profil

Biologia

(123)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca73%

Przystosowanie drapieżników do polowania, a ich ofiar do obrony.

Jedną z cech warunkujących przetrwanie organizmu jest pobieranie pokarmu. W tym celu zwierzęta wykształciły wiele przystosowań ułatwiających zdobywanie pożywienia i wspomagających je w walce z konkurencją, a jest ich tak wiele że nie sposób...

poleca78%

Higiena układu oddechowego człowieka.

Oddychanie jest jednym z najważniejszych przejawów życia. Aby było sprawne, w złożonych organizmach wykształcił się wielonarządowy system dostawy tlenu i odbioru dwutlenku węgla. Ten system to układ oddechowy. Składa się on z dróg oddechowych...

poleca84%

Fizjologia - wysiłek fizyczny.

WYSIŁEK FIZYCZNY- praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie. wysiłki ogólne – występują wówczas gdy w wysiłku zaangażowanych jest ponad 30% masy mięśniowej ( zależy od masy ciała)...

poleca89%

Klasyfikacja polutantów i ich charakterystyka

KLASYFIKACJA POLUTANTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA 1. Toksyczność substancji chemicznych Substancja toksyczna (substancja szkodliwa) jest to taka substancja chemiczna, która posiada zdolność wywołania szkodliwych efektów – uszkodzeń w organizmach...

poleca85%

Egzamin z gleboznawstwa

pytania na egzamin z gleboznawstwa rolnictwo rok 1 sem2.

poleca84%

Etologia - wykłady

Etologia – nauka o zachowaniu się organizmów żywych. Pierwotnie etologia [opisowa] tylko opisywała obyczaje badanych zwierząt; obecnie etologia [eksperymentalna] stanowi do pewnego stopnia kontynuacje psychologii zwierząt, jednak - przeciwnie...

poleca85%

Okolica węchowa i narząd lemieszowo-nosowy. Feromony

Węch dla większości ssaków ma fundamentalne znaczenie dla przeżycia, dostarczając niezbędnych informacji o otaczającym środowisku. Właśnie ze względu na szereg funkcji zmysł powonienia jest bardziej rozbudowany od pozostałych. Ssaki mają...

poleca82%

Botanika ściąga

ściaga z botaniki no kolokwium

poleca84%

Pompa jonowa

POMPA JONOWA mechanizm biochemiczny działający w błonie komórki, czynnie przenoszący część jonów z przestrzeni o ich mniejszym stężeniu do przestrzeni o większym stężeniu; z neuronu pompa sodowo-potasowa usuwa jony sodu i wprowadza do komórki jony...

poleca85%

Somatotropina - hormon wzrostu

I. Informacje ogólne Somatotropina, hormon wzrostu, STH, hGH, GH jest naturalnym produkowanym przez przedni płat przysadki mózgowej hormonem polipeptydowym składającym się ze 191 aminokwasów. Jest on odpowiedzialny za wzrost wszystkich tkanek...

poleca85%

Ontogeneza człowieka

I. Definicja ontogenezy: Ontogeneza – inaczej rozwój osobniczy człowieka – jest zespołem powiązanych z sobą procesów morfologicznych kształtujących organizm i osobowość człowieka od chwili powstania zygoty do końca życia.Za początek ontogenezy...

poleca82%

Chrząszcze - Coleoptera

Praca w załączniku na dole

poleca84%

Postawa ciała

Postawa ciała to sposób trzymania ciała w pozycji stojącej, który zmienia się w ciągu całego życia, w zależności od wieku, stanu zdrowia, płci, wagi i trybu życia. Postawa jest subtelnym wskaźnikiem stanu aktywności organizmu ludzkiego; każdy...

poleca82%

Jak powstają gatunki?

Zanim zaczniemy się zastanawiać jak powstają różnorodne gatunki organizmów powinniśmy przypomnieć sobie co w ogóle oznacza słowo "gatunek". Jeszcze w liceum poznaliśmy definicję tego słowa. Jak dobrze pamiętam " Gatunek jest...

poleca85%

Biomateriały

1.1.Zastosowanie biomateriałów w inżynierii tkankowej Analizując zagadnienia biomateriałów oraz dziedziny nauki jaką jest inżynieria tkankowa, należy zaznaczyć, iż jest ona dziedziną interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiedzę z zakresu...

poleca84%

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

Zdolność wysiłkowa: a) metody oceny zdolności wysiłkowej stosowane poza laboratorium b) metody laboratoryjne oceny zdolności wysiłkowej – testy wysiłkowe Oznaczanie czasu bezdechu dowolnego Czas trwania bezdechu dowolnego jest to czas, w...

poleca84%

Zasady chowu strusi

Pochodzenie strusi Pierwsze związki człowieka ze strusiem pochodzą z okresu 5500 lat przed naszą erą. Świadczą o tym liczne rysunki naskalne na obszarach dzisiejszej Sahary przedstawiające lamparty i gepardy polujące na ptaki. Światowa...

