profil

Technologia żywności

(31)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Cechy Hotelarza

Cechy psychofizyczne hotelarza 1.Cechy psychiczne : -uprzejmość -życzliwość -opanowanie -dyskrecja -wyrozumiałość -cierpliwość -lojalność -uczciwość -zaradność -szybkość podejmowania decyzji -zorganizowanie -kreatywność -umiejętność pracy w...

poleca83%

Rodzaje obsługi kelnerskiej

Opiekując się gościem, czy udzielając mu informacji, kelner musi zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu służbowego. Rozmowa nie może zmieniać się w pogawędkę, gdyż jest to sprzeczne z zasadami dobrej obsługi. Utrzymanie odpowiedniego dystansu i...

poleca84%

Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym

Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym Mikroflora pierwotna i wtórna surowców roślinnych, zwierzęcych oraz surowców dodatkowych Surowce żywnościowe są środowiskami, w których drobnoustroje mogą bytować, rozwijać się...

poleca84%

Charakterystyka żywienia, dzienny jadłospis osoby w podeszłym wieku chorej na cukrzycę

MOJA PIERWSZA PRACA KONTROLNA NA ROKU, GDZIE WIEDZA WYNOSIŁA NIEWIELE :) ALE NIENARZEKAM Odżywianie lecznicze staje się coraz ważniejszym osobnym czynnikiem, odgrywającym znaczącą rolę w leczeniu chorób. Zasadniczą sprawa w czasie sprawowania...

poleca84%

Klasyfikacja materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym stosowane są: * metale i ich stopy * tworzywa sztuczne * drewno * szkło * materiały ceramiczne METALE I ICH STOPY: Właściwości metali i ich stopów: * dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne * podatność na obróbkę...

poleca84%

Kleikowanie skrobi, oraz znaczenie praktyczne tego zjawiska.

Skrobia - węglowodan, polimer glukozy, polisacharyd roślinny, jest substancją higroskopijną i może wchłaniać do 30% wody. Składa się wyłącznie z merów glukozy (jej cząsteczka składa się z około 1000 cząsteczek glukozy), pełni w roślinach rolę...

poleca82%

System Haccp - przykłady i wskazówki

System Haccp - przykłady i wskazówki patrz załącznik

poleca83%

Chemia fizyczna- zagadnienia

Funkcje termodynam- parametr układu mający określoną wartość dla danego stanu nie zależnie od drogi na jakiej dany stan został osiągnięty: U- ener wewnętrzna, G-entalpia swobodna, H-entalipa, F-ener swobodna, S-entropia. Wielkość ekstensywna...

poleca84%

Charakterystyka produkcji piekarskiej

PRZYGOTOWANIE SUROWCÓW DO PRODUKCJI PIECZYWA Od starannego i dokładnego przygotowania surowców zależy w dużym stopniu przebieg procesów technologicznych oraz jakość pieczywa. Podstawowym surowcem w produkcji jest mąka i od właściwego jej...

poleca84%

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna 1. Omów podstawowe pojęcia związane z profilaktyką w ochronie zdrowia. * Profilaktyka (zapobieganie, prewencja) obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania chorobie, i niepożądanym skutkom. Są to zawsze...

poleca81%

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Cel i istota utrwalania. 2.Przemysłowe metody utrwalania żywności. 2.1.Stopnie utrwalania żywności. 2.1.1.Pasteryzacja. 2.1.2.Sterylizacja. 3. Utrwalanie za pomocą niskich temperatur....

poleca83%

Chemia Organiczna- alkan fenol

Alkany CnH2n+2 C4 gazy, C5-C15 ciecze, C15 ciała stałe spalanie: CH4 + 2O2= CO2+4H2O całkowite, 2CH4+ 3/2O2 = 2CO+4H2O półcałkowite, CH44+O2=C+2H2O niecałkowite r. substytucji CnH2n+2+X2= CnH2n+1X +HX X-chlorowiec otrzymywanie synteza Wurtza...

poleca82%

Bakterie Drożdże Grzyby strzępkowe

Bakterie Drożdże Grzyby strzępkowe patrz załącznik :)

poleca82%

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Cel i istota utrwalania. 2.Przemysłowe metody utrwalania żywności. 2.1.Stopnie utrwalania żywności. 2.1.1.Pasteryzacja. 2.1.2.Sterylizacja. 3. Utrwalanie za pomocą niskich temperatur....

poleca82%

Chemia organiczna kwas-mydło

Liczba kwasowa ilość miligramów KOH potrzebna do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 g tłuszczu liczba zmydlania ilość miligramów KOH potrzebna do całkowitego zobojętnienia wszystkich kwasów tłuszczowych, wolnych i związanych...

poleca81%

Chemia organiczna - Keton aldehyd

Aldehydy CnH2n+1CHO, próba Tollensa HCHO + Ag2O -> HCOOH + 2Ag, próba Trommera HCHO + 2Cu(OH)2 -> HCOOH + Cu2O + 2H2O otrzymywanie alkoholi1rz: utlenianie RCH2OH --> RCHO+H2O np. CH3OH +CuO-> HCOH +H2O + Cu, odwodornienie RCH2OH-> RCOH+ H2 np....

poleca80%

Instrukcja mycia i dezynfekcji

INSTRUKCJA NR 01 EGZ. NR 1 Wydanie:01 HIGIENA OSOBISTA PERSONELU Wersja: 1 Strona:1/2 Opracował: Data: Podpis: Zatwierdził: Data: Podpis: 1. Cel instrukcji Celem instrukcji jest prawidłowe postępowanie sprzedawcy w zakresie zachowania...

poleca78%

Ekosystem

Spis treści: 1. Struktura funkcjonowania ekosystemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Cykle biogeochemiczne . . . . . . . . . . . . . . . . ....

poleca85%

Rodzaje gastronomii

Istota, Cele i zakres usług gastronomicznych 1. Historia rozwoju gastronomii Rozwój gastronomii jest ściśle związany z ewolucją środków transportu i rozwojem gospodarki, które doprowadziły do powstania nowego przemysłu-turystyki. Początki...

poleca85%

Chemia organiczna- cukry

Monosacharydy triozy: aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton, tetrozy: erytoza, treoza, pentozy: ryboza, deoksyryboza, ksyloza, heksozy: glukoza, fruktoza, mannowa redukcja do alkoholi D-ryboza->2H+rybitol, Glukoza-> [H] D+glucitol utlenianie do...

poleca85%

Alkaloidy roślinne. Rodzaje alkaloidów roślinnych, przykłady. Ich rola w organizmach roślinnych. Wykorzystanie.

Hormony roślin (fitohormony, związki organiczne) są wskaźnikami koordynującymi procesy rozwojowe wewnątrz organizmu wielokomórkowego. Z reguły są one syntetyzowane tylko w określonych organach lub tkankach organizmu, a następnie w różny sposób...

poleca85%

Fizyka Transformator

1. TRANSFOMATOR Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela...

poleca85%

Rozbiór technologiczny tusz

Głównym celem rozbioru jest podział tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze, biorąc pod uwagę budowę anatomiczną zwierząt rzeźnych oraz przydatność technologiczną i kulinarną. W przemyśle są stosowane cztery rodzaje rozbioru mięsa : ?...

poleca85%

Menu obiadowe

przykładowe menu obiadowe, w przypadku gdy nie ma sie pomysłu na obiad :D można je przystosować do własnych wymagań lub zawartości lodówki Menu w załączniku (Word) smacznego :P

poleca89%

Enzymy

Są tutaj potrzebne tematy na zajęcia z mikrobiologii, biochemii i ekonomii..