profil

Matematyka

(16)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Ciągi i ich granice, funkcja wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna

CIĄGI Ciągiem nazywamy funkcje opartą na zbiorze liczb naturalnych. Ciąg (An) ma granicę "g", jeśli jego wyrazy ze wzrostem wskaźnika "n" zbliżają się do liczby "g". Ciąg (An) ma granicę "g", jeżeli w każdym przedziale (g-E, g E) o środku...

poleca84%

Liczba PI

Liczba π Liczba π jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. π=3,141592... Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie...

poleca84%

Alfa i omega-czyli alfabet grecki (matematyka)

alfa,beta,gamma,delta,epsilon,dzeta,eta,teta,jota,kappa,lambda,mi,ni,ksi,omikron,pi,ro,sigma,tau, ypsylon,fi,chi,psi,omega

poleca85%

Macierze

macierze

poleca85%

Zmienne losowe

Dla określenia zmiennej losowej potrzebna jest znajomość tzw. trójki probabilistycznej. Załóżmy, że dana jest przestrzeń probabilistyczna (E, S, P). Zmienną losową X nazywamy funkcję rzeczywistą określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E...

poleca85%

Wykres równowagi układu żelazo

Wykres równowagi układu żelazo-węgiel, to wykres , który odzwierciedla równowagę fazową w stopach żelaza z węglem. Jest przedstawiany w dwóch wersjach : jako stabilny żelazo-grafit i metastabilny żelazo-cementyt Fe3 C. Pierwszy jest stosowany do...

poleca85%

Statystyka

Struktury jednowymiarowe. Statyst.met.analizy i ich rozkłądy Dwa typy porównań: 1) dwóch lub wiecej różnych zbiorowości pod wzgl tej samej cechy, 2)rozkładu 2-lub wiecej cech w tej samej zbiorowo. Cechy mierzalne analizujemy przy...

poleca85%

Indukcja matematyczna - zadania

Oto garść zadań z bardzo ciekawej gałęzi matematyki jaką jest zasada indukcji matematycznej. Zadania opracowałem na potrzeby zajęć z moimi uczniami. Może się komuś przydadzą. Zadania wraz z rozwiązaniami zamieszczone są w dwóch plikach:...

poleca88%

Adidas i Puma - historia rywalizacji

Na rynku sprzętu sportowego trwa od lat rywalizacja Adidasa i Pumy. O tej bratobójczej "wojnie" przypomina książka holenderskiej autorki Barbary Smit - "Trzy paski kontra Puma". Założycielem firmy Adidas był Adolf Dassler, który urodził się ur....

poleca85%

Regresja

1. POJĘCIE FUNKCJI REGRESJI Równanie regresji jest ilościowym wyrazem zależności między określonymi wartościami zmiennej niezależnej i odpowiadającymi im średnimi wartościami zmiennej zależnej. gdzie: - nieznana warunkowa średnia...

poleca85%

Metody numeryczne (macierze, układy różniczkowe,

1- Algebra macierzy – równania liniowe Gauss- polega na kolejnej eliminacji niewiadomych w systematyczny sposób prowadzący do układu trójkątnego który można łatwo rozwiązać. Eliminację interpretujemy jkao wyznaczanie ciągu macierzy A=A1,A2,….AN...

poleca85%

Metrologia - materiały

Dokument w załączniku

poleca88%

Zasady funkcjonowania dyplomacji w tym zwłaszcza dotyczące przywilejów i immunitetów , w świetle Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 oraz Konwencji i umów między organizacjami międzynarodowymi i rządami krajów w których

1. Definicja Dyplomacji Dyplomacja jest forma kontaktów miedzy państwami, która uprawiali już faraonowie przeszło 2000 lat p.n.e. Stosowali ja również starożytni rzymianie, od których zresztą wywodzi się termin „diploma”, oznaczający złożony na...

poleca85%

Statystyka opisowa

treść ok

poleca85%
poleca85%

Postępowanie korekcyjne z elementami rehabilitacji

Dysfunkcje narządu ruchu. Dysfunkcja okresl rodz czynności i zaburz czynn ruchu. Funkcja oznacza dzialanie, czynn ukierunkowana na określone działanie, które jest poprzedzone wyr „dys” odnoszący się do zabur funkcji fiz a głownie motor. Nie...

Ciekawostki ze świata