profil

Marketing

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Marketing wiąże się z promowaniem czegoś usługi towary bankowość ubezpieczenia edukacja medycyna. Kiedyś nie było konkurencji bo nie było konkurencji ceny Peter Drucer pr. Marketing posiada fundamentalne znaczenie że nie może być rozpatrywany jako odrębna funkcja powodzenie biznesu zależy nie od producenta a od klienta Demarketing antyreklama wszystkie działanie podejmowane przez instytucje ostrzegające nas o np. paleniu które zabija wszystko co jest związane z azbestem szkodliwe dla zdrowia. Na marketing składają się wszystkie działania za pomocą których organizacja przystosowuje się do otoczenia w sposób twórczy i zyskowny(różne org. o różnym natężeniu stosują strategię marketingową np. rynek paliwowy Marketing jest procesem społecznym i opiera się na potrzebach ludzkich Potrzeba ludzka stan odczuwania braku zaspokajania o wyborze towaru czy usługi decyduje popyt na jakąś wartość (gatunek cena forma płatności transport koszty eksploatacji Na rynku spotykają się uczestnicy rynku(konsumenci i produkty i usługi które są oferowane (trendy na rynku) Termin produkty będziemy używać dla towarów i usług z marketingiem mamy do czynienia w każdej sferze życia człowieka aby mogła dość do skutku musi być spełniony 5 warunków 1. Muszą być 2 strony 2.Każda ze stron posiada co jest ważne dla drugiej strony 3.Każda ze stron potrafi się porozumieć i dostarczy produkt 4. Każda ze stron ma możliwości przyjęcia bądź odrzuca oferty Pojęcie marketingu kojarzy się z rynkiem siłą nabywczą pieniądza jako konsumenci przy wyborze towarów bądź usługi kierujemy się min ceną jakością dostępnością na rynku serwisem formami płatności terminową dostawę sprzętu do domu Rynek pod pojęciem rozumiemy miejsce gdzie spotyka się podaż z popytem Ekonomiści pojęcia rynku odnoszą się do transakcji określonego produktu bądź usługi potocznie o rynku mówimy jako grupie klientów ale możemy wymienić rynek potrzeb Rynek produktów Rynek demograficzny odnosi się do przedziału wiekowego konsumentów Aby rynek mógł dobrze funkcjonować musi być przejrzystość reguł prawny brak korupcji przepisów prawnych strefy wolnocłowych Zarządzanie marketingowe jest to proces planowania i realizacji pomysłów kształtowania cen promocji i dystrybucji towarów usług mających na celu doprowadzić do wymiany spełniających oczekiwania grupy klientów Stany popytu i zadania marketingu 1.Popyt negatywny rynek znajduje się o stanie popytu negatywnego jeśli duża jego cześć nie akceptuje produktu bądź usług i jest w stanie zapłacić pewną cenę aby jego uniknąć 2.brak popytu konsumenci którzy stanowią cel działań marketingowych są niezainteresowani bądź obojętni wobec produktu czy usług. 3.popyt utajony wiele konsumentów może ujawniać silną potrzebę w której żaden inny produkt nie jest w stanie zastąpić (papieros alkohol) 4 Popyt malejący wcześniej czy później każda organizacja staje przed dylematem malejącego popytu na swoje produkty (konkurencja) 5. Popyt nieregularny wiele org. ma do czynienia z popytem który zmieniając się np. sezonowo powoduje problemy niedostatecznej lub nadmiernej wydajności np. samochód na opony zimowe 6.Pełen popyt org. mają do czynienia z pełnym popytem kiedy są zadowolone z realizacją sprzedaży 7.Nadmierny popyt występuje wówczas gdy organizacje mają do czynienia z poziomem popytu przekraczającym ich możliwości 8.demarketingu zdaniem marketingu jest znalezienie sposobu ograniczenia popytu w pewnym okresie lub na stałe 