profil

Edukacja europejska

(269)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca75%

Korzyści z przystąpienia do UE

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE. W sprawach dotyczących: a) przemysłu - wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości - wzrost opłacalności eksportu w wyniku...

poleca84%

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Potrzeba wspólnej polityki regionalnej stała się szczególnie wyraźna w 1973 roku, po poszerzeniu Wspólnoty o Danię, Wielką Brytanię i Irlandię. Przełomem był szczyt paryski z 1974 roku i - w rok później - powołanie Europejskiego Funduszu Rozwoju...

poleca80%

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Układ instytucjonalny Wspólnot Europejskich wywodzi się z sytemu demokratycznego przyjętego przez ich państwa członkowskie. Jednostkowe rozwiązania i kompetencje poszczególnych organów są wprawdzie w skali...

poleca84%

Parlament Europejski - historia, skład, struktura

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1957 roku. Wtedy to utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Od 1962 roku przyjęło ono nazwę Parlament Europejski. Siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu, gdzie odbywają się...

poleca84%

Wszystko o Integracji Europejskiej

Wszystko znajduje sie w załączniku: tematy: 1. Integracja Europejska- zagadnienia ogólne 2. Główne etapy integracji europejskiej Lata 1945 – 1957 - od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich Lata 1957 – 1992 – od...

poleca84%

Instytucje i kalendarium Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska Tworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest kreślanie strategicznych celów rozwoju Unii,...

poleca85%

Od traktatu rzymskiego do traktaty z Mastricht. Integracja walutowa

OD TRAKTATU RZYMSKIEGO DO TRAKTATU Z MASTRICHT. INTEGRACJA WALUTOWA SPIS TREŚCI: 1.Traktat Rzymski - Wspólny Rynek Strefa wolnego handlu Unia celna 2.Początki integracji walutowej Trudności ekonomiczne – osłabienie tempa...

poleca85%

Zjednoczenie Niemiec w aspekcie społecznym

W poniższej pracy chciałbym przedstawić kilka wybranych aspektów zjednoczenia niemieckiego, które bez wątpienia było jednym z najdonioślejszych wydarzeń polityczno – społeczno – gospodarczych ostatnich lat. Interesowały mnie głównie koszty...

poleca84%

Unia Gospodarcza i Walutowa - okoliczności powstania.

Traktat Rzymski podpisany 25 marca 1957 roku i ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą nie podejmował problemu unii walutowej. Nie przywiązywano wówczas uwagi do problemu walutowej współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. W chwili...

poleca84%

Polityka oświatowa, naukowa i innowacyjna

SPIS TREŚCI 1. Polityka oświatowa. 1.1 . Istota polityki oświatowej. 1.2 . Cele polityki oświatowej 1.3 . Reforma polityki oświatowej w Polsce w świetle unijnych uwarunkowań. 1.4 . Bariery edukacyjne. 1.5 . Prawa oświatowe. 1.6 . Wnioski....