profil

Marketing

(429)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

14 online
poleca82%

Strategie konkurencji przedsiebiorstw

Wstęp Każda firma konkurująca w danym sektorze ma strategię konkurencji, sformułowaną świadomie lub wynikową. Strategia może być celowo opracowana w toku procesu planowania albo może być efektem działalności różnych działów funkcjonalnych...

poleca84%

Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, segmenty,

1.Segmentacja rynku – podział rynku wg. Określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców. Proces segmentacji pozwala przede wszystkim stworzyć obraz wzorcowego klienta wraz z jego potrzebami, problemami i zachowaniami. 2.Kryteria segmentacji...

poleca84%

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy Spis treści: 1. OPIS FIRMY. 3 2. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU. 5 3. SYTUACJA STRATEGICZNA FIRMY. 11 4. PROPOZYCJA STRATEGII...

poleca84%

Marketing terytorialny w samorządach terytorialnych z uwzględnieniem interaktywnych baz danych.

Termin samorząd terytorialny rozumiany jest jako obligatoryjny związek mieszkańców danego terytorium, wspólnie zajmujących się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym. Patrząc na ten termin z perspektywy władz całego państwa, samorząd...

poleca84%

Makroekonomia

W promocji troche makroekonomii

poleca81%

Promocja-jej cele,strategia i instrumenty

Promocja - promotion forma społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami pomysłowości i przedsiębiorczości. Promocja (łac. promotio, promovere – poparcie, szerzenie, posuwanie naprzód) jest...

poleca82%

Ekonomika przedsiębiorstw

1.NIEZBĘDNE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBY FIZYCZNEJ, SPÓŁEK OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH. 1.osoba fiz.-wpis do ewidencji gospodarczej. Pozostali KRS. 2.Rejestracja w Urzędzie statystycznym(regon) 3.Wyrobienie...

poleca84%

Ogólne informacje z marketingu

Strategie działania na rynku: 1. orientacja produkcyjna- konsument kupi taki produkt który będzie tani i łatwo dostępny. Nacisk w firmie jest położony na podniesienie wydajności pracy, dystrybucję i wady tej strategii. Firma nie przekazuje...

poleca84%

Sposoby gromadzenia danych w badaniach marketingowych.

Dane dzielimy na dane wtórne i na dane pierwotne. Dane wtórne obejmują informacje już istniejące, zebrane dla realizacji innych celów. Podział danych wtórnych jest następujący: Wewnętrzne źródła danych wtórnych: faktury sprzedaży, dane...

poleca84%

Plan Spłaty Kredytu v2.0

Plan Spłaty Kredytu v2.0 dla programu Microsoft Excel Program po wstawieniu 2 własnych danych oblicza i przedstawia nam plan spłaty wziętego kredytu dwoma metodami, kapitałową i annuitetową więcej na www.iDarek.prv.pl ps. Plik spakowany...

poleca84%

Dobór próby badawczej do badania marktingowego

Celem uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji hipotez można objąć badaniami wszystkie obiekty wchodzące w skład rozważanej zbiorowości albo tylko obiekty wybrane. Badania wyczerpujące czyli takie w skład których wchodzi cała rozważana...

poleca81%

Projekt ankiety

1. Ankieta – jej funkcje, klasyfikacje. 2. 2. Przygotowanie ankiety. 3. Układ i struktura. 1. Zestaw pytań na które odpowiadają respondenci w czasie przeprowadzania wywiadu. Zazwyczaj ankieta służy do zapisywania odpowiedzi. W ten sposób...

poleca82%

Marketing ściąga ok!!!

Marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. Marketing mix tworzą 4 elementy: 1) Produkt – dobro, usługa lub pomysł mający zaspokoić potrzeby konsumenta. 2) cena – wartość na którą jest...

poleca84%

Leasing finansowy

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany....

poleca82%

Planowanie marketingowe

SPIS TREŚCI WSTĘP 1.ZASADY PLANOWANIA MARKETINGOWEGO 1.1. Cele planowania marketingowego 1.2.Kwestie i koncepcje działań rynkowych 1.3.Osoby zaangażowane w planowanie marketingowe 1.4.Formy sporządzania planu marketingowego 2.ETAPY...

poleca82%

Ankieta

Drogi Kliencie! Prosimy o wypełnienie tej ankiety, w celu uświadomienia nam, jakie udoskonalenia powinniśmy wprowadzić w naszym salonie muzycznym. Z góry dziękujemy. 1. Proszę określić swoją płeć: KOBIETA...

poleca84%

Marketing zagadnienia

I. 1 Koncepcja produkcyjna Założenie:konsumenci preferują produkty łatwo dostępne i tanie.Podejmow ne działania: podnoszenie wydajności obniżanie kosztów, masowa produkcja. Rynek był bardzo chłonny, nabywcy kupowali wszystkie produkty dostępne...

poleca84%

Moralnośc a etyka.

Moralność i etyka. Zarys Uwagi wstępne. Relacje pojęć moralność i etyka. Struktura i funkcje moralności. Dziedziny i zadania refleksji etycznej. Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: Moralnośc i kodeksy moralne....

poleca82%

Potrzeby ludzkie

POTRZEBY LUDZKIE Do rozmyślań nad tym problemem można wykorzystać piramidę potrzeb Abrahama Maslowa. Jego zdaniem wszystkie potrzeby ludzkie można podzielić na kilka kategorii, które układają się w kształt piramidy. Zasada ich realizacji...

poleca83%

Marketing mini

Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania potrzeb klienta z zyskiem ;badanie rynku; proces dzięki któremu firma jest powiązana z rynkiem w sposób twórczy ,zyskowny ,produktywny ;dostarczanie właściwych towarów i usług ,odpowiednim ,właściwym...

poleca81%

Przykładowy biznes plan dla szkół średnich

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu biura podróży. I. Opis przedsięwzięcia I.A. Cele działalności I.B. Możliwości i szanse rynkowe I.C. Podstawowe zagrożenia II. Profil...

poleca82%

Biznes plan kawiarenki internetowej

Streszczenie: Kawiarenka internetowa „Amber” prowadzić będzie działalność usługową. Nasza oferta zawierać będzie obsługę klientów, którzy w czasie otwarcia kawiarenki mają możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwania niezbędnych...

poleca83%

Piwo.

Browary piwowarskie Nie ma chyba bardziej popularnego napoju niż piwo, i prawdopodobnie nie było w historii trunku bardziej rozpowszechnionego niż tradycyjny złocisty napój. W każdej epoce, niemalże w każdym kraju na wszystkich kontynentach...

poleca82%

Sposoby organizacji służb marketingowych w przedsiębiorstwie

Sposoby organizacji służb marketingowych w przedsiębiorstwie – Kryteria wyboru. Organizacji przedsiębiorstwa nie należy utożsamiać z graficznym schema¬tem przedstawiającym piramidę stanowisk kierowniczych i wyodrębnionych działów, tworzących...

poleca83%

Komunikat promocyjny.

Jak zbudować komunikat promocyjny? Komunikat promocyjny perfum Victoria Secret serii „Very Sexy” o zapachu waniliowo-brzoskwiniowym. 1. Określenie celu promocji: Celem promocji jest rozreklamowanie produktu, zwiększenie sprzedaży,...