profil

Edukacja zdrowotna

(19)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Przygotowanie pacjenta do samoopieki

Podejmowanie pracy z osobą chorą i jej rodziną opiera się na znajomości i rozumieniu przez pielęgniarkę wzajemnych związków między rodziną a człowiekiem chorym. Posiadane przez pielęgniarkę informacje : 1.o człowieku chorym,...

poleca85%

Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS

Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS Spis treści Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy badań 1.1. Pochodzenie AIDS 1.2. Najważniejsze fakty z historii badań nad AIDS 1.3. Odporność organizmu a AIDS...

poleca85%

Współpraca z instytucjami wsparcia pacjenta i jego rodziny

Wsparcie jest to niesienie pomocy po przez czynności, gesty bądź słowa wspomagające ofiarowane przez inne osoby mające na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Wsparcie jest też celem pomocy społecznej czyli sfery działalności...

poleca86%

TECHNOLOGIA ROZPIJANIA LUDZI

Pijaństwo wcale nie jest historyczną cechą szczególną narodu Ruskiego. Tak zwana „Ruska wódka” wcale nie jest Ruskim wynalazkiem. W wieku czternastym kupcy z Genewy jako pierwsi przywieźli spirytus winogronowy do Rosji i bardzo się zdumieli, że...

poleca87%

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia Cel zajęć : • Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka. • Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu. • Uświadomienie istoty unormowanej glikemii. • Nabycie przez kobiety...

poleca94%

Geriatria – wpływ procesów starzenia

GERIATRIA – WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ NA ORGANIZM LUDZKI Gerontologia – jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od...

poleca94%

Padaczka

Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek nadmiernych i...

poleca85%

Miedzynarodowa polityka zdrowotna (WHO)

WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ POLITYKA ZDROWOTNA - integralny element polityki społecznej (socjalnej) - całokształt działań podejmowanych przez państwo i społeczeństwo w celu zapewnienia najlepszej ochrony zdrowia ludności i...

poleca85%

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła się w...

poleca86%

Definicje "Edukacji zdrowotnej"

Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających człowiekowi na wykorzystanie wszelkich...

poleca86%

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W 1990 r., w odpowiedzi na strategię Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku”, opracowano w Polsce, po raz pierwszy, Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Była to pierwsza próba zjednoczenia wysiłków różnych resortów,...

poleca85%

Alkohole

Prezentacja w załączniku

poleca85%

WF - promocja zdrowia

Promocja zdrowia Ruch, wysiłek fizyczny- umiarkowany Odżywianie się- właściwe Chłonność umysłu- przez ok. 40min Instytut promocji zdrowia w Łodzi (dotyczy zakładów pracy – dbanie o zdrowie załogi) Minist Eduk.Nar. w 1999r wprowadza program...

poleca90%

Antykoncepcja

Antykoncepcja zapewnia kobiecie i mężczyźnie komfort psychiczny. Dzięki niej mogą uniknąć dramatu nie chcianej ciąży i świadomie zaplanować porę urodzenia dziecka tak, by od początku było ono oczekiwane i kochane. Związek dwojga ludzi powinien być...

poleca87%

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ. PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka...

poleca86%

Kierunki opieki nad matką i dzieckiem w Polsce

Program opieki nad matką i dzieckiem w Polsce przewiduje wyspecjalizowaną, kompleksową opiekę zdrowotną oraz wychowawczą. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem, obejmuje profilaktykę i leczenie we wszystkich etapach życia zarówno matki jak i...

poleca88%

Propagowanie antykoncepcji wśród młodzieży licealnej

Decyzja o posiadaniu dziecka jest bardzo poważną decyzja w życiu każdego człowieka wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń zmiany dotychczasowego trybu życia. Decyzja taka powinna być podjęta świadomie. Szczególnie przez młodych ludzi nie mających...

poleca85%

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Spis treści Wstęp 2 1. Histologia błony śluzowej szyjki macicy 4 2. Zmiany morfologiczne szyjki macicy 2.1 Erytroplakia – nadżerka części pochwowej 6 2.2 Polip szyjki macicy 7 2.3 Zmiany zapalne...

poleca85%

Zdrowotne aspekty pracy

* Środowisko pracy * Do pierwszoplanowych zadań nowoczesnej medycyny pracy należy kształtowanie systemów pracy zgodnie z wymaganiami człowieka z uwzględnieniem wiedzy w tym zakresie. Lekarz medycyny pracy musi znać takie zagadnienia jak...

Ciekawostki ze świata