poleca85%

Włosień spiralny - budowa, cykl życiowy, objawy, wykrywanie, leczenie

- Trichinella spiralis to kosmopolityczny nicień, występujący głównie na półkuli północnej i w niektórych krajachtropikalnych (m.in. W Tajlandii) - Trichinella spiralis pasozytuje u człowieka i innych zwierząt (np. świnia, dzik, mysz, szczur) -...

poleca85%

Autyzm jest genetycznym zaburzeniem

Badania genetyczne dowiodły, że wiele rodzin posiada dwójkę dzieci z autyzmem. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że autyzm jest genetycznym zaburzeniem, a gen odpowiedzialny za autyzm również jest odpowiedzialny za powstawanie zaburzeń z...

poleca85%

Krew - tkanka płynna w organizmie.

Krew jest płynem ustrojowym, wchodzący w skład tkanki łącznej, której istota międzykomórkowa jest płynna.Objętość krwi dorosłego człowieka wynosi około 5-6 litrów, co stanowi średnio 6-8 % masy ciała. Składa się z części płynnej, czyli osocza...

poleca84%

Charakterystyka głównych biomów

Wilgotne lasy równikowe Klimat: równikowy wilgotny , całoroczne opady Rośliny: storczykowate, paprocie, wysokie drzewa Zwierzęta: goryle, orangutany, papugi, żaby, motyle, termity, węże, kameleony, gryzonie Położenie: Środkowa Afryka, północna...

poleca84%

Transport przez błony - charakterystyka

- Dyfuzja- przemieszanie się substancji z wyższej do niższej koncentracji; dot. Substancji w stanie gazowym; prowadzi do wyrównania koncentracji (w roztworach- stężeń cząsteczek); przyczyną jest chaotyczny, termiczny ruch cząsteczek. - Transport...

poleca84%
poleca88%

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) - choroba, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tzw. blaszek - plaque). Choroba pojawia się najczęściej między 2 a 3 dekadą...

poleca78%

Wpływ spalin samochodowych na środowisko

"Wpływ spalin samochodowych na środowisko"-praca zaliczeniowa z ochrony środowiska,dostałam za nią 4 :) Spis treści 1.Powietrze atmosferyczne-zanieczyszczenia powietrza i ich źródła………….. 1 1.1.Czym są zanieczyszczenia...

poleca82%

Ryż

Ryż roczna roślina zbożowa z rodziny traw, ponad 8 tys. odmian. Jedno z najważniejszych źródeł pożywienia ludzkości, głównie mieszkańców Azji, dla których roślina ta jest podstawą diety. Uprawiany od co najmniej 5 tys. lat (najstarszy zapis na...

poleca85%

Fizjologia - zmęczenie

Zasada Sieczenowa - dowiódł, że w przypadku biegaczy długodystansowych kończyny dolne najefektywniej odpoczywają poprzez pobudzenie innej części ciała. Dlatego po długotrwałych wysiłkach często masowany jest kręgosłup, co pozornie mogłoby się...

poleca84%

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne. 1. Na czym polegają trudności metodyczne badań nad różnorodnością biotyczną? Podstawowy problem polega na tym, że ciągle szukamy bazy danych dokładnie mówiącej o różnorodności biotycznej. Zbieranie...

poleca93%

Krótkie omówienie budowy czaszki

Czaszka, rozumiana jako powierzchnia kostna, tworząca liczne kanały i zatoki (np. klinową i czołową) pełni przede wszystkim funkcję ochronną mózgowia. Możemy wyróżnić 12 nerwów czaszkowych, które zapisujemy kolejno liczbami rzymskimi (np. nerw...

poleca83%

Ruch w świecie roślin i zwierząt

Celem pracy jest wyjaśnienie dlaczego poruszanie się ma tak ważne znaczenie w świecie roślin i zwierząt, czemu służy ruch i dlaczego dla organizmów żywych jest on tak ważny. Atrybuty ruchu ? wymiana ze środowiskiem różnych elementów....

poleca84%

Współczesne problemy zagrożeń zdrowia.

Największym zagrożeniem życia w dzisiejszych czasach są choroby cywilizacyjne, których nie możemy uniknąć, i na które wszyscy jesteśmy podatni. Nikt nie jest odporny na zakażenie wirusem AIDS. (Istnieją wyjątki ale można je pominąć biorąc pod...

poleca87%

Wymagania botanika

wymagania na egzamin z botaniki dla I rok rolnictwa SGGW

poleca85%

Podział bodźców i refleksoterapia

Pozwolę sobie zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących danego tematu, a mianowicie co to jest komórka zmysłowa oraz komórka nerwowa. Komórka zmysłowa jest to struktura białkowa, która wraz z innymi komórkami tworzy aparat...

poleca83%

Energia biomasy

Energia biomasy. Biomasa to najwcześniej wykorzystywane przez człowieka źródło energii. Jest to największe potencjalne źródło energii na świecie. Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegające...

poleca84%

Entomologia

1. PODZIAŁ ZOOCYDÓW; PRZYKŁADY: • ZOOCYDY – są to związki chemiczne, używane do zwalczania szkodników zwierzęcych. Zoocydy w stosunku do zwierząt działają: - oddechowo – działają poprzez układ oddechowy, - kontaktowo – działają poprzez kontakt...

poleca85%

Dietetyka :Witaminy rozpuszczalne i nierozpuszczalne w tłuszczach - ich rola w żywieniu

Do optymalnego wykorzystania spożytego pożywienia i utrzymania ciągłości procesu przemiany materii niezbędne są w i t a m i n y (łac.: vita ? życie, amina ? związek chemiczny zawierający grupę aminową). Nazwa ?witamina? została wymyślona przez...

poleca83%

Geomorfologia

GEOMORFOLOGIA – nauka o formach powierz. Ziemi, zajmuje się opisem, klasyfikacją, genezą, wiekiem, ewolucją pojedynczych i zespołów form rzeźby. MIEJSC GEOMORFOLOGII W ŚRODOWISKU: -budowa geologiczna – GEOLOGIA -rzeźba terenu – GEOMORFOLOGIA...

poleca83%

Fizjologia wysiłku fizycznego.

Mam nadzieję, że ta praca komuś pomoże :-)

poleca83%

Urazy narządu ruchu.

Biomedyczne podstawy rozwoju. URAZY NARZĄDU RUCHU: 1. SKRĘCENIA: * gwałtowny ruch, przekraczający fizjologiczny zakres ruchomości stawu* różny stopień – lekki, przez naderwanie torebki stawowej i więzadeł stawowych, do urazu przyczepu mięśni...

poleca82%

Nawożenia

17. Bor w glebie i roślinie: GLEBA: Ogólna zawartość B w gl. 4-100mg/kg s.m. .gleby piaszczyste zawierają 5-13.5 (9), gliniaste 3-75 (15), rędziny 1-194 (25) oraz organogeniczne 17-48mg B/kg s.m. najmniej boru zawierają gleby bielicowe i...

poleca83%

Grzybienie Białe

Grzybienie białe (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Jeden z około 50 gatunków z rodzaju grzybienie Nymphaea. Typ nomenklatoryczny dla rodzaju. Ze...

poleca82%

Odpady toksyczne i metody ich unieszkodliwiania

I. WSTĘP . Odpady ? to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe , również te nie będące ściekami substancje ciekłe , powstałe w wyniku działalności przemysłowej , gospodarczej...

poleca82%

Sinice

Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria, Cyanophyta, Schizophyta) - gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za glony, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty). Nazwa zwyczajowa...

poleca83%

Fizjologia - wpływ aktywności ruchowej na efekty fizjologiczne.

rekreacja –zespół zjawisk społeczno - kulturowych, proces wypoczynku, zespół zachowań w czasie wolnym rekreacyjne zachowanie się to: mniej lub bardziej złożona zorganizowana aktywność człowieka skierowana na świadomy cel związany z jego...

poleca82%

HACCP ściąga

HACCP - historia 1970 : narodziny HACCP w USA w przemyśle chemicznym 1972 : zastosowanie HACCP w USA w przemyśle spożywczym pracującym na potrzeby NASA i armii amerykańskiej 1987 : pierwsza rekomendacja Kodeksu Żywnościowego na temat HACCP...

poleca85%

Fazy rozwoju osobniczego

Życie każdego z nas zaczyna się od małej komórki, która może przypominać ziarenko piasku. W swojej pracy pragnę się skupić na fazach rozwoju osobniczego, co określamy mianem ontogenezy. Czym jest to pojęcie? Jaka jest jego definicja? Jest to...

poleca86%

Budowa kości

Budowa i funkcje kości Kości stanowią podstawowy element układu kostnego, który zbudowany jest z tkanki twardej. Określają one podstawowy kształt oraz ogólną wielkość ciała[ ]. Należy zaznaczyć, iż wiele kości pełni funkcję podporową...

poleca84%

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Celem pracy jest charakterystyka grzybów Fungi i porostów Lichenes, ich wzajemne relacje i ich miejsce oraz znaczenie w ekosystemie i gospodarce. Grzyby (Fungi) należą do jednych z liczniejszych i ciekawszych tworów natury. Spotkać je...

poleca94%

Gonartroza

Zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, czyli gonartroza, wywodzą swoją nazwę od łacińskiej nazwy gonarthrosis. Za gonartrozę należy uważać ból i dysfunkcję kolana, w którym radiologicznie potwierdzono proces zwyrodnieniowy. Za potwierdzenie...