profil

Marketing

(429)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca91%

Projekt użycia środków PR w promocji miasta

Public relations najczęściej jest definiowane jako promocja wizerunku poszczególnych firm, kreowanie pozytywnych kontaktów i stosunków poszczególnych przedsiębiorstw z otoczeniem oraz kształtowanie korzystnego obrazu medialnego i wzbudzanie...

poleca84%

Masowe i zindywidualizowane metody promocji

Firmy stosujące orientację marketingową mają do dyspozycji cztery narzędzia marketingowe : produkt, cenę, kanały dystrybucji oraz promocję, czyli : „ działania informacyjno – nakłaniające ”, które mają się przyczynić do wzrostu popytu na towary...

poleca84%

Dystrybucja, jej proces, rodzaje, przepływ strumieni, zalety.

1.Dystrybucja – proces, który polega na dostarczaniu nabywcy odpowiedniego produktu w najbardziej odpowiednim miejscu i czasie, w najbardziej dogodnej formie i warunkach zapewniających najlepszy zakup. 2. Proces dystrybucji składa się z dwóch...

poleca82%

Analiza Swot

Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts – mocne strony firmy Weaknesses – słabe strony firmy Opportunities – szanse Threats – zagrożenia Analiza SWOT (SWOT analysis) jest to rodzaj analizy, mający na uwadze ocenę...

poleca82%

Misja, cele strategia przedsiębiorstwa, funkcje kierownicze, controlling

Co to jest misja przedsiębiorstwa ? To zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki. Misja jest ukonkretnieniem pomysłu na przedsiębiorstwo. Misja tworzy...

poleca83%

Segmentacja rynku

„SEGMENTACJA RYNKU OKREŚLENIE RYNKU I KRYTERIÓW SEGMENTACJI DLA WYBRANEGO PRZYKŁADU”. SEGMENTACJA RYNKU. Marketing zaczyna się przed podjęciem decyzji o działaniach gospodarczych i obejmuje określenie potrzeb rynkowych, kształtowanie...

poleca85%

Zakładam firmę.

Zakładam sklep muzyczny. Wynajmuję lokal w bocznej uliczce, w pobliżu głównej ulicy miasta. Nie jest to lokal zbyt duży, ale dość przestronny, by zmieściło się w nim jednocześnie swobodnie co najmniej 5 – 6 osób. Aby mój sklep był widoczny z...

poleca83%

Dystrybucja - kilka pojęć

Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, nabywcy). Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup...

poleca85%

Plan marketingowy - Coca cola

praca w załączniku

poleca84%

Cykl życia produktu - przykładowe przeprowadzenie wymyślonego produktu przez wszystkie fazy :)

Nośnikiem reklamy jest: -radio -telewizja Faza WPROWADZENIA Tego jeszcze nie było! Marka SONY wprowadza na rynek ABSOLUTNY HIT!!! Telewizor 32" z wbudowanym DVD i modemem! To produkt na miarę XXII wieku !! Dzięki najnowszej...

poleca79%

Biznesplan firmy cateringowej

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 3 CEL SPORZĄDZENIA BIZNESPLANU 3 STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 3 II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY...

poleca84%

Analiza pięciu sił portera - PKN Orlen

ANALIZA PIĘCIU SIŁ PORTERA 1. Wielkość i struktura sektora Proszę przeanalizować strukturę wewnątrz sektora, w którym działa analizowane przedsiębiorstwo. Wypisać około 10-ciu przedsiębiorstw mających największe obroty i spróbować określić ich...

poleca81%

Marketing mix

M A R K E T I N G M I X. „Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. Podstawowe...

poleca84%

Analiza i ocena sukcesu marki Monnari na polskim rynku.

Spis treści: 1. O firmie 3 2. Grupa docelowa 3 3. Źródła przewagi konkurencyjnej 3 4. Racjonalne i emocjonalne korzyści nabywcy 3 5. Positioning Statement 4 6. Przewidywane kierunki rozwoju 4...

poleca84%

Marketing w handlu i usługach

Marketing w handlu i usługach MARKETING W HANDLU I USŁUGACH Wykład 1. Definicje i specyfika usługi jako produktu marketingowego • Marketingowa definicja usługi • Materialne i niematerialne elementy usługi • Marketingowe cechy usługi...

poleca84%

Co to jest leasing

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast...

poleca82%

Przykładowy biznes plan dla szkół średnich

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu biura podróży. I. Opis przedsięwzięcia I.A. Cele działalności I.B. Możliwości i szanse rynkowe I.C. Podstawowe zagrożenia II. Profil...

poleca84%

Marketingowa rola opakowania.

