profil

Marketing

(429)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

48 online
poleca85%

Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie – cele, struktura, przeznaczenie.

1. Ogólne spojrzenie na planowanie. Liczne firmy działają bez formalnych planów. W nowo powstałych przedsiębiorstwach kierownictwo jest nieraz zbyt zajęte, by opracowywać plany, a w małych może sądzić, że planowanie jest potrzebne tylko...

poleca85%

Plan marketingowy zakładu pogrzebowego

SPIS TREŚCI nr strony I. Podstawowe informacje o firmie 3 1. Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli....................................................................... 3 2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej...

poleca85%

Marketing usług.

sciagi z marketingu uslug

poleca85%

Marketing międzynarodowy, charakterystyka rynku Holandii

Praca zaliczeniowa z Marketingu Międzynarodowego

poleca86%

Marketing mix

I . Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to elementy marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. II. Narzędzia marketingu mix to: - PRODUKT (product)- podstawowe...

poleca85%

Ankieta! (kosmetyki Avon)

Ankieta znajduje sie w załączniku,gdyż posiada zdjęcia. Robiona jest ona według zasad.Oceniona przez nauczyciela: bdb+ Mam nadzieje ze tez dostaniecie takie ocenki :) pozdrawiam Autor:Monika ZSE W...

poleca85%

Projekt badań marketingowych

Spis treści: Rozdział I Koncepcja badania 1.1 Sformułowanie problemu badawczego i celów badania 3 1.2 Ustalenie hipotez badawczych 4 Rozdział II Plan badania 2.1 Wybór gromadzenia informacji (tryb bezpośredni i pośredni) 5 2.2...

poleca85%

strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa

Scharakteryzuj podstawowe strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia marketingowa jest elementem ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa oraz stanowi wyraz jego misji w zachowaniach na rynku. Ma ona charakter...

poleca85%

Projekt z marketingu sportowego.

Produkt: „Mityng lekkoatletyczny Libiąż’2002” Wybranym zadaniem z zakresu sportu jest organizacja mityngu lekkoatletycznego Libiąż’2002. Rozegranie tej pięciodniowej imprezy sportowej planowane jest w na stadionie miejskim w Libiążu, mogącym...

poleca85%

Cykl życia produktu - przykładowe przeprowadzenie wymyślonego produktu przez wszystkie fazy :)

Nośnikiem reklamy jest: -radio -telewizja Faza WPROWADZENIA Tego jeszcze nie było! Marka SONY wprowadza na rynek ABSOLUTNY HIT!!! Telewizor 32" z wbudowanym DVD i modemem! To produkt na miarę XXII wieku !! Dzięki najnowszej...

poleca85%

Znaczenie i elementy planu marketingowego.

ZNACZENIE I ELEMENTY PLANU MARKETINGOWEGO Plan marketingowy jest krótkim, szczegółowym i pisemnym planem, w którym przedstawiane są działania, jakie firma musi podjąć, aby osiągnąć założone obroty i cele marketingowe. Planowanie to jedna z...

poleca85%

Kampania reklamowa produktu turystycznego II Dni Młodzieży (Young Fest) w Hajnówce

Kampania reklamowa produktu turystycznego II Dni Młodzieży (Young Fest) w Hajnówce

poleca85%

Produkt, jako element mixu marketingowego

Produkt – jest to wszystko to, co przeznaczamy na wymianę, towary, usługi, przedsięwzięcia, projekty, miasta, gminy, itp.; jest to suma jego atrybutów mająca na celu zdolność zaspokajania potrzeb. Marketing obejmuje wszystkie dziedziny życia...

poleca85%

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Redukcja i przetwarzanie informacji polega na uporządkowaniu i przedstawieniu danych uzyskanych w badaniu marketingowym w postaci opisowej, tabelarycznej lub graficznej. Cały proces redukcji i przetwarzania składa się z kilku czynności, które...

poleca87%

Co to jest public relations?

OPIS PODSTAW ROZUMIENIA PUBLIC RELATIONS Public relations (relacje publiczne)- przez pojęcie to należy rozumieć ogół kontaktów z otoczeniem, dbanie o własną opinię, przekonywanie innych o słuszności swoich poglądów i przekonań. Podstawą tego...

poleca86%

Jakość w usługach

WSTĘP W wielu opracowaniach można znaleźć stwierdzenie, że świat wkroczył obecnie w okres drugiej rewolucji przemysłowej ? rewolucji jakościowej współcześnie. W krajach, których podaż wyrobów i usług przewyższa popyt, gdzie panuje rynek...

poleca85%

Analiza SWOT przedsiębiorstwa

Analiza SWOT. Firma „Kserograf” powstanie jako spółka cywilna, założona przez dwóch wspólników w Jarosławiu przy ulicy Pruchnickiej w pobliżu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nakłady związane z rozpoczęciem działalności to zakup sprzętu o...

poleca85%

Cena jako instrument marketingu

Cena – jest to określenie w jednostce pieniądza wartości dóbr i usług - czynnik prestiżu (efekt snoba) Wybór instrumentu zależ od: · Celu, jaki stawiamy przed promocją · Grupy nabywców, do której kierujemy przekaz promocyjny · Fazy życia...

poleca85%

Jakie korzyści konsumentom i firmom daje segmentacja rynku.

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji, w preferencjach zakupu. Każda z tych zmiennych może być wykorzystywana do...

poleca85%

Ankieta o preferencjach konsumentek w zakresie zakupu i użytkowania kosmetyków

Preferencje konsumentek w zakresie zakupu i użytkowania kosmetyków kolorowych Szanowne Panie, proszę o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki będą traktowane poufnie i wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych. Ankieta...

poleca85%

Biznes pla firmy Ekologicznej, wywożącej śmieci

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa. Firma zostanie zarejestrowana 1 czerwca 2006 r jako spółka z ograniczoną odpowiedzialno-ścią dwóch właścicieli Rafała Mikołajczyka i Michała Rakowieckiego z zamiarem prowadze-nia działalności...

poleca85%

Marketing wykłady I sem.

marketing w pigułce

poleca85%

Marketing Bankowy - recenzja

Recenzja książki B. Zurawik, W. Żurawik

poleca85%

Marketing-ściąga

1. ORIENTACJE MARKETINGOWE FIRMY: Wyróżnia się 4 podstawowe fazy rozwoju ogólnej orientacji przedsiębiorstw: •Orientacja produkcyjna – jest to faza związana z przyśpieszonym życiem gospodarczym XVII w; na podstawie odkryć i wdrażania na rynek...

poleca85%

Promocja, jako element mixu marketingowego

Promocja - jest to element systemu komunikacji firmy z otoczeniem. Firma kontaktuje się z otoczeniem na wiele różnych sposobów. Wyróżnia się 5 podstawowych instrumentów promocji: • reklama • promocja osobista (akwizycja) • promocja...