profil

Formy marketingu bezpośredniego

poleca 85% 151 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

FORMY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
1. Sprzedaż ,,twarzą w twarz’’
2. Marketing pocztowy
3. Marketing za pośrednictwem katalogów
4. Telemarketing
5. Marketing za pośrednictwem telewizji
6. Marketing online

SPRZEDAŻ ,,TWARZĄ W TWARZ’’
formy:
Bezpośredni kontakt sprzedawcy i nabywcy – profesjonalny personel sprzedaży mający zidentyfikować potencjalnych klientów, stworzyć z nich klientów rzeczywistych, zbudować trwałe więzi i rozwijać przedsięwzięcie
Wynajęcie przedstawicieli producenta lub agentów wykonujących zadania sprzedaży bezpośredniej
Sprzedaż od drzwi do drzwi jest wygodna dla klientów (np. Avon) jednak wysokie koszty wynajęcia, wyszkolenia i opłacenia, motywowania personelu sprzedaży prowadza często do wyższych cen

MARKETING POCZTOWY
Marketing bezpośredni polegający na wysyłaniu pojedynczych przesyłek zawierających listy ogłoszenia, próbki foldery itp. do potencjalnych klientów z listy adresowej. Listy adresowe sporządza się z wykazu klientów lub uzyskuje z firm adresowych na podstawie wybranego kryterium. Pozwala to na wysoką selektywność w wyborze rynku docelowego, na łatwe zmierzenie wyników (firma może policzyć otrzymane odpowiedzi i ich wartość)
Formy dostarczenia przesyłek:
· List
· Telegram
· Wysyłka wideokaset lub dyskietek demo
· Faks- wysyłanie ofert, zawiadomienie o wyprzedaży
· e-mail- wiadomości dochodzą niemal natychmiast, są przechowywane do momentu odczytania ich przez odbiorcę. Przesyłane są ogłoszenia o wyprzedażach, oferty, informacje o produkcie i inne.
· Poczta głosowa – jest to system otrzymywania i przechowywania wiadomości głosowych pod adresem telefonicznym.

MARKETING BEZPOŚREDNI ZA POŚREDNICTWEM KATALOGÓW
Marketing bezpośredni z użyciem katalogów wysyłanych pocztą do wybranych klientów lub dostępnych w punktach sprzedaży czasopism i w sklepach
1. Katalogi wysyłkowe
2. Katalogi w sklepach detalicznych
3. Wideokasety
4. Dyskietki komputerowe
5. CD-ROM
6. Katalogi internetowe

TELEMARKETING
Wykorzystanie telefonu do bezpośredniej sprzedaży konsumentom
Marketing telefoniczny skierowany do wewnątrz- darmowe numery telefoniczne wykorzystywane do przyjmowania zamówień od klientów. Klienci korzystają z nich zazwyczaj w odpowiedzi na wszelkie reklamy ukazujące się w prasie, w radiu, w TV lub doręczane na ulotkach i katalogach z codzienną pocztą. Również odpowiedzi i zapytania i skargi klientów.
Marketing telefoniczny skierowany na zewnątrz – wykorzystuje się w sposób proaktywny w celu identyfikacji potencjalnych nabywców oraz sprzedaży produktów konsumentom i przedsiębiorstwom. Rozmowy telefoniczne mogą również służyć badaniom, testowaniu, tworzeniu baz danych lub dokonywaniu uzgodnień jako następstwo uprzednich kontaktów lub jako element programów motywowania i obsługi klientów.

