profil

Gleboznawstwo

(7)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Analiza rozmieszczenia gleb Europy.

Analiza rozmieszczenie gleb Europy Na obszarze Europy czynnikami kształtującymi rozmieszczenie gleb są: położenie kontynentu na półkuli północnej, zróżnicowany klimat i szata roślinna , złożona budowa geologiczna i rzeźba terenu oraz...

poleca85%

Rodzaje orek

Sposoby wykonywania orek: -jednostronna, dokładanie kolejnych skib do tego samego brzegu pola, wykonywana jest pługiem obracalnym lub wahadłowym, powierzchnia zaoranego pola jest równa -w rozgon (rozorywka), dokładanie skib do brzegów składu,...

poleca85%

Erozja Glebowa

Erozja - naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej - zarówno skał jak i gleb, poprzez różne czynniki zewnętrzne, oraz towarzyszące temu zjawisku przenoszenie produktów erozji. Erozja gleby- proces rozdrabniania i...

poleca85%

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu. Bonitacja...

poleca85%

Minerały i skały w życiu codziennym

1. Wapń - kreda - piszemy nią po tablicy 2. Grafit - rysik - w ołówku piszemy nim 3. Bar - zimno ognie (kolor zielony) 4. Węgiel - palimy nim w kominku 5. Sól kamienna - stała się przyprawą w naszych kuchniach 6. Konrund - papier ścierny 7....

poleca85%

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej.

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej. Rozróżnia się tak zwane podstawowe i wtórne właściwości fizyczne gleb. Za podstawowe uważa się te, które wynikają z jakości materiału glebowego i jego składu do zajmowanej przestrzeni....

poleca85%

Gleby Przemyśla i jego okolic

Dominującą dziedziną gospodarki powiatu przemyskiego jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 52,6% ogólnej powierzchni powiatu. W większości gmin występują dobre gleby. Najlepsze warunki agrotechniczne obejmujące zarówno gleby, jak i równinne...