profil

Statystyka

(80)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Forma prawna przedsiębiorstwa jest narzędziem : o określającym wymagania założycielskie , strukturę władzy oraz odpowiedzialność o chroniącym interesy społeczeństwa , państwa , właściciela , pracowników, pożyczkodawców Swoboda wyboru...

poleca83%

Charakterystyka graficznych metod prezentacji danych statystycznych.

Słowa „statystyka”, „statystyk”, „statystyczny” w ich obecnym znaczeniu liczą zaledwie 100 lat. Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status” – co oznacza państwo. Zbieranie i zestawianie danych określano ogólnie nazwą statystyka....

poleca84%

Weryfikacja hipotez statystycznych

1. Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każdą taką hipotezę, która dotyczy bądź postaci rozkładu, bądź wartości parametrów rozkładu pewnej zmiennej losowej i która może być weryfikowana statystycznie, to znaczy w...

poleca83%
poleca84%

Grupowanie i zliczanie materiału statystycznego.

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany, jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może...

poleca83%

Badanie korelacji zmiennych

Praca w załączniku

poleca83%

Wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach prawnego stosunku pracy, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości. Zostało ono zdefiniowane w Kodeksie Pracy w art. 78 2. Składnikami...

poleca84%

Ściąga najważniejszych pojęć

Zbiorowość statystyczna to zbiór elementów podobnych, lecz nie identycznych pod względem określonej cechy objętych badaniem statystycznym. Jednostka statystyczna jest to poszczególny element wchodzący w skład badanej zbiorowości statystycznej....

poleca82%

Scharakteryzuj średnie pozycyjne

STATYSTYKA "Scharakteryzuj średnie pozycyjne" Miary średnie dzielą się na dwie grupy: średnie klasyczne i pozycyjne. Do średnich klasycznych należą: średnia arytmetyczna, średnia potęgowa, średnia harmoniczna oraz średnia geometryczna....

poleca82%

Podstawy statystyki

23.02.2008 STATYSTYKA Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań. 1) Poznanie...