profil

Ochrona krajobrazu

(15)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca82%

Problemy energetyczne w polsce i na świecie

1. Energetyka Energetyka to dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania...

poleca81%

Zasady prawa ochrony środowiska

Zasady prawa ochrony środowiska: to te normy prawa ochrony środowiska, które muszą być uznane za wiodące (podstawowe), zaś wynikające z nich rozwiązania winny być uważane za kryteria interpretacyjne dla całej ustawy Zasady prawa ochrony...

poleca82%

Ochrona krajobrazu

Człowiek pozostawia na Ziemi wiele zanieczyszczeń związanych ze swoją działalnością. Wielkie fabryki, huty, ale chodżby małe nawet niby ekologiczne elektrownie wodne są też żródłem zmiany klimatu na terenie położonym wokół niej. Można...

poleca79%

Pozytywny i negatywny wpływ wybudowania zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Włocławek.

Biorąc pod uwagę temat zalet i wad zbiorników wodnych trzeba wziąć pod uwagę iż jakakolwiek obecność człowieka wpływa na, oraz zmienia środowisko zmieniając jego naturalny stan, wobec czego każda większa ingerencja człowieka wytwarza niepożądane...

poleca80%

Ochrona środowiska

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Ochrona środowiska – nauka samodzielna, interdyscyplinarna, traktuje o warunkach życia biologicznego wszystkich organizmów żywych w środowisku przyrodniczym. W odniesieniu do człowieka...

poleca80%

Metody i formy ochrony krajobrazu

METODY I FORMY OCHRONY KRAJOBRAZU OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona zarówno z ochrona...

poleca68%

Białowieski Park Narodowy

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY POŁOŻENIE: Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. HISTORIA POWSTANIA PARKU Historia utworzenia...

poleca85%

Kuba

Charakterystyka środowiska Kuby Położenie geograficzne Kuba należy do Wielkich Antyli, części archipelagu złożonego z 3715 wysp i wysepek nazywanych Cayos. Ich łączna powierzchnia wynosi 110 922 km2, a długość wyspy Kuby jako największej z...

poleca85%

Propozycje wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych

Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Są to odpady będące frakcją stałą zawartą w masie ściekowej, które zostały wyodrębnione na drodze różnorodnych procesów technologicznych jak np. osadnikowanie. Frakcja stała ta jest...

poleca85%

Ekologia Krajobrazu

Ekologia krajobrazu-jest nauka zajmująca się kompleksem powiązań pomiędzy biocenozami i ich środowiskowymi uwarunkowaniami w określonych wycinkach krajobrazu. Rozwój Ekologii Krajobrazu -jest on powiązany ze wzrostem liczny ludności, od którego w...