9> popyt szkodliwy występuje w stosunku do produktów szkodliwych dla zdrowia czy środowiska naturalnego (papierosy narkotyki alkohol) Przy realizacji marketingu różnymi kwestiami są badania marketingowe planowanie wdrażanie kontrola Koncepcja produktów opiera się na założeniu że konsumenci preferują te usługi bądź wyroby te które dostarczają najwyższą jakość najlepsze cechy użytkowe bądź cechy innowacyjne Koncepcja produktu z jednej strony koncentruje się na wyborze usługi produktu z drugiej na kliencie Koncepcja sprzedaży opiera się na założeniu że klienci pozostawili sami sobie nie kupią wystarczającego dużo produktów bądź usług przedsiębiorstwem Org. musi prowadzić agresywną sprzedaż i działanie promocyjne Org. non profit trzeciego sektora nie nastawione na zysk wszelkiego rodzaju fundacje stowarzyszenie Skuteczne sprzedaż musi być poprzedzone pewnymi działaniami marketingowymi a mianowicie oszacowanie potrzeb, badanie marketingowe, opracowanie produktu, określenie ceny, formę dystrybucji (jaką będziemy sprzedawać) Koncepcja marketingowa opiera się na 4 głównych filarach rynku docelowym potrzebach klienta marketingu koordynowanym rentowności
Możemy rozróżniać 5 typów klienta 1. Potrzeby artykułowane (klient chce zakupić samochód niedrogi) 2.Potrzeby realne (klient chce zakupić które koszty użytkowania a nie cena zakupu są niskie) 3. Pot. nieartykułowane (klient oczekuje dobrego serwisu i szybkiego dostępu do niego) 4. Pot. drobnej przyjemności (klient kupuje samochód i otrzymuje jakiś prezent 5. Pot. ukryte (klient chce aby inni go oceniali jako klienta rozumnego Zadowolony klient 1. Kupuje więcej i pozostaje dłużej lojalny 2. Dba jest skłonny kupować nowe produkty organizacji 3. Wypowiada się korzystnie o organizacji 4. Zwraca mniejszą uwagę na produkty konkurencji 5. Jest mniej wrażliwy na cenę Możemy wyróżnić 3 cele planu biznesowego 1.Pomaga opracować strategię 2. Służy jako uzasadnienia potrzeb finansowych 3. Dostarcza instrumentu nadzoru nad postępami i pozwala na jego natychmiastowe korekty Istnieją co najmniej 2 spojrzenia na proces dostarczania wartości 1. Org. podejmuje produkcję jakiejś usługi potem sprzedaje (pogląd był bardzo aktualny w warunkach gospodarki niedoboru) 2. Org. analizuje potrzeby i popyt na daną usługę a dopiero potem zaczyna produkować Japończycy rozwinęli proces kreacji i proces dostarczania wartości dodając następujące pojęcia natychmiastowe zbieranie opinii klientów (po dokonaniu sprzedaży w sposób ciągły), natychmiastowe wprowadzenie ulepszeń (wykorzystanie sugestii uwag), natychmiastowe zaopatrzenie, natychmiastowe uruchomienie produkcji , produkt bak defektów powinien posiadać wysoką jakość Proces marketingowy składa się z analizy możliwość marketingowych badania i selekcjonowanie rynku (projektowania strategii marketingowych sporządzanie planów marketingowych i kontrolowania działalności marketingowych. W tym celu wprowadzone są badania i sprowadzanie o otoczeniu rynkowym (zarówno mikro i makro otoczenia) Bierze się pod uwagę min. sytuację społeczno gospodarczą danego kraju czynniki demograficzne opisanie społeczne czynniki społeczno kulturowe i polityczno prawne Mierniki i prognozy są kluczowym czynnikiem dotyczących wyrobów . W tym celu tworzy się strategie marketingowe np. Bostońska grupa kapitałowa Marketing mix jest kluczową koncepcją w nowoczesnej teorii marketingu jest zbiorem narzędzi marketingowych które przedsiębiorstwo stosuje w realizacji zamienionych marketingowych na docelowych