profil

Logika

(30)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca82%

Nazwy: rozumienie nazwy, zakres i treści nazwy, desygnat nazwy, rodzaje nazwy,stosunki między nazwami.

Rozumienie Nazw Na wstępie wytłumacze pojęcie nazwy. Nazwa jest to wyraz bądz wyrażenie, kto rozumiemy jednoznacznie i nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu ( orzeczenie imienne jest to orzeczenie składające się z...

poleca82%

Erystyka

*1) OKREśLENIE ERYSTYKI Erystyka to: teoria dyskusji (w tym: naukowej) sztuka prowadzenia sporów (intelektualna walka, utarczka, debata). Dyskusją zajmowano się historycznie w obrębie różnych dyscyplin: retoryki dialektyki, logiki,...

poleca81%

Logistyczna obsługa klienta

Obsługa klienta jest głównym pojęciem nowoczesnej logistyki . Szeroki zakres związany z obsługą klienta znacznie wykracza poza obszar logistyki . Istota obsługi nabywców Może być rozumiana jako zespół czynności służących do realizacji oczekiwań...

poleca82%

Zestaw pytań - logika

JEST TO ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN

poleca82%

Sztuczna inteligencja

w załączniku jest wszystko: sztuczne sieci neuronowe algorytm genetyczny systemy rozmyte itd

poleca79%

O czym mówi pierwszy rozdzial Konstytucji

W rozdziale 1 konstytucji zatytułowanym Reczpospolita sformułowane są zasady rozstrzygające o kształcie ustrojowym państwa. Zawarte w nim unormowania stanowią niejako podsumowanie procesu demokratyzacji, jaki zaszedł w Polsce po 1989 roku....

poleca82%

Stres

"Całkowita wolność od stresu to śmierć". Hans Selye Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie...

poleca83%

Jak kupować telewizor-Wymarzony seans

Jak kupować telewizor Wymarzony seans Data: 04.02.2010 Kupując obecnie nowy telewizor, musisz dokonać wyboru między płaskim wyświetlaczem plazmowym a LCD. W tym artykule piszemy, czym się charakteryzują i jakie możliwości stwarzają obie...

poleca80%

Logika - ściąga

1. Różnica zbiorów: B\A, warunek 2. a) Wymieniamy wszystkie jego elementy zapisując je w nawiasach klamrowych oddzielonych przecinkami np.: A={a,b,c,d}, b)Poprzez podanie warunku jaki spełniają elementy tego zbioru i tylko one: np.: c) Przez...