WSTĘP Wiele produktów, które spotykamy w życiu codziennym wręcz trudno wyobrazić sobie bez opakowania. Życie każdego człowieka nieodłącznie związane jest z wszelkiego rodzaju butelkami, kartonami, puszkami czy torebkami. One przesycone...

poleca82%

Planowanie marketingowe

SPIS TREŚCI WSTĘP 1.ZASADY PLANOWANIA MARKETINGOWEGO 1.1. Cele planowania marketingowego 1.2.Kwestie i koncepcje działań rynkowych 1.3.Osoby zaangażowane w planowanie marketingowe 1.4.Formy sporządzania planu marketingowego 2.ETAPY...

poleca84%

Marketing ściąga

Marketing proces społeczny dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to czego potrzebują i chcą,poprzez kreowanie oferowanie i swobodną wymianę produktów i usług. Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania klienteli z zyskiem. RODZAJE...

poleca84%

Istota i zakres badań marketingowych

Podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć rynkowych towarzyszy występowanie określonego ryzyka. Wynika ono z dynamicznego charakteru procesu i zjawisk rynkowych, a zwłaszcza permanentnych zmian sytuacji rynkowej. Naturalną reakcją na istniejące...

poleca84%

Bilnas banku

BILANS BANKU Aktywa I. Kasa, środki w Banku Centralnym 1. A vista 2. Rezerwa obowiązkowa 3. Inne środki II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od innych instytucji finansowych...

poleca84%

Outsourcing - przykład

Już od kilkunastu lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przeobrażeniom. Łączące i przejmowane firmy, zmieniający się portfel oferowanych produktów i usług oraz silna presja na ograniczanie kosztów to tylko niektóre z całej gamy działań...

poleca84%

Techniki psychologiczne w reklamach

Dlaczego producenci reklam wpływają na podświadomość człowieka oraz chcą kierować jego świadomością? Można przyjąć, iż żyjemy w dobie reklamy, nawet rynek kultury i sztuki napędzany jest dzięki reklamie i sponsoringowi; również mass media są...

poleca85%

Planowanie badań marketingowych. Elementy projektu badania.

Badania marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa. Marketingowy proces badawczy składa się z 4 etapów: 1....

poleca85%

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy Spis treści: 1. OPIS FIRMY. 3 2. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU. 5 3. SYTUACJA STRATEGICZNA FIRMY. 11 4. PROPOZYCJA STRATEGII...

poleca84%

Instrumenty polityki handlowej

Instrumenty polityki handlowej - cło

poleca84%

Podstawy marketingu

ISTOTA MARKETINGU Pola działania współczesnego marketingu 1. Przestrzeń Aktywności Przedsiębiorstw, czyli wszystko to co się dzieje w przedsiębiorstwie 2. Obszar decyzji konsumentów 3. Przestrzeń Funkcjonowania Rynku Definicje...

poleca84%

Produkt turystyczny jako element strategii rozwoju Miasta i Gminy Barwice

Spis treści: Wstęp??????????????????????????????????..4 Rozdział 1. Turystyka jako jedna z szans rozwoju rolniczych gmin w Polsce???..?..6 1.1. Pojęcie produktu turystycznego???????????????...???????6 1.2. Rynek...

poleca84%

Ściąga - marketing

PODSTAWY MARKETINGU Ćwiczenia 1 MARKETING - jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość...

poleca84%

Makroekonomia

W promocji troche makroekonomii

poleca85%

Sposoby motywowania i kontroli ogniw kanałów dystrybucji przez producentów

Prawidłowy wybór kanału dystrybucji przesądza o tym, jak szybko, kiedy, gdzie, jakim kosztem i na jakim poziomie obsługi produkty będą oferowane nabywcom i przez nich kupowane. Prawidłowe rozstrzygniecie dróg i sposobów doprowadzania produktów do...

poleca84%

Sposoby organizacji służb marketingowych w przedsiębiorstwie

Sposoby organizacji służb marketingowych w przedsiębiorstwie – Kryteria wyboru. Organizacji przedsiębiorstwa nie należy utożsamiać z graficznym schema¬tem przedstawiającym piramidę stanowisk kierowniczych i wyodrębnionych działów, tworzących...

poleca82%

Strategie marketingowe

Podstawowa przesłanka wyboru i formułowania strategii marketingowej są wyniki wszechstronnej analizy przedsiębiorstwa w konkretnym otoczeniu gospodarczym i społecznym. Analiza ta zmierza do określenia zagrożeń i szans związanymi ze zmianami...

poleca84%

Plan Spłaty Kredytu v2.0

Plan Spłaty Kredytu v2.0 dla programu Microsoft Excel Program po wstawieniu 2 własnych danych oblicza i przedstawia nam plan spłaty wziętego kredytu dwoma metodami, kapitałową i annuitetową więcej na www.iDarek.prv.pl ps. Plik spakowany...