MARKETING ZA POŚREDNICTWEM TELEWIZJI
Marketing produktów lub usług z użyciem reklam i programów telewizyjnych dających nabywcom możliwość bezpośredniego przesyłania odpowiedzi, zazwyczaj przez wolną od opłaty linię telefoniczną, co pozwala konsumentom na uzyskanie dodatkowych informacji i złożenie zamówienia na ogłaszane towary.
Reklama z możliwością bezpośredniej odpowiedzi (reakcji).
Emituje się spot reklamowy trwający 30 – 60 sekund, który w przekonujący sposób opisuje produkt lub usługę i podaje numer bezpłatnej linii telefonicznej, na który można składać zamówienia. Ten sposób reklamy można również wykorzystać do kreowania świadomości marki, dostarczania informacji o marce lub produkcie, generowania przewagi sprzedawcy lub tworzenia baz danych o klientach. Występują również dłuższe ok. 30 – minutowe programy informacyjno – reklamowe, dotyczące pojedynczego produktu. „Eksperci” dyskutują na temat cech lub zalet konkretnego produktu, np. zestawu do ćwiczeń gimnastycznych.
Telezakupy
Programy telewizyjne lub całe kanały poświęcone sprzedaży dóbr i usług.

MARKETING ONLINE I HANDEL ELEKTRONICZNY
Marketing online jest prowadzony w ramach interaktywnych usług sieci komputerowej, elektronicznie łączącej konsumentów ze sprzedawcami. Typy kanałów marketingowych online:
Usługi handlowe online – oferowanie online informacji, rozrywki, możliwości zakupów i innych usług marketingowych subskrybentom płacącym firmom miesięczną składkę. Firmy te wykorzystują własne specjalne sieci i serwery podłączone do Internetu, zapewniając tym samym wyższy stopień bezpieczeństwa niż Internet.
Internet – ogromna globalna sieć komputerowa umożliwiająca wzajemne połączenie komputerów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie komputerowe i modem. Użytkownicy tych komputerów mogą otrzymywać informacje, wymieniać się nimi, wzajemnie się kontaktować.

Korzyści wynikające z marketingu online
DLA KONSUMENTÓW:
1. Wygoda – nie muszą walczyć z ruchem ulicznym, szukać miejsca na zaparkowanie, odwiedzać niezliczonych sklepów i pasaży, mogą porównywać marki, sprawdzić ceny i zamówić towar przez 24 h na dobę z dowolnego miejsca.
2. Łatwość
3. Prywatność: brak presji emocjonalnej i perswazji
4. Obfitość informacji porównawczej
5. Interaktywność i natychmiastowość

DLA SPRZEDAWCÓW:
1. Budowanie relacji z klientem: zbliżanie firmy i jej klientów
2. Redukcja kosztów i większa wydajność: odpadają wydatki na utrzymanie sklepów i towarzyszące temu koszty wynajmu, ubezpieczenia i wyposażenia, tańsze i sprawniejsze funkcje dystrybucyjne i logistyczne
3. Większa elastyczność: pozwala na stałe wprowadzanie zmian do ofert i programów
4. Globalizacja.


2. KANAŁY DYSTRYBUCJI ONLINE

TWORZENIE ELEKTRONICZNEJ WITRYNY SKLEPOWEJ

ZAKUPIENIE LOKALIZACJI W KOMERCYJNYCH USŁUGACH ONLINE
Oznacza wynajęcie obszaru pamięci w komputerze operatora świadczącego te usługi lub założenie łącza między własnym komputerem firmy a elektronicznym domem towarowym prowadzonym przez usługodawcę. Przedsiębiorstwa świadczące takie usługi zazwyczaj projektują witrynę dla firmy i przedstawiają ją swym subskrybentom, a w zamian pobierają roczną opłatę oraz niewielki procent od wartości sprzedaży dokonywanej online.
UTWORZENIE PRZEZ FIRMĘ WŁASNEJ STRONY INTERNETOWEJ
Witryna internetowa firmy – strona utworzona przez firmę w sieci WWW, udostępniająca informacje i szczegóły, będące odpowiedziami na potencjalne pytania zainteresowanych, w celu budowania relacji z klientami i tworzenia przychylnej atmosfery; mniej ważne są tu bezpośrednia sprzedaż produktów lub usług firmy (informacje dotyczące historii firmy, jej misji i filozofii działania, a także oferowanych produktów i usług; możliwość przesyłania pytań lub komentarzy pocztą elektroniczną).
Marketingowa strona WWW – strona WWW utworzona przez firmę w celu nawiązania kontaktów z klientami, skłonienia ich do zakupu lub innego pożądanego celu marketingowego. Strona jest tak zaprojektowana, aby umożliwić kontynuowanie interaktywnej komunikacji zainicjowanej przez firmę (katalogi, sugestie zakupu i elementy promocji np. kupony premiowe, informacje o imprezach handlowych i konkursach). Firmy agresywnie promują swe marketingowe strony WWW w reklamach prasowych i telewizyjnych oraz na bannerach pojawiających się na innych stronach internetowych.

