profil

Termodynamika

(17)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Badanie wilgotności powietrza

1. Celem pomiaru jest wyznaczenie wilgotności powietrza 3. Tabela pomiarowa a) Obliczamy średnia termometru mokrego b) Obliczanie średniej termometru suchego c) Obliczanie błędu bezwzględnego e) Średnia arytmetyczna f) Wyznaczanie...

poleca83%

Druga zasada termodynamiki

II ZASADA TERMODYNAMIKI Podstawę II zasady termodynamiki stanowi stwierdzenie, że wszystkie procesy zachodzące samorzutnie są nieodwracalne. Cała przyroda zmienia się nieodwracalnie. Bardzo często zasadę tę formułuje się w oparciu o rozważanie...

poleca84%

Chłodziarka absorpcyjna i sprężarkowa

Chłodziarka to maszyna robocza, której zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego, kosztem doprowadzonej energii. W chłodziarkach absorpcyjnych energię dostarczamy w postaci ciepła, natomiast w pozostałych (sprężarkowych,...

poleca84%

Budowa i zasada działania maszyny cieplnej.

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...

poleca85%

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

1. Krótki wstęp teoretyczny 1.1 Gęstość Aby wyznaczyć gęstość płynu ? w pewnym jego punkcie, wydzielamy mały element objętości ?V w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę ?m płynu zawartego w tej objętości. Gęstość płynu jest równa: ? = ?m/?V...

poleca85%

Budowa atomu

Już starożytni Grecy zastanawiali się, z czego zbudowana jest materia. Pierwsze poglądy na temat cząsteczkowej budowy materii wysuwali filozofowie ze szkoły „atomistycznej”, którzy twierdzili, że podział materii nie może być nieograniczony i trwać...

poleca85%

Mechanika płynów - przemiana izotermiczna sprawozdanie

PRZEMIANA IZOTREMICZNA I. Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie prawa Boyle’a-Mariotte’a tzn. zależności II. Opis doświadczenia W doświadczeniu izotermicznie zmienia się objętość gazu w lewym ramieniu U-rurki nad...

poleca85%

Szczególne przypadki bilansu energetycznego

W załączniku znajdyją się opracowane wzory z wyjaśnieniami dotyczace bilansu energetycznego!!

poleca85%

Termodynamika - zaliczenie

W załączniku znajduje sie ściąga na zaliczenie termodynamiki!! Mam nadzieje że komuś się ona przyda w tym trudnym czasie sesji - zwłaszcza dla chemików!!!! :)

poleca85%

Projekt wymiennika ciepla

W załączeniu projekt wymiennika ciepła

poleca85%

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

Przemiana termodynamiczna, ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fizycznego od stanu początkowego A do końcowego B; jeśli wszystkie stany pośrednie układu można uważać za stany równowagi termodynamicznej, to proces...

poleca85%

Sprawdzenie zasady zachowania energii mechanicznej

1. Krótki wstęp teoretyczny. 1.1. Rzut ukośny ? polega on na tym, że cząstka porusza się w płaszczyźnie pionowej z pewną prędkością początkową v0 oraz z przyśpieszeniem ziemskim g, skierowanym zawsze pionowo w dół. Może to być lot piłki, ale nie...

poleca85%

Egzamin fizyka

1.Wektorowy opis ruchu krzywoliniowego (parametry ruchu: położenie, prędkość, przyspieszenie) Związki między wielkościami liniowymi i kątowym. ; ; ; ; W ruchu obrotowym wielkością analogiczną do przesunięcia jest przesunięcie...

poleca91%

Techniczna Teoria Przepływu_zadanie zaliczeniowe od dr Pawła Krasowskiego

To jest skrypt obliczający moc pompy potrzebnej do podniesienia płynu na daną wysokość w tym przypadku określona ilością liter w imieniu i nazwisku. Wstawiamy do skryptu określoną liczbę liter imienia i nazwiska i otrzymujemy moc...

poleca85%

Ściąga z samorządów i wspólnot lokalnych

SAMORZĄD Reprezentowanie społeczności lokalnej, regionalnej przez grupę osób, wybranych w wyborach. Cechy: samodzielnie podejmuje decyzje, muszą jednak być zgodne z prawem, jest odpowiedzialny za nie, posiada osobowość prawną, organy:gmina,...

poleca86%

Organizacja procesów gospodarczych

1.Przyjełam ze będę rozwijała zakład produkujący obuwie damskie . Nazwa : Red Lokalizacja : Częstochowa Profil produkcyjny i ilość zatrudnienia : Produkcja obuwa damskiego z zakresu numeracji 35-42 z wzornictwie bazującym na danych trendach...

poleca85%

Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5 Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej...

Ciekawostki ze świata