profil

Marketing

(429)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca85%

Przykłady zastosowania w szkole zasad organizacji pracy.

1. Zasada ekonomicznego działania: - przy zasobie określonych środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie szkoły, dyrektor szkoły musi dążyć do osiągnięcia jak najlepszych efektów nauczania mierzonych wynikami w nauce (średnia szkoły)...

poleca85%

Pojęcie kryteria i znaczenie segmentacji rynku

Segmentacja rynku polega na jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji firma musi wybrać segment, w...

poleca85%

Marketing Bankowy - recenzja

Recenzja książki B. Zurawik, W. Żurawik

poleca85%

System informacji marketingowej

Pojęcie i tworzenia Systemów Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie. System Informacji Marketingowej (SIM) jest to skoordynowany zespół ludzi, działań narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest...

poleca85%

Marketing - ściąga

Segmentacja rynku stanowi kamień węgielny To proces identyfikacji jednorodnych grup nabywców wymagających różnych strategii marketingowych celu oddziaływania na dokonywanie przez nich zakupów. Logika segmentacji: przy podejmowaniu decyzji czy...

poleca85%

Podstawy marketingu

1. Marketing w ujęciu tradycyjno - klasycznym to planowanie, koordynowanie i kontrola działań przedsiębiorstwa ukierunkowana na aktualne kierunki zbytu. Definicje klasyczne, podkreślają: 1. świadomą świadomość na klienta (podstawą są jego...

poleca93%

Obserwując świat, widzimy który z trendów zachowań konsumenckich ma wielki wpływ na business dzisiaj i w najbliższym czasie

Obecnie żyjemy w czasach, w których najbardziej znaczącą postacią jest konsument, a konsumpcja jest domeną współczesnej cywilizacji. Jest ona coraz bardziej złożona, skomplikowana i obejmuje dziedziny życia, które do tej pory były wolne od jej...

poleca85%

Marka jako element polityki produktu

Marka stanowi kluczowy element strategii produktu i ma istotny wpływ na atrakcyjność oferty. Nie wykorzystują potencjału własnej marki, w strategii zarządzania produktem, polscy producenci w przemyśle lekkim, sprzedając wyroby za granicą pod...

poleca85%

TWORZENIE MAREK WŁASNYCH, A UŻYWANIE MAREK OBCYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA.

Marka to nazwa, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji. Marka identyfikuje sprzedawcę lub producenta. Producent na kilka sposobów może rozwiązać...

poleca93%

Marketing mix

M A R K E T I N G M I X „Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. Podstawowe...

poleca85%

Marketing - ściąga.

Marketing jest to zbiór indywidualnych oraz organizacyjnych działań ułatwiających oraz przyspieszających satysfakcjonującą wymianę produktów, usług oraz idei z dynamicznym otoczeniem. Marketing jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu...

poleca85%

Strategia działalności reklamowej na przykładzie branży ubezpieczeniowej.

Wstęp 2 Rozdział I Branża ubezpieczeniowa w Polsce 3 1.1 Rynek ubezpieczeniowy - pojęcie i mechanizm funkcjonowania 3 1.2 Segmentacja rynku 6 1.3 Przedsiębiorstwa na rynku ubezpieczeniowym 7 Rozdział II Specyfika produktu usługi...

poleca85%

Ocena oddziaływania promocji sprzedaży na decyzje klientów w olsztyńskich hipermarketach

ROZDZIAŁ I ISTOTA I ROLA PROMOCJI 1.1. Definicje promocji Słowo promocja jest w potocznym użyciu. Promocją możemy nazwać różne czynności, które podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach produktu i efekcie końcowym pozyskać...

poleca85%
poleca92%

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

W ciągu XX wieku postrzeganie wpływu małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę bardzo się zmieniało. Do lat 70-tych ekonomiści uważali, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie odgrywa znaczącej roli. Badacze wnioskowali dodatkowo, że...

poleca92%

Marketing Międzynarodowy AGH Kraków

I MARKETING MIĘDZYNARODOWY Kierunki sprzedaży: 1. na rynku wewnętrznym 2. na rynku zagranicznym (problem wyboru: struktury towarowej, czyli asortymentu i gdzie eksportować) Przed podjęciem działań marketingowych w przypadku eksportu należy...

poleca92%

Marketing

1.Cykl życia produktu modnego charakteryzuje się brakiem fazy NASYCENIA 2.Negocjacje handloweto instrument strategii DYSTRYBUCJI 3.Marchandising to MARKETING HANDLOWY 4.Postawa skorygowana o ograniczenia ekonomiczne tech i spol to...

