profil

Statystyka

(80)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Forma prawna przedsiębiorstwa jest narzędziem : o określającym wymagania założycielskie , strukturę władzy oraz odpowiedzialność o chroniącym interesy społeczeństwa , państwa , właściciela , pracowników, pożyczkodawców Swoboda wyboru...

poleca80%

Metody badań statystycznych

Aby określone Badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki: musi dotyczyć zbiorowości statystycznej, musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych)...

poleca84%

Metoda Perkala WSG Bydgoszcz

na zaliczenie ćwiczeń I semestr I rok Uzupełn. Studiów Magisterkich zaoczne

poleca84%

Podstawowe pojęcia statystyki

Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym. Podział zbiorowości statystycznych:...

poleca84%

Weryfikacja hipotez statystycznych

1. Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każdą taką hipotezę, która dotyczy bądź postaci rozkładu, bądź wartości parametrów rozkładu pewnej zmiennej losowej i która może być weryfikowana statystycznie, to znaczy w...

poleca80%

Wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach prawnego stosunku pracy, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości. Zostało ono zdefiniowane w Kodeksie Pracy w art. 78 2. Składnikami...

poleca81%

Charakterystyka graficznych metod prezentacji danych statystycznych.

Słowa „statystyka”, „statystyk”, „statystyczny” w ich obecnym znaczeniu liczą zaledwie 100 lat. Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status” – co oznacza państwo. Zbieranie i zestawianie danych określano ogólnie nazwą statystyka....

poleca84%
poleca84%