poleca84%

Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

Trochę historii Istnienie marek jest konsekwencją posiadania przez konsumentów niepełnych informacji o dostępności produktów, ich jakości i alternatywnych cenach. Sposób i znaczenie znakowania markami zmieniały się na przestrzeni wieków....

poleca84%

Marketing zagadnienia

I. 1 Koncepcja produkcyjna Założenie:konsumenci preferują produkty łatwo dostępne i tanie.Podejmow ne działania: podnoszenie wydajności obniżanie kosztów, masowa produkcja. Rynek był bardzo chłonny, nabywcy kupowali wszystkie produkty dostępne...

poleca84%

Komunikat promocyjny.

Jak zbudować komunikat promocyjny? Komunikat promocyjny perfum Victoria Secret serii „Very Sexy” o zapachu waniliowo-brzoskwiniowym. 1. Określenie celu promocji: Celem promocji jest rozreklamowanie produktu, zwiększenie sprzedaży,...

poleca84%

POZYCJONOWANIE MAREK JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA.

Pozycjonowanie jest czymś więcej niż tworzeniem wizerunku (image) firmy. Jest kreowaniem takiego wizerunku marki, który pozwoli na jej korzystne wyróżnienie wśród marek konkurencyjnych oraz zajęcie optymalnej pozycji na mapie percepcji rynku....

poleca84%

Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, segmenty,

1.Segmentacja rynku – podział rynku wg. Określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców. Proces segmentacji pozwala przede wszystkim stworzyć obraz wzorcowego klienta wraz z jego potrzebami, problemami i zachowaniami. 2.Kryteria segmentacji...

poleca82%

Główne elementy otoczenia przedsiębiorstwa i ich wpływ na decyzje marketingowe.

Otoczeniem przedsiębiorstwa można nazwać wszystkie czynniki jakie wpływają na podejmowanie decyzji przez firmy. Bardzo ważną rolę pełni otoczenie ekonomiczne. Zaliczamy do niego:  Dynamikę dochodu narodowego i dochód narodowy na jednego...

poleca83%

Rozmowa kwalifikacyjna - rady, zalecenia.

Podstawy przedsiębiorczości Łukasz Świątek kl. II c 1. Przygotowanie się do rozmowy. a) przede wszystkim muszę dowiedzieć się jak najwięcej o danej firmie;...

poleca84%

Charakterystyka wybranej formy promocji na przykładzie dowolnego produktu

Produktem, który będę rozpowszechniał będzie oprogramowanie dla indywidualnych klientów. W tym celu wykorzystam Internet, ponieważ znajdę tam najwięcej potencjalnych nabywców. Narzędzia komunikacji i promocji w Internecie....

poleca83%

Metody badań marketingowych

Badania marketingowe to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, działaniach konkurencji i efektach podjętych decyzji. Badania marketingowe muszą być...

poleca84%

Definicje z marketingu

MARKETING to zespół ciągłych ui zorganizowanych działań związanych z okresleniem prod. I usług na które istnieje popyt, wytworzenie tych prod. I usług, upowszechnienie faktu ich istnienia wśród potencjalnych turystów. POPYT NA PRODUKTY pozostaje...

poleca84%

Marketing Analiza koncepcji marketingu mix

Analiza koncepcji marketingu mix Do swojej pracy wybrałam produkt przemysłowy, powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Praktycznie niemal każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z tego wyrobu, różnicę występują tylko w doborze...

poleca85%

Kompania Piwowarska- projekt

Krótka charakterystyka firmy Kompania Piwowarska SA powstała w 1999 roku z połączenia Lech Browar Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A. Inwestorem strategicznym powstałej w ten sposób spółki został międzynarodowy koncern...

poleca82%

Badania marketingowe

Badania marketingowe - to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej. - Systematyczny - oznacza że badania powinny być dobrze zorganizowane i zaplanowane jako...

poleca85%

Sposoby gromadzenia danych w badaniach marketingowych.

Dane dzielimy na dane wtórne i na dane pierwotne. Dane wtórne obejmują informacje już istniejące, zebrane dla realizacji innych celów. Podział danych wtórnych jest następujący: Wewnętrzne źródła danych wtórnych: faktury sprzedaży, dane...

poleca83%

Zagraniczne supermarkety i hipermarkety w Polsce.

Hipermarket (hiper- + ang. market "rynek, targ" z łaciny mercatus "jarmark, targowisko") duży sklep, często ze względu na rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Supermarket (amer.-ang.) ogromny, z dużą ilością różnego asortymentu sklep...