profil

Marketing

(429)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca85%

Strategia promocji Sokółki

I WSTĘP 3 II. WPROWADZENIE 4 III. WYRÓŻNIKI SOKÓŁKI 5 IV. ANALIZA SWOT 18 V. ANALIZA KONKURENCJI 30 VI. MISJA 44 VI. LOGO 45 VII. TYPOLOGIA GRUPY DOCELOWEJ SOKÓŁKI ORAZ CELE PROMOCJI I DZIAŁANIA JE...

poleca85%

Orientacja marketingowa

Marketing – tworzenie środowiska z poszanowaniem dwóch stron. Filozofia – troska o klienta. Obszar działania – dostosowywanie do otoczenia, zachodzących zmian. Zespoły instrumentów: produkt cena dystrybucja promocja Orientacja...

poleca85%

Znaczenie emocji pozytywnych w reklamie

W walce o konsumenta pomysłodawcy reklam sięgają po coraz to bardziej wyrafinowane metody manipulacji ludzkim umysłem. Wiele osób jest jednak przekonanych, że są uodpornione na reklamy. Powodem tego najprawdopodobniej jest zbyt wielka ilość reklam...

poleca85%

Marketing- ćwiczenia

ćwiczenia z zajęć US WNEiZ I rok FiB zaoczne

poleca85%

Marketing zapachowy

Marketing jest nauką przewrotną polegającą na badaniu procesu i motywacji, które skłaniają istotę ludzką do robienia czegoś, czego żadne inne stworzenie we wszechświecie nie robi: do kupowania, ostatecznego celu całej działalności gospodarczej. W...

poleca85%

Marketing miedzynarodowy

I MARKETING MIĘDZYNARODOWY Kierunki sprzedaży: 1. na rynku wewnętrznym 2. na rynku zagranicznym (problem wyboru: struktury towarowej, czyli asortymentu i gdzie eksportować) Przed podjęciem działań marketingowych w przypadku eksportu należy...

poleca87%

Analiza rynku FMCG

Wstęp Spośród wszystkich sektorów sprzedaży najbardziej prężnie rozwijającą się w ostatniej dekadzie jest branża FMCG ( Fast Moving Consumer Goods) określana również jako CPG ? Consumer Packed Goods. W tłumaczeniu określenia te oznaczają produkty...

poleca85%

Opracowane zagadnienia na egzamin - marketing

Marketing- zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania. Orientacja rynkowa- cechy: określony punkt wyjścia podejmowania działań (konsument), proces jako pkt...

poleca85%
poleca85%

Analiza strony www.smyk.pl

Kacper Wiśniewski Numer indeksu : 2487 Analiza, ocena oraz projekt rozwoju opracowany dla Internetowej strony: WWW.SMYK.PL Zawartość pracy: 1. Wstęp – Cel i znaczenie pracy. 2. Ocena aktualnej strony SMYK – zalety i...

poleca85%

Podejmowanie decyzji marketingowych

I. Funkcje zarządzania i cechy menadżera. Zarządzanie ? proces podejmowania decyzji kierowniczych uwzględniający założone cele, strategie, działania oraz realizację taktyki(proces realizacji funkcji zarządzania) Inne definicje zarządzania: ?...

poleca85%

Marketing

Marketing 16-11-2006 i 26-10-2006

poleca85%

mySurveyLab - Badania Ankietowe Online

Wraz z rozwojem Internetu coraz większą popularność zdobywają internetowe systemy ankietowe. Jedną z zalet tego typu rozwiązania jest szybkość przygotowania oraz przeprowadzenia badania. Gotowa ankietę można przygotować w ciągu kilku minut,...

poleca85%

Projekt Marketingowy

PROJEKT MARKETINGOWY Spis treści I. Ogólny opis firmy?????????????..2 II. Elementy otoczenia firmy??????????..3 III. Wybór lokalizacji firmy ???????????4 IV. Polityka asortymentowa???????????.4 V. Polityka cenowa??????????????.5 VI. Działania...

poleca85%

Marketing 09-11-2006

ściąga z marketingu 09-11-2006r.

poleca85%

Recenzja ksiazki: "marketing producenta i eksportera" Autor: Klemens Pawel Białecki

Prof.dr.hab. Klemens Paweł Białecki, autor wielu książek oraz artykułów na temat handlu zagranicznego i marketingu, którego jest prekursorem w Polsce. Napisał również ostatnio przeczytaną przeze mnie książkę „Marketing producenta i eksportera”...

poleca85%

Badania focusowe.