poleca85%

Zagadnienia ogólne z marketingu

Marketing – (ang) działalność gospodarcza polegająca na określaniu potrzeb, kształtowaniu produktu, tworzeniu i utrzymywaniu popytu, ustalaniu polityki rynkowej, finansowej, finansowaniu i kredytowaniu obrotu, działaniach związanych z...

poleca86%

Na czym polega segmentacja rynku i jakie ma znaczenie dla skuteczności działań marketingowych

Segmentacja rynku jest to inaczej podział rynku. Segmentacja rynku ma wyodrębnić poszczególnych klientów (kim oni są, ile mają, mogą zapłacić za usługę), które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu...

poleca85%

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynku- analiza rynku, ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów rynkowych rynek oraz ich wzajemnych zależności i związków. Obejmują głównie badania popytu, podaży i cen, czynników i warunków kształtowania się ich poziomu...

poleca85%

Marketingowe badania rynku - etapy procesu badawczego.

MARKETINGOWE BADANIA RYNKU – ETAPY PROCESU BADAWCZEGO: 1. określenie celu badań – badacz musi zdecydować czy celem zamierzenia badawczego jest rozwiązanie problemu który związany jest: z opisem – odpowiedź na pytanie „Co jest najczęściej...

poleca85%

Konspekt- Istota i zakres komunikacji z otoczeniem na przykładzie wybranej agencji ochrony.

WSTĘP: Teza: Marketing i Public Relations to kluczowe elementy funkcjonowania firmy i budowania marki. Cel: Zamierzeniem niniejszej pracy ma być ukazanie roli, jaką odgrywa komunikacja firmy z otoczeniem. W tym celu ukazane zostanie...

poleca85%

Cena

Patrz załącznik - ściąga gotowa do druku:)

poleca85%

Istota badań marketingowych

1.Istota badań marketingowych – definicja Badania marketingowe to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania, na który składa się gromadzenie, analizowanie i prezentacja informacji w celu podjęcia decyzji marketingowej. Proces - jest...

poleca91%

Programowanie funduszy strukturalnych.

Programowanie funduszy strukturalnych jest wymogiem każdego państwa członkowskiego jest to ważny proces, który wiąże się z organizacją i podejmowaniem decyzji. Programowanie funduszy strukturalnych jest procesem bardzo długim i składa się on z...

poleca85%

Marketing - Ankieta

Sklep kosmetyczny...

poleca85%

Cechy osobowości konsumenta , postrzeganie ,pamieć uczenie się oraz ryzyko zakupowe

Praca zostala oceniona na 5 przez dziekana z jendej uczelni.:) wiec mam nadzieje ze jest sopoko i ze spelnia wszystkie wymagania :D

poleca91%

Plasowanie (Pozycjonowanie)

PLASOWANIE (POZYCJONOWANIE) Plasowanie jest działaniem związanym z takim sposobem zaprezentowaniem oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu zajmuje ona wyróżniające i wysoko ocenione miejsce w świadomości klientów tworzących określony rynek...

poleca85%

Formy marketingu bezpośredniego.

Formy marketingu bezpośredniego. Główne formy marketingu bezpośredniego obejmują sprzedaż „twarzą w twarz", marketing pocztowy (przesyłki pocztowe), marketing za pośrednict¬wem katalogów, telemarketing, marketing za pośrednictwem telewizji...

poleca85%

System Eures

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i...

poleca85%

Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej

Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i sprzedawali swoje wyroby koło domów klientów. Tereny wiejskie i małe...

poleca85%

Aspekty działalności konkurencyjnej

Aspekty działalności konkurencyjnej: • podział zysku, • integrowanie w przód lub w tył (dziś Ty jesteś moim dostawcą, jutro ja mogę nim być dla Ciebie). Analiza podmiotowa konkurencji (dotyczy konkretnej firmy): • Systematyczna – branie pod...

poleca85%

Madania marek, ankieta wybranej firmy

“DOMIO” 1. Wielkość rynku. Następuje szybki rozwój segmentu naszej branży związany z rozwojem gospodarki, a co za tym idzie zwiększanie popytu na na domy i mieszkania oraz ich modernizacje. 2. Bariery wejścia. Firmy zagraniczne zwłaszcza z...

poleca90%

Analiza wartości produktu pod kątem trzech metod ustalania ceny. Strategia produkcji, strategia sprzedaży.

Firma: Agencja Reklamowa w Bydgoszczy Produkt: CMS (Systemy Zarządzania Treścią) Rynek: kujawsko-pomorskie Odbiorcy: małe i duże przedsiębiorstwa Wyjaśnienie: CMS pozwala na samodzielną aktualizację treści witryny internetowej przez osoby...

poleca90%

Kino w opinii studentów.