UMIESZCZANIE REKLAM W SIECI

Reklamy branżowe w specjalnych sekcjach udostępnianych przez głównych operatorów komercyjnych. Reklamy są ułożone w kolejności ich nadsyłania, najnowsze pojawiają się na początku listy.
Grupy dyskusyjne tworzone w celach komercyjnych.
Reklamy online – pojawiają się na ekranie w czasie gdy użytkownik przeszukuje usługi lub strony internetowe. Formy takich ogłoszeń to bannery, wyskajujące okienka, „tickersy” – bannery przesuwające się przez ekran lub „blokada drogi” – reklamy pełnoekranowe, przez które użytkownik musi przejść, by uzyskać dostęp do poszukiwanych stron.

UDZIAŁ W GRUPACH DYSKUSYJNYCH I SPOŁECZNOŚCIACH INTERNETOWYCH

Firma może podjąć decyzję o sponsorowaniu dyskusyjnych grup internetowych oraz elektronicznych tablic ogłoszeniowych przeznaczonych dla konkretnych grup zainteresowań.
Forum to grupa dyskusyjna mająca lokalizację w handlowych usługach online. Forum może prowadzić księgarnię, klub pogawędek, a nawet sklasyfikowany katalog reklam.
Grupa dyskusyjna to internetowa wersja forum; składa się z ludzi wysyłających i czytających wiadomości na konkretny, interesujący ich temat.
Systemy elektronicznych tablic ogłoszeń to wyspecjalizowane usługi online, skoncentrowane na konkretnym zadaniu lub grupie.
Społeczności internetowe – strony takie zapewniają miejsce, gdzie członkowie mogą się zbierać online i wymieniać poglądy na temat wspólnych zainteresowań. Te kółka sąsiedzkie w sieci rozwijają silne poczucie wspólnoty. Są atrakcyjne dla reklamodawców, ponieważ przyciągają konsumentów o podobnych zainteresowaniach i dobrze określonych cechach demograficznych.


KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ROZPOWSZECHNIANIE W SIECI

Firma może zachęcić dotychczasowych i przyszłych klientów do nadsyłania pytań, sugestii i skarg pocztą elektroniczną. Pracownicy działu obsługi klienta mogą szybko odpowiedzieć na takie wiadomości. Za pomocą Internetu można także opracować elektroniczną listę adresową obecnych i przyszłych klientów. Stanowi ona dla firmy znakomitą okazje przedstawienia siebie i swojej oferty nowym klientom i budowania trwałych relacji z dotychczasowymi. Można wysyłać klientom biuletyny informacyjne, oferty specjalnych produktów lub promocji, przypominać o konieczności dokonania serwisu lub wznowienia gwarancji czy tez zawiadomić o specjalnych wydarzeniach.

ROZPOWSZECHNIANIE W SIECI WWW – proces, w którym reklamy lub informacje są przesyłane bezpośrednio przez Internet do komputerów klientów docelowych. Firmy mogą także zawrzeć umowę z jednostkami świadczącymi usługi w sieci WWW, które automatycznie prześlą odpowiednio przygotowane informacje do komputerów subskrynentów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut