profil

Biologia

(123)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

82 online
poleca85%

Podział bodźców i refleksoterapia

Pozwolę sobie zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących danego tematu, a mianowicie co to jest komórka zmysłowa oraz komórka nerwowa. Komórka zmysłowa jest to struktura białkowa, która wraz z innymi komórkami tworzy aparat...

poleca75%

Przystosowanie drapieżników do polowania, a ich ofiar do obrony.

Jedną z cech warunkujących przetrwanie organizmu jest pobieranie pokarmu. W tym celu zwierzęta wykształciły wiele przystosowań ułatwiających zdobywanie pożywienia i wspomagających je w walce z konkurencją, a jest ich tak wiele że nie sposób...

poleca79%

Biochemia

1. Właściwości białek Białka nie posiadają charakterystycznej dla siebie temperatury topnienia. Przy ogrzewaniu w roztworze, a tym bardziej w stanie stałym, ulegają, powyżej pewnej temperatury, nieodwracalnej denaturacji - zmianie struktury,...

poleca76%

Wybrane zagadnienia z Botanikii i Zoologii

BOTANIKA 1) WYBRANE DZIEDZINY NAUK BIOLOGICZNYCH I ICH ZWIĄZEK Z INNYMI DYSCYPLINAMI PRZYRODNICZYMI. -BIOLOGIA- jest nauką o żywych organizmach, ich pochodzeniu, rozwoju, funkcjach życiowych i współzależności z innymi organizmami. -BOTANIKA-...

poleca78%

Wpływ spalin samochodowych na środowisko

"Wpływ spalin samochodowych na środowisko"-praca zaliczeniowa z ochrony środowiska,dostałam za nią 4 :) Spis treści 1.Powietrze atmosferyczne-zanieczyszczenia powietrza i ich źródła………….. 1 1.1.Czym są zanieczyszczenia...

poleca82%

Botanika ściąga

ściaga z botaniki no kolokwium

poleca93%

Niewydolność krążenia

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ LEWO KOMOROWA OBRZĘK PŁUC- OEDEMA PULMONUM 1.Etiologia ostrej niewydolności lewokomorowej 2.Objawy obrzęku płuc 3.Postępowanie Obrzęk płuc wyraża się nadmierny gromadzeniem płynu przedsionkowego w przestrzeni...

poleca83%

Geomorfologia

GEOMORFOLOGIA – nauka o formach powierz. Ziemi, zajmuje się opisem, klasyfikacją, genezą, wiekiem, ewolucją pojedynczych i zespołów form rzeźby. MIEJSC GEOMORFOLOGII W ŚRODOWISKU: -budowa geologiczna – GEOLOGIA -rzeźba terenu – GEOMORFOLOGIA...

poleca83%

Energia biomasy

Energia biomasy. Biomasa to najwcześniej wykorzystywane przez człowieka źródło energii. Jest to największe potencjalne źródło energii na świecie. Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegające...

poleca86%

Botanika spis roślin na zaliczenie z botaniki

nazwy łacińskie roślin wymaganych na zaliczenie z botaniki

poleca84%

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

Zdolność wysiłkowa: a) metody oceny zdolności wysiłkowej stosowane poza laboratorium b) metody laboratoryjne oceny zdolności wysiłkowej – testy wysiłkowe Oznaczanie czasu bezdechu dowolnego Czas trwania bezdechu dowolnego jest to czas, w...

poleca84%

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne. 1. Na czym polegają trudności metodyczne badań nad różnorodnością biotyczną? Podstawowy problem polega na tym, że ciągle szukamy bazy danych dokładnie mówiącej o różnorodności biotycznej. Zbieranie...

poleca84%

Entomologia

1. PODZIAŁ ZOOCYDÓW; PRZYKŁADY: • ZOOCYDY – są to związki chemiczne, używane do zwalczania szkodników zwierzęcych. Zoocydy w stosunku do zwierząt działają: - oddechowo – działają poprzez układ oddechowy, - kontaktowo – działają poprzez kontakt...

poleca84%

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Celem pracy jest charakterystyka grzybów Fungi i porostów Lichenes, ich wzajemne relacje i ich miejsce oraz znaczenie w ekosystemie i gospodarce. Grzyby (Fungi) należą do jednych z liczniejszych i ciekawszych tworów natury. Spotkać je...

poleca83%

Fizjologia wysiłku fizycznego.

Mam nadzieję, że ta praca komuś pomoże :-)

poleca83%

Urazy narządu ruchu.

Biomedyczne podstawy rozwoju. URAZY NARZĄDU RUCHU: 1. SKRĘCENIA: * gwałtowny ruch, przekraczający fizjologiczny zakres ruchomości stawu* różny stopień – lekki, przez naderwanie torebki stawowej i więzadeł stawowych, do urazu przyczepu mięśni...

poleca83%

Ruch w świecie roślin i zwierząt

Celem pracy jest wyjaśnienie dlaczego poruszanie się ma tak ważne znaczenie w świecie roślin i zwierząt, czemu służy ruch i dlaczego dla organizmów żywych jest on tak ważny. Atrybuty ruchu ? wymiana ze środowiskiem różnych elementów....

poleca83%

Fizjologia - wpływ aktywności ruchowej na efekty fizjologiczne.

rekreacja –zespół zjawisk społeczno - kulturowych, proces wypoczynku, zespół zachowań w czasie wolnym rekreacyjne zachowanie się to: mniej lub bardziej złożona zorganizowana aktywność człowieka skierowana na świadomy cel związany z jego...

poleca83%

Ryż

Ryż roczna roślina zbożowa z rodziny traw, ponad 8 tys. odmian. Jedno z najważniejszych źródeł pożywienia ludzkości, głównie mieszkańców Azji, dla których roślina ta jest podstawą diety. Uprawiany od co najmniej 5 tys. lat (najstarszy zapis na...

poleca82%

Nawożenia

17. Bor w glebie i roślinie: GLEBA: Ogólna zawartość B w gl. 4-100mg/kg s.m. .gleby piaszczyste zawierają 5-13.5 (9), gliniaste 3-75 (15), rędziny 1-194 (25) oraz organogeniczne 17-48mg B/kg s.m. najmniej boru zawierają gleby bielicowe i...

poleca82%

Jak powstają gatunki?

Zanim zaczniemy się zastanawiać jak powstają różnorodne gatunki organizmów powinniśmy przypomnieć sobie co w ogóle oznacza słowo "gatunek". Jeszcze w liceum poznaliśmy definicję tego słowa. Jak dobrze pamiętam " Gatunek jest...

poleca83%

Grzybienie Białe

Grzybienie białe (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Jeden z około 50 gatunków z rodzaju grzybienie Nymphaea. Typ nomenklatoryczny dla rodzaju. Ze...

poleca84%

Przywry - Motyliczka wątrobowa - budowa i ogólne informacje

Przywry należą do podgatunku wnętrzniaków " Digenea". Zyją na każdym kontynencie oprócz Australii, w środowisku wodnym oraz lądowym na glebach o dużym stężeniu wapnia. Gleby o takiej zawartości minerału są godne życia ich żywicielom...

poleca82%

Odpady toksyczne i metody ich unieszkodliwiania

I. WSTĘP . Odpady ? to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe , również te nie będące ściekami substancje ciekłe , powstałe w wyniku działalności przemysłowej , gospodarczej...