawali swoje wyroby koło domów klientów....

poleca85%

Wpływ reklam na dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym nie rozumieją jeszcze istoty reklamy. Wierzą, że reklamy mówią prawdę, są więc bardzo podatne na ich perswazję. Dzieci traktują reklamę jak każdy inny film. Dopiero w wieku szkolnym zaczynają rozumieć, co jest ich...

poleca85%

Wykłady z Podstaw Marketingu (AE)

TEMAT 1 PRZESŁANKI ROZWOJU KONCEPCJI MARKETINGOWEJ:  Trudności sprzedaży rosnącej ilości towarów, występują nadwyżki  Wzrost koncentracji w przemyśle i handlu, powstają duże przedsiębiorstwa i stosuje się marketing, aby zapobiec ryzyku...

poleca85%

Marketing itd sciaga!!

KONCEPCJA PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH: *koncepcja produkcji (duża produkcja niskie ceny), *koncepcja produktów (podnoszenie jakości produktu nadwyżka podaży nad popytem) * koncepcja...

poleca85%

Analiza rynku - wykłady

I WYKŁAD POPYT JAKO ELEMENT RYNKU Popyt jest jednym z elementów rynku ujmowanym w aspekcie przedmiotowym, wraz z innymi elementami takimi jak podaż, ceny – tworzy on strukturę przedmiotową rynku. Struktura ta jest zmienna, zależy od wielu...

poleca85%

Plan marketingowy

PLAN MARKETINGOWY – wykład Temat: ANALIZA SYTUACJI FIRMA = potencjał firmy wewnątrz + otoczenie zewnętrzne ( sfera ogólnogospodarcza, ogólno kulturowa, polityczno prawna, technologiczna, konkurencja)...

poleca85%

Zakupy

Jak robimy zakupy?'' Czyli co wpływa na to że idąc do sklepu z zamiarem kupna jednej rzeczy,wychodzimy z kilkoma siatkami zbędnych towarów... W mojej pracy chciałabym przedstawić kilka przykładów chwytów marketingowych których używają centra...

poleca85%