profil

Technologia żywności

(31)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

System Haccp - przykłady i wskazówki

System Haccp - przykłady i wskazówki patrz załącznik

poleca84%

Rodzaje obsługi kelnerskiej

Opiekując się gościem, czy udzielając mu informacji, kelner musi zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu służbowego. Rozmowa nie może zmieniać się w pogawędkę, gdyż jest to sprzeczne z zasadami dobrej obsługi. Utrzymanie odpowiedniego dystansu i...

poleca83%

Chemia organiczna - Keton aldehyd

Aldehydy CnH2n+1CHO, próba Tollensa HCHO + Ag2O -> HCOOH + 2Ag, próba Trommera HCHO + 2Cu(OH)2 -> HCOOH + Cu2O + 2H2O otrzymywanie alkoholi1rz: utlenianie RCH2OH --> RCHO+H2O np. CH3OH +CuO-> HCOH +H2O + Cu, odwodornienie RCH2OH-> RCOH+ H2 np....

poleca82%

Instrukcja mycia i dezynfekcji

INSTRUKCJA NR 01 EGZ. NR 1 Wydanie:01 HIGIENA OSOBISTA PERSONELU Wersja: 1 Strona:1/2 Opracował: Data: Podpis: Zatwierdził: Data: Podpis: 1. Cel instrukcji Celem instrukcji jest prawidłowe postępowanie sprzedawcy w zakresie zachowania...

poleca83%

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Cel i istota utrwalania. 2.Przemysłowe metody utrwalania żywności. 2.1.Stopnie utrwalania żywności. 2.1.1.Pasteryzacja. 2.1.2.Sterylizacja. 3. Utrwalanie za pomocą niskich temperatur....

poleca82%

Ekosystem

Spis treści: 1. Struktura funkcjonowania ekosystemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Cykle biogeochemiczne . . . . . . . . . . . . . . . . ....

poleca84%

Alkaloidy roślinne. Rodzaje alkaloidów roślinnych, przykłady. Ich rola w organizmach roślinnych. Wykorzystanie.

Hormony roślin (fitohormony, związki organiczne) są wskaźnikami koordynującymi procesy rozwojowe wewnątrz organizmu wielokomórkowego. Z reguły są one syntetyzowane tylko w określonych organach lub tkankach organizmu, a następnie w różny sposób...

poleca85%

Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym

Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym Mikroflora pierwotna i wtórna surowców roślinnych, zwierzęcych oraz surowców dodatkowych Surowce żywnościowe są środowiskami, w których drobnoustroje mogą bytować, rozwijać się...

poleca85%

Cechy Hotelarza

Cechy psychofizyczne hotelarza 1.Cechy psychiczne : -uprzejmość -życzliwość -opanowanie -dyskrecja -wyrozumiałość -cierpliwość -lojalność -uczciwość -zaradność -szybkość podejmowania decyzji -zorganizowanie -kreatywność -umiejętność pracy w...

poleca85%

Charakterystyka produkcji piekarskiej

PRZYGOTOWANIE SUROWCÓW DO PRODUKCJI PIECZYWA Od starannego i dokładnego przygotowania surowców zależy w dużym stopniu przebieg procesów technologicznych oraz jakość pieczywa. Podstawowym surowcem w produkcji jest mąka i od właściwego jej...

poleca85%

Chemia organiczna kwas-mydło

Liczba kwasowa ilość miligramów KOH potrzebna do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 g tłuszczu liczba zmydlania ilość miligramów KOH potrzebna do całkowitego zobojętnienia wszystkich kwasów tłuszczowych, wolnych i związanych...

poleca85%

Chemia fizyczna- zagadnienia

Funkcje termodynam- parametr układu mający określoną wartość dla danego stanu nie zależnie od drogi na jakiej dany stan został osiągnięty: U- ener wewnętrzna, G-entalpia swobodna, H-entalipa, F-ener swobodna, S-entropia. Wielkość ekstensywna...

poleca85%

Bakterie Drożdże Grzyby strzępkowe

Bakterie Drożdże Grzyby strzępkowe patrz załącznik :)

poleca85%

Kleikowanie skrobi oraz znaczenie praktyczne tego zjawiska

Skrobia - węglowodan, polimer glukozy, polisacharyd roślinny, jest substancją higroskopijną i może wchłaniać do 30% wody. Składa się wyłącznie z merów glukozy (jej cząsteczka składa się z około 1000 cząsteczek glukozy), pełni w roślinach rolę...

poleca85%

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna 1. Omów podstawowe pojęcia związane z profilaktyką w ochronie zdrowia. * Profilaktyka (zapobieganie, prewencja) obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania chorobie, i niepożądanym skutkom. Są to zawsze...