Focus group interviews, focus group, albo po prostu focus to różne nazwy określające ten sam sposób zdobywania danych. Odpowiednikiem tych angielskich terminów jest wyrażenie “zogniskowany wywiad grupowy”. Ten sposób gromadzenia informacji pojawił...

poleca85%

Które bodźce zachęcają ciebie do zakupu?

Moim zdaniem będzie to uzależnione od rodzaju artykułu, który zamierzam kupić. Generalnie preferuję artykuły atrakcyjne cenowo, ale już niejednokrotnie przekonałam się, że aby długo korzystać z zakupionego towaru, czasem warto zainwestować większe...

poleca85%

Projekt działalności turystycznej

Gabriela Gołąbek semIV ORTiH PROJEKT DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYNAJEM POKOI GOŚCINNYCH FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA Działalność jednoosobowa Działalność będzie prowadzona przeze mnie samą, nie zatrudniam żadnej osoby, ponieważ mam męża i dwójkę...

poleca85%

Direct Mail Centrum

SPIS TREŚCI: I. Poczta Polska dawniej i dziś. 1. Rys historyczny – siła tradycji w pełnieniu służby publicznej. 2. Strategia na „dziś” ukierunkowana na sprostanie oczekiwaniom klientów. 3. Współczesny „pocztowiec”, czyli jak...

poleca85%

Staranie się o pracę. Pierwszy dzień w pracy.

Poszukiwanie i podjęcie pracy zawodowej wymaga od kandydata sporego wysiłku. Pierwszym działaniem jest dotarcie do ofert pracy lub złożenie własnej oferty. Istnieje wiele instytucji i organizacji, które w tym pomagają. Są to : -urzędy i biura...

poleca85%

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa – to spółka , w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, czyli całym swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest...

poleca85%

Spółki

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkiem wspólników i...

poleca85%

Podstawowe założenia programu public relatons

Celem PR jest stworzenie dobrze zasłużonej reputacji firmy (organizacji, lub jednego człowieka czy idei, jednak PR najszersze zastosowanie ma w biznesie i na tym skupiłem moją pracę). Może na nią składać się troska o klientów, skuteczne...

poleca85%

Przykłady testów z analizy ryznku

Test numer 1 Pytania egzaminacyjne z Analizy Rynku 1. Czy chłonność rynku to /proszę zakreślić prawidłową odpowiedź/: a. popyt niezaspokojony, przy danych cenach i dochodach (odp.A) b. popyt potencjalny na określony produkt w danej...

poleca85%

Kierunki rozwoju "INTER BIELKON" w warunkach globalizacji

Kierunki rozwoju „INTER BIELKON” S.A. w warunkach globalizacji. 4.1. Charakterystyka marketingowa „BIELKONU” Tradycje produkcyjne zakładu sięgają roku 1920, gdzie istniał pod nazwą „Bielski Przemysł Konfekcyjny ROSEN i SKA, sp. z o.o.. Jako...

poleca85%

Badania marketingowe

Podstawą kształtowania marketingu są badania marketingowe. Można je określić jako planowe i obiektywne, realizowane kwalifikowanymi metodami gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji o czynnikach, które tworzą warunki do prowadzenia...

poleca85%

Dlaczego ludzie grają w Lotto -wnioski z badania

Wnioski z badania ?Dlaczego ludzie grają w Lotto? Badanie przeprowadzane w Łodzi w kwietniu 2003r Zprzeprowadzonej weryfikacji ankiety możemy wywnioskować ,że aż 75 % badanych gra w Lotto. Badanie wykazało , ze w przypadku łodzian płeć nie ma...

poleca85%

Marketingowy proces badawczy. Badania marketingowe

Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach...