profil

Fizjologia

(31)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca82%

Krew

KREW,SKŁAD KRWI I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE Krew stanowi tkankę łączną płynną. Zawiera: 1.elementy upostaciowane, czyli elementy morfotyczne ( mniej niż 50% objętości krwi) : · krwinki czerwone ( erytrocyty, retikulocyty) · krwinki białe (...

poleca83%

Fizjologia dla opornych

1. Właściwości i budowa mięśnia sercowego. · 2 przedsionki (pompy objętościowe), 2 komory (pompy ciśnieniowe) · Jednokierunkowy przepływ krwi dzięki zastawkom · 3 warstwy: wsierdzie, śródsierdzie, nasierdzie · Mięsień poprzecznie prążkowany ·...

poleca84%

Oogeneza i wytworzenie dojrzałej komórki jajaowej

Plan pracy: Wstęp 1) Czym jest proces oogenezy a) wyjaśnienie pojęć towarzyszących procesowi - proces mitozy i mejozy - komórki endodermalne - pęcherzyki jajnikowe Rozwinięcie 1)podziały mitotyczne oogoni...

poleca83%

Metody oceny wydolności fizycznej

· Próba Marineta · Próba Harwardzka · Test Bergmana · Próba Ruffiera · Próba Liana · Test Cramptona · Step-Test Master · Próba tętna · Próba ortostatyczna · Próba z przysiadami · Próba z zatrzymaniem oddechu

poleca83%

Regulacja hormonalna nerkowego przepływu krwi

Przez nerki przepływa w spoczynku 1,08 L/min krwi ,co stanowi 20% pojemności wyrzutowej serca. Do kłębuszków krew dopływa przez tętniczki doprowadzające i odpływa przez tętniczki odprowadzające. Ciśnienie w naczyniach kłębuszka jest wyższe w...

poleca80%

Receptory

PODZIAŁ RECEPTORÓW 1.mechanoreceptory – odksztalcenie, ucisk, dotyk, grawitacja, wibracja 2.termoreceptory – zimno, cieplo 3.fotoreceproty – wrazenia swietlne 4.nocyreceptory – bol 5.chemoreceptory – chemiczne srodowisko wewnetrzne, wech,...

poleca82%

Układ rozrodczy człowieka - do momentu zapłodnienia

Fascynacja zagadką pochodzenia i rozwoju człowieka nie jest rzeczą nową. Od wieków ludzie pragnęli poznać tajemnice tego zagadnienia. Niestety, odpowiedź, choć była zawsze adekwatna do stanów ówczesnej wiedzy, nigdy jednak nie była pełna....

poleca81%

Układ nerwowy - podział

Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodowy układ...

poleca78%

Komórka nerwowa Synapsa

Funkcje układu nerwowego - Odbieranie bodźca ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego (wszystkie zmiany dzięki sieciom połączeni nerwowych) - Przetworzenie odebranych bodźców w potencjał czynnościowy (prąd) - Dostarczenie z receptorów do...

poleca84%

Układ nerwowy- podział II

KOMÓRKA NERWOWA- podstawowa jednostka morfologiczno-czynnościowa układu nerwowego. RDZEŃ KRĘGOWY- POŁOŻONY w kanale kręgowym od poziomu I kręgu szyjnego do II kręgu lędźwiowego; NEUROMER- jest to odcinek rdzenia kręgowego od którego odchodzi 1...