rynku działania Marketing mix wiąże się takie pojęcia jak dystrybucja promocja sprzedaż cena Cena (cena katalogowa rabaty zniżki ulgi warunki płatności bądź kredytu okres płatności Promocja sprzedaży reklama personel odpowiedzialny za sprzedaż Public Relation Marketing bezpośredni Dystrybucja (kanały zasięg terytorialny transport lokalizacja oferowany asortyment) Produkt (asortyment jakość wzór cechy marka opakowanie rozmiary serwis gwarancja Podstawowym narzędziem marketingu mix jest produkt który stanowi faktyczną cześć rynkową dla przedsiębiorstwa. Obejmując takie jak wzór jakość markę parametry techniczne istotna jest również cena. Rozróżniamy tutaj cenę hurtową detaliczną upusty i ulgi oraz ustalenie czy klient może płacić w ratach bądź na też odroczone płatności. Kolejnym narzędzia marketingu mix jest dystrybucja obejmuje ona również różne rodzaje jakie przedsiębiorstwo podejmuje. Przedsiębiorstwo rozpowszechnia przez sieć dystrybucji hurtowni sklepu przez dealerów bądź sprzedaż bezpośrednią akwizytor Innym ważnym czynnikiem jest promocja składają się z marketingu reklamy promocji sprzedaży czy public relation Marketing może być prowadzony przez radio telewizję internet Końcowym etapem w procesie zarządzania marketingowego jest org. zasobów marketingowych wdrążenie i kontrola Można wyróżnić 3 typy kontroli marketingowych 1.Kontrola planu rocznego służy do zapienienia osiągnięcia przez odpowiedniej wielkości produkcji sprzedaży zysków i innych celów : w tym celu kierownictwo jasno musi określić co chce zrobić w danym miesiącu czy kwartale, kierownictwo musi umieć osiągnięte na rynku kierownictwo musi określić poważnych rozbieżności a w ramie potrzeby wprowadzeń potrzeby korygująca. 2 Zadania kontroli zyskowności jest pomiar faktycznej zyskowności według różnych kryteriów np. produktów grupy klientów kanałów dystrybucji wielkości zamówień Należy również podjąć działania które odpowiedzą jak doskonalić działania marketingowe 3.Kontrola strategiczna polega na tym że ocenia się z bieżącą strategią min opiewa się warunkom rynkowym z uwagi na szybkie zmiany w otoczeniu zew. przedsiębiorstwo musi dokonywać efektywności Marketing globalny w związku z globalizacją a co za na tym idzie przenoszeniem zarówno produkcji bądź miejsca na całym globie. Przedsiębiorstwa stoją przed podwójnym problemem zarządzania a więc złożonością Złożoność wynika ze zróżnicowania geograficznego obrazu działania segmentu rynku kanałów sprzedaży i produktów Różnorodność zależy od stopnia zróżnicowania poszczególnych obrazów co do segmentów np. kanał produkt W tym celu kierownicy marketingu na całym świecie oceniają strategię przedsiębiorstw w oparciu o wspólne jednolite zasady które polegają min. lepszym planowaniu na poziomie segmentu w danym kraju, lepszym odnajdywaniu i możliwości rynkowych między krajami, lepsza wymianą inf. pomiędzy krajami działającymi na danym segmencie danego rynku, lepsza dyscyplina finansowa przy wyborze projektów inwestycyjnych Wyższy poziom umiejętność marketingowy będący rezultatem zastosowania wspólnej strategii marketingowej ( w tym również obserwowanie konkurentów lepszy dostęp do materiałów nad danym sektorem, lepsza kontrola nad inwestycjami w świecie, lepszy łatwiejszy dostęp do komunikowania się poprzez stosowanie nowoczesnych środków przekazu takich jak .Wideo konferencje, podpis elektroniczny, rozbudowana sieć światłowodów, telefonie komórkowe satelity faksy internet

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut