profil

Łacina

(22)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Accusativus Cum Infinitivo - Składnia ACI

SKŁADNIA ( ACI ) ACI to połączenie rzeczownika lub zaimka w bierniku z czasownikiem W bezokoliczniku składnia ACI może pełnić w zdaniu funkcję dopełnienia lub podmiotu Jako dopełnienie występuje po czasownikach...

poleca85%

I,II deklinacja (f,m,n) rzeczownik + przymiotnik I,II,III,IV koniugacja A+P(Praesens, Imperfectum ,Futurum I)

Całość w załączniku do druku I,II dekl (f,m,n)rzecz+przym I,II,III,IV kon A+P(Prae,Imp,Fut)

poleca85%

Łacińska terminologia medyczna

Określenia ogólne stosowane w rozpoznaniach chorób - acutus, -a, -um – ostry - bronchitis acuta – ostre zapalenie oskrzeli - acquisitus, -a, -um – nabyty - vitium cordis acquisitum – nabyta wada serca - activus, -a, -um – czynny -...

poleca85%

Deklinacje i czasy na egzam z łaciny - II rok

DEKLINACJA 1 (rzecz.i przym. Rdz. żeńskiego) G.sing ---ae N.-a -ae G.-ae -arum D.-ae -is Acc.-am -as Abl.-a -is V.-a -ae DEKLINACJA 2 G.sing ---i rdz.męski N.-us -i G.-i -orum D.-o...

poleca85%

Łacina i przysłowia

język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, czyli włoskich, wywodzący się z Lacjum(po łacińsku Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym. Łacina była językiem ojczystym Rzymian. Stała...

poleca85%

Prawo - łacina

Aedificia solo cohaerent-pojedynczy budynek przynalezy Agere non valenti no curvit praesuiptic-przedawnienie nie biegnie dla tego kto nie moze dzialac Actori incumbit probatio-przeprowadzenie powodu spoczywa na powodzie Abusus non tollit...

poleca85%

Chrześcijanie kontra poganie

Ksiądz Meslier napisał u schyłku życia testament dla swych parafian, w którym czytamy m.in.: "Iluż zresztą tak zwanych pisarzy pogańskich, jak Ksenofont, Platon, Cycero, cesarz Antoniusz, cesarz Julian, Wergiliusz itd., stworzyło dzieła...

poleca85%

Ablativus absolutus

Ablativus absolutus-jest składnią charakterystyczną dla j.łac.i jest to połączenie ablativu rzecz.lub równorzednej mu czesci mowy z ablativem partic.praes.act.- dla czynności równoczesnej oraz part.perf.pass.dla czynności uprzedniej czyli...

poleca85%

Strona bierna w przykładach (forma Ściągi)

Laudo,laudare,laudavi,laudatym-chwalic:1laudem2laudes,3laudet/1laudemus2ludetis3laudent/ Con…1laudate2ludetis3laudetur/1laudemur2laudemini3laudentur//moneo,monere,monui,monitum...

poleca88%

Tłumaczenie tekstu:"De Grecorum cum Xerxe bello"

W 10 roku po wojnie maratońskiej Persowie postanowili walczyć z Grekami. Xerxes król Persów przerzuciwszy wojska do Europy on wypowiedział wojnę Grekom. Kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo Ateńczycy wysłali posłów do Delf aby zasięgnąć rady....

poleca85%

Łacina- gramatyka

tutaj dostępne są prace tzn. ściagi z gramatyki z łaciny :)

poleca85%

Srodki artystyczne (puzzle)

- epitet () – (np. „śpiesz się powoli”, „blask ciemnieje”, „śmiertelny król nad - antyteza – zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo elementów w celu uzyskania nazwy przedmiotu, czynności, osoby lub cechy bardziej zwierzętom, pojęciom...

poleca86%

I i II deklinacja rzeczownika

I DEKLINACJA RZECZOWNIKA - rzeczowniki rodzaju żeńskiego, w N.sg. -a, w G.sg. –ae, (są zakończone w, N.sg. –E w G.sg. –es) - rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające zawód lub imię męskie w N.sg. -a w G.sg. –ae, ( są zakończone w N.sg....

poleca91%

Czasowniki - czas preasens activum

Treść w załączniku

poleca88%

GRAMATYKA

Dopisalem troche do poprzedniej pracy z gramatki lacinskiej :)

poleca88%

Sentencje

1. DURA LEX SED LEX- twarde prawo, lecz prawo 2. nemo sine vitiis est - nikt nie jest bez wad. 3. non est bonum esse hominem solum - nie jest dobrze człowiekowi być samemu. 4. omnis ars naturae imitatio est - wszelka sztuka jest naśladowaniem...

poleca85%

Czytanka: Navigare necesse est

Navigare necesse est [zeglowanie rzeczą konieczną jest] Aliquabdo Romae frumenti magna inopia erat. [Kiedyś Rzymianom żywności dużo brak było]...

poleca87%

Słówka - ściąga

Aequus,-a,-um-niewzruszony /ago,-ere,egi,actum-postępować z kimś / auris,auris-ucho /Dies,diei-dzień /labor,laboris-praca /mens,mentis-umysł,rozum /mos,moris-zwyczaj / Notus,-a,-um-znany /res,rei-rzecz,sprawa /spes,spei-nadzieja /...

poleca87%

Kolędy w języku łacińskim.

NASCITUR CUM CHRISTUS-Gdy się Chrystus rodzi Nascitur cum Christus et mundo apparet, Caeca nox fulgore radiante claret. Angeli in caelis visi Cantant hymnum paradisi: Gloria,gloria in excelsis Deo! Pavidos pastores angeli hortantur,...

poleca87%

Ut obiectivum

Ut. Obiectivum-zd.okol.dopełnienia,rozp. Się od spójników:ut,uti,ut non-aby,by,żeby nie. W zdaniach okol.dopełnienia Coniunctivus stosujemy zgodnie z zasadą wystepującą w ut Finale. Ut obiectivum odpowiada na wszystkie pyt.przyp. z wyj. Nom. Zd...

poleca85%

Sentencje - alfabetycznie z autorem

PO ŁACINIE A a fructibus eorum cognoscetis eos - po ich owocach ich poznacie. Jezus Chrystus. ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego; jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Seneka. ab Iove principium -...

Ciekawostki ze świata