Cała praca w załącznikach.

poleca90%

Marketing- kampania reklamowa

Kampania reklamowa płynu i proszku do prania „HAPPY” 1.Opis produktu oraz jego mocne strony. Nazwa potoczna: proszek i płyn do prania ubranek dla dzieci i niemowląt. Przygotowany do używania zarówno w pralkach automatycznych...

poleca90%

The role of loyalty cards in irish grocery business

“THE ROLE OF LOYALTY CARDS IN IRISH GROCERY BUSINESS.” In this essay I would like talk about role of loyalty cards in Irish Grocery Business. Haw and when work loyalty cards in three most popular supermarkets in Ireland and what the...

poleca90%

Serwis Yahoo jako jedna z ikon współczesnego internetu

Yahoo jest to jeden z najpopularniejszych i największych serwisów internetowych na świecie, posiadający wersje w piętnastu językach. Istnieją 24 lokalne oddziały Yahoo na świecie. Każdego miesiąca Yahoo dociera do około 345 milionów użytkowników...

poleca90%

Geneza marketingu

1.1. Geneza marketingu Pojęcie marketingu jak dotąd nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Jest to związane z ewolucją warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Dokonujące się zmiany zmuszały przedsiębiorców...

poleca85%

Wizerunek mężczyzny w reklamie (alkoholi, papierosów, kosmetyków).

Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego w dwudziestym pierwszym wieku jest nie do pomyślenia bez reklamy. Istnieją na naszym rynku gałęzie, takie jak np.. przemysł kosmetyczny czy nikotynowy, których dalszy rozwój bez niej...

poleca85%

Polityka imigracyjna i azylowa

Polityka imigracyjna i azylowa Pierwszym sygnałem współpracy ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości było TREVI. W 1976 roku nazwa rzymskiej fontanny stała się akronimem słów: terroryzm, radykalizm, ekstremizm, przestępczość...

poleca85%

Rola opakowania w komunikacji marketingowej

ROLA OPAKOWANIA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

poleca85%

Pojęcie produktu w marketingu

Głównym elementem marketingu-mix jest produkt. Wszystkie pozostałe elementy są bezpośrednio z nim związane, ponieważ bez produktu nie można mówić ani o cenie, ani o dystrybucji, ani o promocji. Produkt to każde dobro materialne, usługa czy też...

poleca90%

Marketing w turystyce wg. Altkorana, odpowiedzi na pytania z 1 i 2 rozdziału

MARKETING W TURYSTYCE ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ROLA MARKETINGU W TURYSTYCE 1. Co to jest marketing? Wg Brytyjskiego Instytutu Marketingu Marketing jest procesem zarządzania zmierzającym do identyfikacji i antycypacji potrzeb konsumenta, aby...

poleca85%

Analiza rynku

I. PORÓWNANIE ATRAKCYJNOŚCI RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ. Zdecydowaliśmy się na podjęcie działalności w branży elektronicznej. Wybór nasz był uzasadniony tym, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, które moglibyśmy wykorzystać w...

poleca85%

Ankieta i raport dotyczący telefonii komórkowych.

ANKIETA I RAPORT DOTYCZąCY TELEFONII KOMóRKOWYCH

poleca85%

Wprowadzenie do marketingu

Wprowadzenie do marketingu I.Geneza-wzrost produkcji ponad potrzeby. Pytanie: Jak sprzedać i na jakich warunkach ulokować produkt? Istota: Podporządkowanie wszystkich działań w sferze produkcji obrotu życzeniom finalnego odbiorcy....

poleca86%

Spółka jawna

I. WSTĘP Spółka jawna uważana jest za pochodzącą z prawnokonstrukcyjnego punktu widzenia od spółki cywilnej spółkę osobową powołaną do prowadzenia przez wspólników działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa. Jako spółka...

poleca85%

Próba określenia orientacji marketingowej dowolnie wybranego podmiotu gospodarczego na podstawie jego ukierunkowania na produkcję, produkt, sprzedaż, rynek (klienta).

Orientacja marketingowa to pojęcie, które oznacza działania jakie przedsiębiorstwo prowadzi by poznać i zaspokoić potrzeby potencjalnego konsumenta. Najlepiej jest orientację marketingową określić na konkretnym przykładzie. W tym przypadku...

poleca85%

WPŁYW UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORTWA NA JEGO STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ

Wiele firm preferuje określone sposoby wejścia na rynki międzynarodowe. Jedno przedsiębiorstwo może preferować eksport, ponieważ minimalizuje to jego ryzyko. Inne woli licencjonowanie, ponieważ jest ono łatwym sposobem zarobienia pieniędzy bez...