profil

Język angielski

(380)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

78 online
poleca83%

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 -...

poleca84%

Angielski humor

Angielski humor Angielski humor (również brytyjski humor) - określenie specyficznego poczucia humoru, które dominuje w Wielkiej Brytanii i zdobyło duże rzesze fanów i antyfanów na całym świecie. Angielski humor opiera się w głównej mierze na...

poleca84%

Passive voice

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz z trzeciej formy głównego czasownika. Strona bierna jest używana: a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, nieważna albo znana z kontekstu np. The...

poleca75%

Czasowniki nieregularne: w formie tabelki

CZASOWNIKI NIEREGULARNE !!!! Z A Ł Ą C Z N I K polecam !! super tabelka !! przyjemnie się uczy =]

poleca84%

Conditionals

W załączniku okresy warunkowe. Miłej nauki

poleca83%

Czasy teraźniejsze,przeszłe i przyszłe

PRESENT SIMPLE Budowa Zdania twierdzące I/You/We/They + V1 (I like music.) He/She/It + V1 + s (He likes music.) Przeczenia I/You/We/They + don't + V1 (I don't like music.) He/She/It + doesn't + V1 (She doesn't like music.) Pytania...

poleca83%

How often you going to school?

Kiedy mamy pytanie , ,,How often you going to school?'' odpowiadamy na nie pełnym zdaniem , zachowujc kolejnoć słów. To zdanie znaczy po polsku ,, Jak często chodzisz do szkoły?''. Po polsku odpowiemy ,, Ja chodzę do szkoły codziennie oprócz...

poleca80%

Michael Collins.

1. Michael Collins’ Life This chapter will tell about Michael Collins' life, including his childhood, tennagehood and actions provided during his living in London. There will also be described infromation about his sacrifice for Ireland from his...

poleca84%

My job.

Hi Mrs. Stephanie! I don?t have any special plans this summer except to work at my job, so I will tell you a little about my work. My name is Barbara but most of my friends call me Barb. It?s my nickname. When I arrived to the United States...

poleca83%

My Room

My room At the entrance to my room, there is a normal size white painted door. On your left you will see an big poster with a dog floating on a huge banana with a sign saying “COWABUNGA!!!”. Right under the poster there is a calendar. By the...