profil

Język polski

(10)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Moja wakacyjna przygoda - oczami wyobraźni

Witam proszę o pomoc w dodaniu czegoś jeszcze w wypracowaniu, tekst jest trochę za krótki a weny i czasu brak.  Wakacje 1999 roku były przeze mnie wyczekiwane latami. Skończone osiemnaście lat, uzbierane latami fundusze na podróż i nareszcie...

poleca69%

Co to jest zdanie, równoważnik zdania i wypowiedzenie - konspekt lekcji dla nauczyciela

Cele: - uczeń zapisuje notatkę na temat zdania, jego rodzajów, wypowiedzenia itp., - tworzy przykładowe zdania i równoważniki zdań, - przerysowuje schematy z tablicy, Metoda pracy: - podająca, Środki dydaktyczne: Wesoła gramatyka Józefa...

poleca85%

Dodatek - polska gramatyka (średniowieczna) do XVw.

W gramatyce interesować nas będą cztery procesy fonetyczne. Uwaga! Pozycja mocna głoski jest jak zwykle podkreślona, natomiast pozycja słaba oznaczona kursywą (powinno być odwróconym "u", ale to trochę trudne do uzyskania). Wokalizacja...

poleca94%

Bariery wzrostu gospodarczego

Rozdział 1. Wzrost gospodarczy: znaczenia, mechanizm i uwarunkowania 1.1. Znaczenie wzrostu gospodarczego i jego mierniki Rozwój ekonomiczny państwa jest niezbędny do zaistnienia postępującej poprawy jakości życia obywateli. Szczególnie duże...

poleca85%

Podstawy Prawa Administracyjnego - test wiedzy

1. Źródła prawa administracyjnego obejmują (podkreśl właściwą odpowiedź): a) źródła prawa powszechnie obowiązującego w państwie; b) wewnętrzne akty prawne organów administracji publicznej; c) akty prawne w których zawarte są normy prawne;...

poleca85%

Historia Języka - praca roczna na filologii polskiej: Analiza słownictwa pierwszej części IV Księgi Pana Tadeusza

ANALIZA SŁOWNICTWA PIERWSZEJ CZĘŚCI (WERSY: 1 – 521) IV KSIĘGI „PANA TADEUSZA” ADAMA MICKIEWICZA PRACA ROCZNA Zasadniczy zrąb systemu polskiego języka literackiego był ukształtowany już w drugiej połowie XVIII wieku, choć początki...

poleca85%

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia w gminie

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia w gminie XYZ Kwidzyn, który jest stolicą Powiśla, znajduje się w południowo – wschodnim obszarze województwa pomorskiego. Miasto znajduje się na pograniczu Pojezierza Iławskiego oraz Doliny Dolnej Wisły nad...

poleca91%

Pojęcia 2

A) Wielka teoria piękna - Starożytność doszukiwała się piękna w proporcji, tzn. odpowiednim doborze wielkości względem, jakości, ilości elementów oraz wzajemny ich stosunku. Grecy odnajdywali to piękno w ludzkim ciele, naturze i postaciach bogów...

poleca85%

Resocjalizacja

Wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów w funkcjonowaniu ucznia Dysleksja Specyficzne zaburzenia rozwojowe i umiejętności szkolne ujawniają się przy zetknięciu się dziecka z wymaganiami edukacyjnymi. Polegają na częściowych deficytach...

poleca85%

Dialektologia a dialektografia, dialekt a gwara. Cecha dialektalna a cecha gwarowa

Dialektologia – grec. Dialektos ‘sposób mówienia’, grec. Logos – słowo, nauka. To nauka o dialektach. Zajmuje się opisem dialektów na wszystkich poziomach języka: fonetyki, morfologii, składni, słownictwa.  Dialektografia – To dział...

Ciekawostki ze świata