poleca85%

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Cel i istota utrwalania. 2.Przemysłowe metody utrwalania żywności. 2.1.Stopnie utrwalania żywności. 2.1.1.Pasteryzacja. 2.1.2.Sterylizacja. 3. Utrwalanie za pomocą niskich temperatur....

poleca85%

Klasyfikacja materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym stosowane są: * metale i ich stopy * tworzywa sztuczne * drewno * szkło * materiały ceramiczne METALE I ICH STOPY: Właściwości metali i ich stopów: * dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne * podatność na obróbkę...

poleca85%

Rodzaje gastronomii

Istota, Cele i zakres usług gastronomicznych 1. Historia rozwoju gastronomii Rozwój gastronomii jest ściśle związany z ewolucją środków transportu i rozwojem gospodarki, które doprowadziły do powstania nowego przemysłu-turystyki. Początki...

poleca85%

Charakterystyka żywienia, dzienny jadłospis osoby w podeszłym wieku chorej na cukrzycę

MOJA PIERWSZA PRACA KONTROLNA NA ROKU, GDZIE WIEDZA WYNOSIŁA NIEWIELE :) ALE NIENARZEKAM Odżywianie lecznicze staje się coraz ważniejszym osobnym czynnikiem, odgrywającym znaczącą rolę w leczeniu chorób. Zasadniczą sprawa w czasie sprawowania...

poleca85%

Chemia Organiczna- alkan fenol

Alkany CnH2n+2 C4 gazy, C5-C15 ciecze, C15 ciała stałe spalanie: CH4 + 2O2= CO2+4H2O całkowite, 2CH4+ 3/2O2 = 2CO+4H2O półcałkowite, CH44+O2=C+2H2O niecałkowite r. substytucji CnH2n+2+X2= CnH2n+1X +HX X-chlorowiec otrzymywanie synteza Wurtza...

poleca85%

Dokumentacja Techniczno Ruchowa ze znamionami znaku CE pasteryzatora do śmietanki

1. Wstęp Metody pasteryzacji Klasyczna metoda pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury powyżej 60C, jednak nie większej niż 100C. Obecnie stosuje się dwa zasadnicze procesy pasteryzacji: • Wysoka krótkotrwała (HTST - ang....

poleca85%

Rozbiór technologiczny tusz

Głównym celem rozbioru jest podział tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze, biorąc pod uwagę budowę anatomiczną zwierząt rzeźnych oraz przydatność technologiczną i kulinarną. W przemyśle są stosowane cztery rodzaje rozbioru mięsa : ?...

poleca85%

Fizyka Transformator

1. TRANSFOMATOR Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela...

poleca85%

Chemia organiczna- cukry

Monosacharydy triozy: aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton, tetrozy: erytoza, treoza, pentozy: ryboza, deoksyryboza, ksyloza, heksozy: glukoza, fruktoza, mannowa redukcja do alkoholi D-ryboza->2H+rybitol, Glukoza-> [H] D+glucitol utlenianie do...

poleca85%

Menu obiadowe

przykładowe menu obiadowe, w przypadku gdy nie ma sie pomysłu na obiad :D można je przystosować do własnych wymagań lub zawartości lodówki Menu w załączniku (Word) smacznego :P

poleca89%

Enzymy

Są tutaj potrzebne tematy na zajęcia z mikrobiologii, biochemii i ekonomii..

poleca85%

Substancje dodatkowe - ich charakterystyka i zastosowanie w odniesieniu do artykułów żywnościowych. Elementy towaroznastwa

Od niepamiętnych czasów stosowano substancje dodatkowe dla podniesienia smakowitości i atrakcyjności artykułów żywnościowych, zwiększenia ich trwałości oraz ułatwienia procesów przetwarzania. Jako środki konserwujące były i są używane do dziś:...

poleca85%

W jaki sposób konserwanty i dodatki do żywności wpływaja na zdrowie.

Przepraszam ale to mam w formie prezentacji oraz w formie skróconych informacji:):) Miłej lektury:):)

poleca87%

Wymagania pokarmowe i wzrost drobnoustrojów. Drobnoustroje środowisk naturalnych jako źródło zanieczyszczeń w przemyśle spożywczym.

Wymagania pokarmowe i wzrost drobnoustrojów. Drobnoustroje środowisk naturalnych jako źródło zanieczyszczeń w przemyśle spożywczym Patrz załącznik

poleca87%

Żywienie w hiperlipidemii

ŻYWIENIE W HIPERLIPIDEMII Pod pojęciem hiperlipidemii (HLP) rozumiemy stężenia cholesterolu (TC) i/lub triacylogliceroli (d. triglicerydów; TG) w surowicy powyżej wartości przyjętych za normę. Za wartości „w normie” przyjmujemy: • stężenie...

poleca85%

Żywienie w czasie choroby nowotworowej

Nowotwór - grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów...

Ciekawostki ze świata