profil

Marketing

(429)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca82%

Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych.

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej...

poleca82%

Zagraniczne supermarkety i hipermarkety w Polsce.

Hipermarket (hiper- + ang. market "rynek, targ" z łaciny mercatus "jarmark, targowisko") duży sklep, często ze względu na rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Supermarket (amer.-ang.) ogromny, z dużą ilością różnego asortymentu sklep...

poleca81%

Badania marketingowe

Poniższy tekst zawiera wiekszosc informacji z dziedziny badan marketingowych, tekst przedstawiany w łodzi i włocławku, mozna uzywać po wprowadzeniu modifikacji do tekstu.

poleca81%

Analiza makrootoczenia na przykładzie soku kubuś

demograficzne • bardzo mały przyrost ludności kraju, • narastająca tendencja starzenia się społeczeństwa, • mała liczba urodzeń w kraju, społeczno - kulturowe • wprowadzanie mody na zdrowy tryb życia (uprawianie sportów i zdrowe...

poleca79%

Wpływ reklamy na konsumenta

Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie co to jest reklama. Po co została wymyślona? Dlaczego jest taka ważna i ma tak dużą siłę perswazji? Przed XX wiekiem swoiste pojęcie reklamy nie istniało. Jednak samo zjawisko zaczęło kształtować...

poleca83%

Rola pośredników w kanałach dystrybucji.

Pojęcie dystrybucji może zostać postrzegane z wielu perspektyw. Dla producentów dystrybucja to przede wszystkim struktury i środki pozwalające im zdobyć klienta. Dla klienta natomiast definicje pojęcia dystrybucji oznacza w konsekwencji wybór...

poleca84%

Produkt jako element marketingu

Produkt jako element marketingu W marketingu podstawowe znaczenie ma produkt. Wszystkie pozostałe części marketingu mix, zarówno cena, dystrybucja, jak i promocja, są z nim bezpośrednio powiązane. Definicja produktu obejmuje swym zakresem...

poleca81%

Opis strony internetowej hotelu

Przeglądając strony internetowe poszczególnych hoteli, zwróciłam szczególną uwagę na to, że hotele na swoich stronach umieszczają wiele zbędnych informacji, natomiast brakuje podstawowych wiadomości jak cennik oraz zdjęcia pokoi hotelowych....

poleca79%

Analiza Swot własnej osoby

1. Silne strony - obszerna wiedza ekonomiczna; - odbyte praktyki; - dobra znajomośc języka angielskiego i francuskiego; - umiejętność dostosowania się do różnych warunków pracy; - jestem osoba młodą - dobra znajomość obsługi programów...

poleca79%

Biznesplan firmy cateringowej

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 3 CEL SPORZĄDZENIA BIZNESPLANU 3 STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 3 II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY...

poleca85%

Projekt z marketingu specjalistycznego.

I. WSTĘP Niniejszy projekt będzie dotyczył tematyki związanej z antykoncepcją i wszelkimi innymi środkami zabezpieczającymi przed niechcianą ciążą. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii propagującej wśród młodych ludzi...

poleca85%

Biznes Plan

W załączniku Biznes Plan ;)

poleca75%

Istota, Cele i zakres usług gastronomicznych

Grecha Istota, Cele i zakres usług gastronomicznych 1. Historia rozwoju gastronomii Rozwój gastronomii jest ściśle związany z ewolucją środków transportu i rozwojem gospodarki, które doprowadziły do powstania nowego...

poleca85%

Ocena marketingu

Słowo „marketing” pochodzi z języka Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania...

poleca85%

Analiza reklamy atlas

Reklama to specyficzny rodzaj przekonania klienta do nabycia towarów lub usług oferowanych przez konkretne firmy. Twórcy reklam wciąż szukają nowych rozwiązań na zaintrygowanie i pozyskanie klienta. Zadają sobie dużo trudu, by stworzyć skuteczny...

poleca85%

STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa określa szeroki zakres działań marketingowych, wykorzystywanych w procesie realizacji celów przedsiębiorstwa. Każdy element strategii musi odpowiedzieć na pytania: jakie działania należy pojąć, kiedy należy do nich...

poleca87%

Plan marketingowy dla przykładowego solarium

Spis treści: I Charakterystyka firmy 1.Ogólne informacje o firmie 1.2.Forma własności. 2.Ogólne cele i zasady działania firmy II Plan marketingowy 1.Streszczenie 2.Analiza sytuacji wyjściowej 2.1.Rynek docelowy 2.2.Analiza otoczenia...

poleca85%

Analiza rynku

Analiza swot hotelu i 5 sił portera wraz z ankietą

poleca88%

Istota Marketingu i Badania Marketingowe

Marketing życzę powodzenia

poleca85%

Zasady negocjowania cen

DECYZJE CENOWE „KOSZTY SĄ SPRAWĄ FAKTÓW, CENA JEST SPRAWĄ POLITYKI”. Niezależnie od ogólnych zasad kształtowania cen niezbędne jest wykorzystanie metod aktywnego oddziaływania za pomocą cen na popyt. Metody te bazują na znajomości sposobów...

poleca85%

ANALIZA SPRZEDAŻY SOKÓW KUBUŚ

SOKI I NAPOJE ANALIZA I KONKURENCJA Bardzo dynamicznie rozwija się rynek soków i napojów skierowanych specjalnie do dzieci. Producenci by zdobyć młodego konsumenta oferują swoje produkty w bardzo kolorowych opakowaniach, na których do dzieci...

poleca85%

Zakładam firmę.

Zakładam sklep muzyczny. Wynajmuję lokal w bocznej uliczce, w pobliżu głównej ulicy miasta. Nie jest to lokal zbyt duży, ale dość przestronny, by zmieściło się w nim jednocześnie swobodnie co najmniej 5 – 6 osób. Aby mój sklep był widoczny z...

poleca90%

Prawo konsumenckie.

Prawo konsumenckie - Tadeusz Kierzyk Prawna tematyka ochrony konsumentów przewija się w prawie cywilnym. Od ponad 100 lat na świecie działają ruch konsumenckie. W Polsce na ten temat pisała prof. Ewa Łatowska. Konsumenci to my. W...

poleca85%

Organizacja i projektowanie badań marketingowych

Spis treści 1. Wstęp 2. Określenie problemu i celu badań marketingowych 2.1. Przegląd otoczenia marketingowego 2.1.1. Otoczenie bliższe 2.1.2. Otoczenie dalsze 2.2. Strategia marketingowa 2.2.1. Wizja 2.2.2. Cele strategiczne...